herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr IX/74/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Człopa w czasie trwania obchodów "DNI CZŁOPY" organizowanych w 2016 roku. Piotr Ciułek 2015-11-24 14:13:50
Uchwała nr IX/75/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/63/2015 z dnia 29 września 2015 roku w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Człopa na lata 2015-2020". Piotr Ciułek 2015-11-24 14:13:29
Uchwała nr IX/75/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/63/2015 z dnia 29 września 2015 roku w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Człopa na lata 2015-2020". Piotr Ciułek 2015-11-24 14:13:02
Uchwała nr IX/74/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Człopa w czasie trwania obchodów "DNI CZŁOPY" organizowanych w 2016 roku. Piotr Ciułek 2015-11-24 14:11:48
Uchwała nr IX/73/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Piotr Ciułek 2015-11-24 14:10:57
Uchwała nr IX/72/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie opłaty od posiadania psów na 2016 rok. Piotr Ciułek 2015-11-24 14:10:19
Uchwała nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. Piotr Ciułek 2015-11-24 14:09:45
Uchwała nr IX/70/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2015-11-24 14:09:05
Uchwała nr IX/69/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2015 rok. Piotr Ciułek 2015-11-24 14:08:19
Uchwała nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Janiny Leszczyłowskiej na działanie Burmistrza Miasta i Gminy. Piotr Ciułek 2015-11-24 14:06:34
IX Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 17.11.2015 Piotr Ciułek 2015-11-24 14:04:33
Ceny wody na rok 2016 Piotr Ciułek 2015-11-24 13:59:08
Człopa: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Miasta i Gminy Człopa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Człopa. Monika Krakowiak 2015-11-20 12:13:43
Człopa: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Miasta i Gminy Człopa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Człopa. Monika Krakowiak 2015-11-20 12:13:18
Człopa: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Miasta i Gminy Człopa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Człopa. Monika Krakowiak 2015-11-20 12:13:08
Człopa: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Miasta i Gminy Człopa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Człopa. Monika Krakowiak 2015-11-20 12:12:33
Człopa: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Miasta i Gminy Człopa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Człopa. Monika Krakowiak 2015-11-20 12:12:18
Człopa: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Miasta i Gminy Człopa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Człopa. Monika Krakowiak 2015-11-20 12:12:00
Człopa: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Miasta i Gminy Człopa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Człopa. Monika Krakowiak 2015-11-20 12:11:45
Człopa: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Miasta i Gminy Człopa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Człopa. Monika Krakowiak 2015-11-20 12:11:34
Człopa: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Miasta i Gminy Człopa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Człopa. Monika Krakowiak 2015-11-20 12:11:23
Człopa: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Miasta i Gminy Człopa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Człopa. Monika Krakowiak 2015-11-20 12:11:07
Człopa: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Miasta i Gminy Człopa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Człopa. Monika Krakowiak 2015-11-20 12:10:44
Człopa: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Miasta i Gminy Człopa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Człopa. Monika Krakowiak 2015-11-20 12:06:56
Konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Mirosław Sokołowski 2015-11-18 07:26:47
ds. obrony cywilnej, spraw obronnych, wojskowych i rolnictwa Piotr Ciułek 2015-11-17 14:27:53
ds. obrony cywilnej, spraw obronnych, wojskowych i rolnictwa Piotr Ciułek 2015-11-17 13:59:22
Aplikant Straży Miejskiej - dokument usunięty Piotr Ciułek 2015-11-17 13:54:31
Konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Mirosław Sokołowski 2015-11-17 09:20:36
Dostawa oleju opałowego lekkiego ZGK ZB Człopa Marta Domagała 2015-11-16 13:41:13
Dostawa oleju opałowego lekkiego ZGK ZB Człopa Marta Domagała 2015-11-16 13:39:01
ZARZĄDZENIE Nr 81/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 10.11.2015 r. w sprawie ustalenia projektu budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2016 Piotr Ciułek 2015-11-16 10:08:04
ZARZĄDZENIE Nr 82/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 10.11.2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2016-2019 Piotr Ciułek 2015-11-16 10:07:01
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 08.12.2015 r. Karolina Woźniak 2015-11-06 14:44:55
Drugi ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 08.12.2015 r. Karolina Woźniak 2015-11-06 14:42:59
Dostawa oleju opałowego lekkiego ZGK ZB Człopa Karolina Woźniak 2015-11-02 14:24:27
Dostawa oleju opałowego lekkiego ZGK ZB Człopa Karolina Woźniak 2015-11-02 14:23:19
ZARZĄDZENIE Nr 76/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28.10.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2015 Piotr Ciułek 2015-11-02 12:45:40
ZARZĄDZENIE Nr 76/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28.10.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2015 Piotr Ciułek 2015-11-02 12:45:28
Zarządzenie Nr 77/2015 Burmistrza MiG Człopa z dnia 29.10.2015 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza MiG Człopa. Piotr Ciułek 2015-10-30 10:41:18