herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Projekty europejskie - zestawienie

Lp
Nazwa programu
Inwestycja objęta wsparciem
Kwota dotacji
Źródła finansowania
Efekty
1
SAPARD
Działanie 3
„Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich”
(program przedakcesyjny)
Budowa drogi gminnej klasy L o długości 1,135 km wraz ze zjazdami w miejscowości Czaplice na działce 375
270 428,41 zł
180 285,60 zł środki własne,
270 428,41 zł SAPARD
Na podst. Umowy z ARiMR Nr
16909/734-16002/03 podpisanej 8 czerwca 2004 roku z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
Wykonanie nowej nawierzchni drogi Gminnej klasy L – długość 1,135 km
 
Zrealizowana w 2004r.
2
SAPARD
Działanie 4
„Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”
(program przedakcesyjny)
Budowa w Człopie ul. Młyńska: promenady i oświetleniowej linii kablowej nn 0,4 kV
93 161,26 zł
118 568,88 zł środki własne,
93 161,26 zł
SAPARD
Na podst. Umowy z ARiMR
16911/743-160002/03 podpisanej 8 czerwca 2004 roku
Efektem programu jest powstanie chodnika spacerowego prowadzącego do Jeziora Młyński Staw w Człopie o całkowitej powierzchni 2059,2 m2, wykonanie oświetlenia parkowego (18 sztuk lamp, 14 ławek parkowych).
 
Zrealizowana w 2004 roku
4
Zintegrowany program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006
Działanie 3.1 Obszary Wiejskie
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golin Gmina Człopa
493 971,52 zł
87 171,48 zł środki własne
435 857,22 zł EFRR
58 114,30 budżet państwa
(koszty kwalifikowane)
Na podst. Umowy z Wojewodą zachodniopomorskim
Nr Z/2.32/III/3.1/198/04/U/95/05
z dnia 10 marca 2005 roku
Podłączono do miejskiej Oczyszczalni ścieków wieś Golin
 
Zrealizowana w 2005 roku.
5
Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”
Termorenowacja Domu Kultury w Człopie
161 160,00 zł
40 290 zł środki własne
161 160,00 zł SPO ROL
 
Realizacja inwestycji 2006 rok
 
Umowa Nr 61412-UM5600011/05 z dnia 9 grudnia 2005 roku podpisana z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego.
Poddano termorenowacji obiekt Domu Kultury w Człopie

1. Cele inwestycji: poprawa stanu infrastruktury gminnej – budowa dróg, chodników, sieci kanalizacji sanitarnej, poprawa stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej.
2. Środki Unii Europejskiej wypłacane były w formie refundacji, po zrealizowaniu inwestycji.
3. Środki na realizację inwestycji pochodziły z budżetu gminy, bądź z zaciąganych na te inwestycje kredytów.
4. Wykonawcy wyłaniani byli w drodze przetargów nieograniczonych.
5. Projekty przygotowywane były przez zespoły projektowe: Sekretarz Miasta i Gminy Człopa – osoba odpowiedzialna za przygotowanie i koordynację projektów, pracownik do spraw inwestycji – techniczna strona przygotowywanych projektów inwestycyjnych, Skarbnik Miasta i Gminy Człopa – finansowa strona inwestycji, rozliczenie finansowe projektów.
6. Efekty:
- Budowa drogi do Czaplic: długość 1,135 km wraz ze zjazdami. Stan drogi przed inwestycją niemal dyskwalifikował ją z użytkowania. Przewoźnicy komunikacji publicznej zapowiadali rezygnację z kursów do tej miejscowości. Samorządu Gminy Człopa nie stać było na samodzielną realizację tej inwestycji. Dzięki wsparciu finansowemu z programu SAPARD drogę zbudowano.
- Promenada przy ulicy Młyńskiej w Człopie: wybudowano ścieżkę pieszo – rowerową prowadzącą do Jeziora Młyński Staw. Powierzchnia całkowita ścieżki - 2059,2 m2, wykonano również oświetlenie parkowe (18 sztuk lamp) i 14 ławek parkowych.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do i w miejscowości Golin – podłączono wieś do oczyszczalni, wykonano przyłącza kanalizacyjne do wszystkich nieruchomości. Wyeliminowano zjawisko wylewania nieczystości płynnych na pola. Znaczący efekt społeczny i ekologiczny.
- Tarmomodernizacja Domu Kultury w Człopie – udało się dzięki programowi odnowić i unowocześnić obiekt użyteczności publicznej, znacznie poprawiając wizerunek centrum miasta.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Narel 02-12-2009 09:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-12-2009 09:38