Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie.

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa informuje, że w dniu 21 sierpnia 2014 roku do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zostało przesłane ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest:  "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie". Treść ogłoszenia jest dostępna poniżej.

z up. Burmistrza

Jerzy Bekker

Sekretarz Miasta i Gminy Człopa

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa informuje, że w dniu 26 sierpnia 2014 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Dz.U./S S162 z 26/08/2014 pod numerem 289744-2014-PL ukazało się ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie". Treść ogłoszenia jest dostępna pod adresem:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:289744-2014:TEXT:PL:HTML&src=0

a także do pobrania poniżej.

z up. Burmistrza

Jerzy Bekker

Sekretarz Miasta i Gminy Człopa

 

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa informuje, że w dniu 13 września 2014 roku w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej Dz.U./S S176  pod numerem 309731-2014-PL ukazało się ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dodatkowe informacje, których przedmiotem jest "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie". Treść ogłoszenia jest dostępna pod adresem:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:309731-2014:TEXT:PL:HTML&src=0

a także do pobrania poniżej.

z up. Burmistrza

Jerzy Bekker

Sekretarz Miasta i Gminy Człopa

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa informuje, że w dniu 24 listopada 2014 roku do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zostało przesłane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest "Rekultywacja składowiska odpadów innych niz niebezpieczne i obojętne w Człopie". Treść ogłoszenia jest dostępna poniżej.

z up. Burmistrza

Jerzy Bekker

Sekretarz Miasta i Gminy Człopa

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa informuje, że w dniu 29 listopada 2014 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Dz.U./S S231 nr 406928-2014-PL ukazało się ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie". Treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:406928-2014:TEXT:PL:HTML

i do pobrania poniżej.

 

z up. Burmistrza

Jerzy Bekker

Sekretarz Miasta i Gminy Człopa

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 21.08.2014.14.10.28_OgA_oszenie_przesA_ane_do_DUUE.pdf 2014-08-21 14:10:28
2 26.08.2014.09.51.48_OgA_oszenie_opublikowane_DUUE_2014-OJS162-289744-pl.pdf 2014-08-26 09:51:48
3 26.08.2014.09.52.07_OgA_oszenie_BZP_2014_08_26.pdf 2014-08-26 09:52:07
4 13.09.2014.11.03.41_2014-OJS176-309731-pl.pdf 2014-09-13 11:03:41
5 13.09.2014.11.24.24_Zmiana_ogA_oszenia_BZP.pdf 2014-09-13 11:24:24
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 26.08.2014.09.53.09_2014_08_21_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-26 09:53:09 412 razy
2 26.08.2014.09.54.06_2012.12.27_-_plan_sytuacyjno_wysokoA_ciowy.dwg Po terminie otwarcia ofert 2014-08-26 09:54:06 324 razy
3 26.08.2014.09.54.19_2012.12.27_-_plan_sytuacyjno_wysokoA_ciowy.dwg.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-26 09:54:19 332 razy
4 26.08.2014.09.54.37_2012.12.27_-_przekroje.dwg Po terminie otwarcia ofert 2014-08-26 09:54:37 310 razy
5 26.08.2014.09.54.48_2012.12.27_-_przekroje.dwg.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-26 09:54:48 304 razy
6 26.08.2014.09.55.12_2012.12.27_-plan_nasadzeA_.dwg Po terminie otwarcia ofert 2014-08-26 09:55:12 305 razy
7 26.08.2014.09.55.25_2012.12.27_-plan_nasadzeA_.dwg.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-26 09:55:25 337 razy
8 26.08.2014.09.55.38_2012.12.30_-_opis_techniczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-26 09:55:38 343 razy
9 26.08.2014.09.55.54_Projekt_2012_12_27_przekroje-Model.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-26 09:55:54 374 razy
10 26.08.2014.09.56.08_Przedmiar_robA_t.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-26 09:56:08 312 razy
11 26.08.2014.09.56.24_2014_08_11_-_STWIOR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-26 09:56:24 309 razy
12 26.08.2014.09.56.47_2014_08_11_ZaA_A_cznik_nr_1_formularz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-26 09:56:47 345 razy
13 26.08.2014.10.01.36_2014_08_11_SIWZ_ZaA_A_cznik_nr_2_osw._z_art_22.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-26 10:01:36 331 razy
14 26.08.2014.10.01.48_2014_08_11_SIWZ_zaA_A_cznik_nr_3_osw._z_art_24.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-26 10:01:48 330 razy
15 26.08.2014.10.02.09_2014_08_18_SIWZ_zaA_A_cznik_nr_4_wykaz_robA_t.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-26 10:02:09 332 razy
16 26.08.2014.10.02.30_2014_08_18_SIWZ_ZalA_cznik_nr_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-26 10:02:30 335 razy
17 26.08.2014.10.02.44_2014_08_11_SIWZ_zaA_A_cznik_nr_6_grupa_kapitaA_owa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-26 10:02:44 340 razy
18 26.08.2014.10.02.56_2014_08_11_SIWZ_zaA_A_cznik_nr_7_WzA_r_zobowiA_zania_podmiotu_uA_yczajA_cego_zasobA_w.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-26 10:02:56 321 razy
19 26.08.2014.10.03.18_2014_08_11_SIWZ_zaA_A_cznik_nr_8_OPZ..pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-26 10:03:18 338 razy
20 26.08.2014.10.03.40_2014_08_11_ZaA_A_cznik_nr_9_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-26 10:03:40 316 razy
21 26.08.2014.10.04.56_CzA_opa__PFU_A_cieA_ki.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-26 10:04:56 333 razy
22 26.08.2014.10.05.23_Decyzja_OS.6233.33.2012.2013.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-26 10:05:23 513 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 05.09.2014.09.50.30_Wyjasnienia_SIWZ_20140827_2_(1).pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-09-05 09:50:30
2 10.09.2014.14.42.01_Zmiana_SIWZ_20140908.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-09-10 14:42:01
3 16.09.2014.08.16.42_WyjA_nienia_SIWZ_2014_09_09.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-09-16 08:16:42
4 22.09.2014.09.22.07_WyjA_nienia_SIWZ_2014_09_12.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-09-22 09:22:07
Wynik postępowania
1 29.10.2014.15.16.58_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej..pdf 2014-10-29 15:16:58
Udzielenie zamówienia
1 24.11.2014.10.42.00_OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia_przesA_ane_do_DUUE.pdf 2014-11-24 10:42:00
2 24.11.2014.11.20.19_Sprostowanie_ogA_oszenia_wysA_anego_do_DUUE.pdf 2014-11-24 11:20:19
3 24.11.2014.11.49.07_OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia_BZP.pdf 2014-11-24 11:49:07
4 01.12.2014.07.35.50_OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia_DUUE.pdf 2014-12-01 07:35:50