herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rozstrzygnięcie nadzorcze o stwierdzeniu nieważności do uchwały Nr XV/116/2016 - dokument usunięty Piotr Ciułek 2016-09-14 08:57:16
Rozstrzygnięcie nadzorcze o stwierdzeniu nieważności do uchwały Nr XV/116/2016 - dokument usunięty Piotr Ciułek 2016-09-14 08:56:15
Rozstrzygnięcie nadzorcze o stwierdzeniu nieważności do uchwały Nr XV/116/2016 - dokument usunięty Piotr Ciułek 2016-09-14 08:55:16
Uchwała Nr XCV.345.Z.2016 Składu Orzekającego Regionanlnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy Człopa informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za pierwsze półrocze 2016 roku. Zofia Wach 2016-09-13 12:15:42
Zarządzenie Nr 43/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 12 września 2016 r. w sprawie założeń i wskaźników do budżetu gminy na 2017 rok. Zofia Wach 2016-09-13 11:53:19
Zarządzenie Nr 42/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 Zofia Wach 2016-09-08 12:41:14
Zawiadomienie o wydaniu postanowiania dotyczącego braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydzieleniu 21 działek i budowie na każdej działce domu mieszkalnego jednorodzinnego, z działki nr 10/129 wCzaplicach, obręb ewidencyjny Człopa Podgórze, gmina Człopa. Karolina Woźniak 2016-08-29 15:26:11
Zawiadomienie o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na produkcji regranulatu z tworzyw sztucznych na dz. nr 89, obręb geodezyjny Marcinkowice, gmina Tuczno. Karolina Woźniak 2016-08-29 15:22:22
Zarządzenie nr 41/2016 z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego "Leśna Kraina" w Człopie. Piotr Ciułek 2016-08-29 09:31:42
Zarządzenie nr 39/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 22.08.2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podreczników. Piotr Ciułek 2016-08-29 09:26:51
Zarządzenie Nr 40/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 Zofia Wach 2016-08-26 12:06:25
Zarządzenie Nr 38/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 r. Zofia Wach 2016-08-26 12:03:33
Zarządzenie nr 39/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 22.08.2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podreczników. - dokument usunięty Zofia Wach 2016-08-26 11:58:04
Zarządzenie Nr 37/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa Zofia Wach 2016-08-26 11:57:41
Zarządzenie nr 39/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 22.08.2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podreczników. - dokument usunięty Karolina Woźniak 2016-08-24 08:45:59
Oferty Pracy Mirosław Sokołowski 2016-08-16 12:53:37
Oferty Pracy - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-08-16 12:47:15
Oferty Pracy - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-08-16 12:45:19
Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-08-16 12:41:54
Nabory do konkursów - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-08-16 12:39:11
Oferty pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-08-16 12:38:13
Oferty pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-08-16 12:37:57
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Joanna Paliwoda 2016-08-05 14:27:40
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Joanna Paliwoda 2016-08-05 14:26:57
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Joanna Paliwoda 2016-08-05 14:23:28
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Joanna Paliwoda 2016-08-05 14:22:57
Zarządzenie Nr 35/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 Piotr Ciułek 2016-08-03 08:40:10
Fundusze Europejskie - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-08-02 14:18:25
Lokalny Punkt Informacyjny Szczecinek - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-08-02 14:17:15
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 30.08.2016 r. Karolina Woźniak 2016-07-29 11:53:53
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 30.08.2016 r. Karolina Woźniak 2016-07-29 11:53:06
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 30.08.2016 r. Karolina Woźniak 2016-07-29 11:51:08
Zarządzenie Nr 34/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 Zofia Wach 2016-07-28 09:17:41
Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji regranulatu z tworzyw sztucznych na dz. nr 89, obręb geodezyjny Marcinkowice, gmina Tuczno. Karolina Woźniak 2016-07-26 14:35:57
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do dnia 30.06.2016 r. Zofia Wach 2016-07-22 12:06:36
Harmonogram odczytu wodomierzy - miasto Człopa I półrocze2018 Piotr Ciułek 2016-07-21 12:22:51
Harmonogram odczytu wodomierzy - miasto Człopa I półrocze2018 Piotr Ciułek 2016-07-21 12:22:07
Harmonogram odczytu wodomierzy - miasto Człopa I półrocze2018 Piotr Ciułek 2016-07-21 12:20:15
Burmistrz Miasta i Gminy Piotr Ciułek 2016-07-18 10:51:11
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Środowiska w Szczecinie. Piotr Ciułek 2016-07-14 09:00:51