herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała NR X/91/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Człopie na 2016 rok. Piotr Ciułek 2016-01-18 08:51:48
Uchwała NR X/90/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Bogdana Nowickiego na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2016-01-18 08:51:02
Uchwała NR X/89/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1118 ze zmianami) na rok 2016. Piotr Ciułek 2016-01-18 08:48:49
Uchwała NR X/88/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2016-2019 Piotr Ciułek 2016-01-18 08:47:33
Uchwała NR X/87/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2016. Piotr Ciułek 2016-01-18 08:44:40
Uchwała NR X/86/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie na 2016 rok. Piotr Ciułek 2016-01-18 08:43:39
Uchwała NR X/85/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2015 - 2018. Piotr Ciułek 2016-01-18 08:42:46
Uchwała NR X/85/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2015 - 2018. Piotr Ciułek 2016-01-18 08:42:21
Uchwała NR X/84/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2015 rok. Piotr Ciułek 2016-01-18 08:41:25
X Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 30.12.2015 Piotr Ciułek 2016-01-18 08:40:49
Ogłoszenie o naborze ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej Mirosław Sokołowski 2016-01-13 09:54:43
Harmonogram odczytu wodomierzy - gmina Człopa II półrocze2017 Piotr Ciułek 2016-01-11 13:59:19
Harmonogram odczytu wodomierzy - miasto Człopa II półrocze2017 Piotr Ciułek 2016-01-11 13:58:38
Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy -informacje Piotr Ciułek 2016-01-11 13:57:44
Zarządzenie Nr 01/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 04 stycznia 2016 r, w sprawie opracowania planu finansowego budżetu MiG Człopa na 2016 rok Zofia Wach 2016-01-08 11:46:15
Zarządzenie Nr 02/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 04 stycznia 2016 r, w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 Zofia Wach 2016-01-08 11:42:47
Zarządzenie Nr 03/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 04 stycznia 2016 r, w sprawie aktualizacji przyjętych zasad rachunkowości UMiG Człopa Zofia Wach 2016-01-08 11:38:47
ZARZĄDZENIA 2016 Zofia Wach 2016-01-08 11:35:50
ZARZĄDZENIA 2016 Zofia Wach 2016-01-08 11:35:20
Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 15.02. 2016 roku do 31.12. 2016 roku. Paweł Skrzeczkowski 2016-01-08 10:19:54
Dane teleadresowe Piotr Ciułek 2015-12-28 08:47:46
ZARZĄDZENIE Nr 91/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18.12.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2015 Piotr Ciułek 2015-12-23 10:02:58
Remont i przebudowa dróg gminnych Mirosław Sokołowski 2015-12-21 12:12:18
Człopa: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Miasta i Gminy Człopa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Człopa. Monika Krakowiak 2015-12-18 13:33:52
Uchwała Nr CXIX.503.Z.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2016 - 2019. Piotr Ciułek 2015-12-16 08:24:28
Uchwała Nr CXIX.503.Z.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2016 - 2019. Piotr Ciułek 2015-12-16 08:23:30
Uchwała Nr CXIX.502.Z.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Człopa na 2016 r. Piotr Ciułek 2015-12-16 08:21:48
ZARZĄDZENIE Nr 89/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 08.12.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2015 Piotr Ciułek 2015-12-15 13:07:51
Człopa: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Miasta i Gminy Człopa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Człopa. Monika Krakowiak 2015-12-11 12:47:37
Człopa: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Miasta i Gminy Człopa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Człopa. Monika Krakowiak 2015-12-11 12:47:22
ZARZĄDZENIE Nr 88/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 04.12.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2015 Piotr Ciułek 2015-12-10 07:54:03
Ogłoszenie o wydaniu w dniu 27.11.2015 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do nawadniania upraw na działkach nr 6/19, 6/31, 54/1 w Trzebinie Monika Krakowiak 2015-11-30 08:44:43
Wybór oferty na przygotowanie Strategii rozwoju i promocji Gminy Człopa na lata 2016 - 2023 Piotr Ciułek 2015-11-27 13:18:19
Wybór oferty na przygotowanie Strategii rozwoju i promocji Gminy Człopa na lata 2016 - 2023 Piotr Ciułek 2015-11-27 13:18:05
Dostawa oleju opałowego lekkiego ZGK ZB Człopa Marta Domagała 2015-11-27 11:37:13
ZARZĄDZENIE Nr 86/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 24.11.2015 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2015, przysługującego w zamian za święto w sobotę dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Człopa Piotr Ciułek 2015-11-26 13:54:36
ZARZĄDZENIE Nr 86/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 24.11.2015 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2015, przysługującego w zamian za święto w sobotę dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Człopa Piotr Ciułek 2015-11-26 13:53:37
ZARZĄDZENIE Nr 85/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 23.11.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2015 Piotr Ciułek 2015-11-25 10:29:11
Ceny wody na rok 2016 Piotr Ciułek 2015-11-24 14:34:40
Uchwała nr IX/83/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Piotr Ciułek 2015-11-24 14:21:16