herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
BUDOWA BUDYNKUWIELORODZINNEGO W CZŁOPIE-roboty wykończeniowe. instalacje elektryczne wewnętrzne, przyłącze kablowe, instalacje sanitarne. Zbigniew Gutowski 2018-03-19 14:53:38
Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 08 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2018 Zofia Wach 2018-03-14 14:02:32
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 17.04.2018 r. Karolina Woźniak 2018-03-12 14:41:27
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 17.04.2018 r. Karolina Woźniak 2018-03-12 14:40:44
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 17.04.2018 r. Karolina Woźniak 2018-03-12 14:39:18
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 17.04.2018 r. Karolina Woźniak 2018-03-12 14:37:31
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 17.04.2018 r. Karolina Woźniak 2018-03-12 14:28:08
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 17.04.2018 r. Karolina Woźniak 2018-03-12 13:22:54
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku Zofia Wach 2018-03-12 11:19:05
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku - dokument usunięty Zofia Wach 2018-03-12 11:17:56
BUDOWA BUDYNKUWIELORODZINNEGO W CZŁOPIE-roboty wykończeniowe. instalacje elektryczne wewnętrzne, przyłącze kablowe, instalacje sanitarne. Zbigniew Gutowski 2018-03-08 10:24:03
BUDOWA BUDYNKUWIELORODZINNEGO W CZŁOPIE-roboty wykończeniowe. instalacje elektryczne wewnętrzne, przyłącze kablowe, instalacje sanitarne. Zbigniew Gutowski 2018-03-08 10:23:35
BUDOWA BUDYNKUWIELORODZINNEGO W CZŁOPIE-roboty wykończeniowe. instalacje elektryczne wewnętrzne, przyłącze kablowe, instalacje sanitarne. Zbigniew Gutowski 2018-03-08 10:23:21
BUDOWA BUDYNKUWIELORODZINNEGO W CZŁOPIE-roboty wykończeniowe. instalacje elektryczne wewnętrzne, przyłącze kablowe, instalacje sanitarne. Zbigniew Gutowski 2018-03-08 10:23:04
BUDOWA BUDYNKUWIELORODZINNEGO W CZŁOPIE-roboty wykończeniowe. instalacje elektryczne wewnętrzne, przyłącze kablowe, instalacje sanitarne. Zbigniew Gutowski 2018-03-08 10:22:43
BUDOWA BUDYNKUWIELORODZINNEGO W CZŁOPIE-roboty wykończeniowe. instalacje elektryczne wewnętrzne, przyłącze kablowe, instalacje sanitarne. Zbigniew Gutowski 2018-03-06 07:48:21
BUDOWA BUDYNKUWIELORODZINNEGO W CZŁOPIE-roboty wykończeniowe. instalacje elektryczne wewnętrzne, przyłącze kablowe, instalacje sanitarne. Marta Domagała 2018-03-04 11:26:31
Bezpiecznie nad jezioro - budowa ścieżek pieszo - rowerowych do miejscowości Trzebin i Dzwonowo Marta Domagała 2018-03-02 20:10:58
Bezpiecznie nad jezioro - budowa ścieżek pieszo - rowerowych do miejscowości Trzebin i Dzwonowo Marta Domagała 2018-03-02 20:10:08
Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 Zofia Wach 2018-03-02 13:16:46
BUDOWA BUDYNKUWIELORODZINNEGO W CZŁOPIE-roboty wykończeniowe. instalacje elektryczne wewnętrzne, przyłącze kablowe, instalacje sanitarne. Zbigniew Gutowski 2018-03-02 13:16:30
BUDOWA BUDYNKUWIELORODZINNEGO W CZŁOPIE-roboty wykończeniowe. instalacje elektryczne wewnętrzne, przyłącze kablowe, instalacje sanitarne. Zbigniew Gutowski 2018-03-02 13:06:17
Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Człopa Miradź - Jelenie na działkach 9, 10, 11; obręb Jelenie, gmina Człopa w zarządzie gminy Człopa o długości 2,4 km oraz na działkach nr 8335/4, 8335/14, 8337 obręb Jelenie, gmina Człopa od długości 0,77 km w zarządzie Nadleśnictwa Głusko. Zbigniew Gutowski 2018-03-01 11:41:02
Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Człopa Miradź - Jelenie na działkach 9, 10, 11; obręb Jelenie, gmina Człopa w zarządzie gminy Człopa o długości 2,4 km oraz na działkach nr 8335/4, 8335/14, 8337 obręb Jelenie, gmina Człopa od długości 0,77 km w zarządzie Nadleśnictwa Głusko. Zbigniew Gutowski 2018-03-01 11:40:28
Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Człopa Miradź - Jelenie na działkach 9, 10, 11; obręb Jelenie, gmina Człopa w zarządzie gminy Człopa o długości 2,4 km oraz na działkach nr 8335/4, 8335/14, 8337 obręb Jelenie, gmina Człopa od długości 0,77 km w zarządzie Nadleśnictwa Głusko. Zbigniew Gutowski 2018-03-01 11:39:39
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Karolina Woźniak 2018-02-28 15:02:22
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Karolina Woźniak 2018-02-28 15:00:37
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku Zofia Wach 2018-02-28 14:15:53
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku - dokument usunięty Zofia Wach 2018-02-28 14:14:35
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku Zofia Wach 2018-02-28 14:13:38
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku - dokument usunięty Zofia Wach 2018-02-28 14:12:52
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku - dokument usunięty Zofia Wach 2018-02-28 14:12:45
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2017 roku - dokument usunięty Zofia Wach 2018-02-28 14:12:41
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2017 roku - dokument usunięty Zofia Wach 2018-02-22 13:23:03
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku - dokument usunięty Zofia Wach 2018-02-22 13:20:47
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku Zofia Wach 2018-02-22 13:19:48
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku Zofia Wach 2018-02-22 13:18:51
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku - dokument usunięty Zofia Wach 2018-02-22 13:17:08
Uchwała NR XXVIII/214/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23.11.2017r. w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Człopie. Piotr Ciułek 2018-02-22 11:30:31
Uchwała NR XXX/228/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10.01.2018r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Człopa. Piotr Ciułek 2018-02-22 11:29:43