herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM - dokument usunięty Piotr Ciułek 2016-01-28 08:37:21
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH - dokument usunięty Piotr Ciułek 2016-01-28 08:37:20
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY - dokument usunięty Piotr Ciułek 2016-01-28 08:37:19
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO - dokument usunięty Piotr Ciułek 2016-01-28 08:37:18
DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM - dokument usunięty Piotr Ciułek 2016-01-28 08:37:16
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH - dokument usunięty Piotr Ciułek 2016-01-28 08:37:10
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY - dokument usunięty Piotr Ciułek 2016-01-28 08:37:09
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO - dokument usunięty Piotr Ciułek 2016-01-28 08:37:08
DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - dokument usunięty Piotr Ciułek 2016-01-28 08:37:07
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH - dokument usunięty Piotr Ciułek 2016-01-28 08:37:06
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - dokument usunięty Piotr Ciułek 2016-01-28 08:37:05
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - dokument usunięty Piotr Ciułek 2016-01-28 08:37:03
Człopa: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Miasta i Gminy Człopa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Człopa. Marta Domagała 2016-01-27 08:58:11
Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 15.02. 2016 roku do 31.12. 2016 roku. Marta Domagała 2016-01-27 08:54:56
Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 15.02. 2016 roku do 31.12. 2016 roku. Marta Domagała 2016-01-27 08:53:43
Obwieszczenie - modernizacja sieci wodociągowej w mieście i gminie Człopa. Monika Krakowiak 2016-01-27 08:27:24
UCHWAŁA NR XII.71.Z.2016 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 16 stycznia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Człopa Zofia Wach 2016-01-26 11:09:32
2016 Zofia Wach 2016-01-26 11:06:16
Zarządzenie Nr 04/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18 stycznia 2016 r, w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 Zofia Wach 2016-01-20 13:58:42
Zarządzenie Nr 04/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18 stycznia 2016 r, w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 - dokument usunięty Zofia Wach 2016-01-20 13:57:49
Zarządzenie Nr 04/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18 stycznia 2016 r, w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 - dokument usunięty Zofia Wach 2016-01-20 13:57:15
Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 15.02. 2016 roku do 31.12. 2016 roku. Paweł Skrzeczkowski 2016-01-18 14:43:21
Uchwała NR X/95/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Człopie nr VIII/48/2003 z dnia 5 września 2003r. dotyczącej zaliczenia dróg i ulic na terenie gminy Człopa do kategorii dróg gminnych. Piotr Ciułek 2016-01-18 09:02:03
Uchwała NR X/94/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Człopie na 2016 r. Piotr Ciułek 2016-01-18 08:59:01
Uchwała NR X/93/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów na 2016r. Piotr Ciułek 2016-01-18 08:58:11
Uchwała NR X/92/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Infrastruktury Społecznej na 2016r. Piotr Ciułek 2016-01-18 08:56:49
Uchwała NR X/87/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2016. Piotr Ciułek 2016-01-18 08:52:08
Uchwała NR X/91/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Człopie na 2016 rok. Piotr Ciułek 2016-01-18 08:51:48
Uchwała NR X/90/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Bogdana Nowickiego na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2016-01-18 08:51:02
Uchwała NR X/89/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1118 ze zmianami) na rok 2016. Piotr Ciułek 2016-01-18 08:48:49
Uchwała NR X/88/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2016-2019 Piotr Ciułek 2016-01-18 08:47:33
Uchwała NR X/87/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2016. Piotr Ciułek 2016-01-18 08:44:40
Uchwała NR X/86/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie na 2016 rok. Piotr Ciułek 2016-01-18 08:43:39
Uchwała NR X/85/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2015 - 2018. Piotr Ciułek 2016-01-18 08:42:46
Uchwała NR X/85/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2015 - 2018. Piotr Ciułek 2016-01-18 08:42:21
Uchwała NR X/84/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2015 rok. Piotr Ciułek 2016-01-18 08:41:25
X Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 30.12.2015 Piotr Ciułek 2016-01-18 08:40:49
Ogłoszenie o naborze ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej Mirosław Sokołowski 2016-01-13 09:54:43
Harmonogram odczytu wodomierzy - gmina Człopa II półrocze2017 Piotr Ciułek 2016-01-11 13:59:19
Harmonogram odczytu wodomierzy - miasto Człopa II półrocze2017 Piotr Ciułek 2016-01-11 13:58:38