herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Harmonogram odczytu wodomierzy - miasto Człopa I półrocze2018 Piotr Ciułek 2016-07-21 12:22:07
Harmonogram odczytu wodomierzy - miasto Człopa I półrocze2018 Piotr Ciułek 2016-07-21 12:20:15
Burmistrz Miasta i Gminy Piotr Ciułek 2016-07-18 10:51:11
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Środowiska w Szczecinie. Piotr Ciułek 2016-07-14 09:00:51
Lokalny Punkt Informacyjny Szczecinek - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-07-11 07:39:16
Informacja Mobilnego punktu informacyjnego - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-07-11 07:37:45
Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-07-11 07:28:41
Zawiadomienie o wydaniu postanowiania dotyczącego braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji regranulatu z tworzyw sztucznych na dz. nr 89, obręb geodezyjny Marcinkowice, gmina Tuczno. Karolina Woźniak 2016-07-08 15:04:05
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego Piotr Ciułek 2016-07-08 13:32:11
Wniosek o wykup mieszkania komunalnego Piotr Ciułek 2016-07-08 13:31:46
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy Piotr Ciułek 2016-07-08 13:31:14
Zarządzenie nr 33/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 06.07.2016 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Człopa. - dokument usunięty Karolina Woźniak 2016-07-08 11:19:56
Zarządzenie nr 33/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 06.07.2016 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Człopa. - dokument usunięty Karolina Woźniak 2016-07-08 11:18:14
Zarządzenie nr 33/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 06.07.2016 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Człopa. Karolina Woźniak 2016-07-08 11:14:01
Informacja dla pracodawców - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-07-08 08:43:08
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia. Karolina Woźniak 2016-07-07 13:35:42
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia. Karolina Woźniak 2016-07-07 13:34:44
Zarządzenie Nr 32/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 01 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 Zofia Wach 2016-07-06 11:41:58
Uchwała Nr XIII/108/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.03.2016r w sprawie uchwalenia kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Człopa dotyczących zwiększenia przejrzystości wydatkowania środków pieniężnych poprzez wprowadzenie elektronicznego rejestru zawieranych umów, oraz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE o STWIERDZENIU NIEWAŻNOŚCI. Piotr Ciułek 2016-07-05 12:29:23
Uchwała Nr XIII/108/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.03.2016r w sprawie uchwalenia kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Człopa dotyczących zwiększenia przejrzystości wydatkowania środków pieniężnych poprzez wprowadzenie elektronicznego rejestru zawieranych umów, oraz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE o STWIERDZENIU NIEWAŻNOŚCI. Piotr Ciułek 2016-07-05 12:27:19
Uchwała Nr XIII/108/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.03.2016r w sprawie uchwalenia kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Człopa dotyczących zwiększenia przejrzystości wydatkowania środków pieniężnych poprzez wprowadzenie elektronicznego rejestru zawieranych umów, oraz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE o STWIERDZENIU NIEWAŻNOŚCI. Piotr Ciułek 2016-07-05 12:25:36
Zarządzenie Nr 31/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 01 lipca2016 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu oraz Zasad wydatkowania Funduszu Sołeckiego w Gminie Człopa Zofia Wach 2016-07-04 09:21:12
Zarządzenie Nr 31/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 01 lipca2016 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu oraz Zasad wydatkowania Funduszu Sołeckiego w Gminie Człopa Zofia Wach 2016-07-04 09:19:16
Protokół z sesji nr 12/2016 z dnia 16.03.2016r Piotr Ciułek 2016-06-29 11:28:30
Protokół z sesji nr 11/2016 z dnia 23.02.2016r Piotr Ciułek 2016-06-29 11:28:02
Protokół z sesji nr 11/2016 z dnia 23.02.2016r Piotr Ciułek 2016-06-29 11:27:28
Zdzisław Kmieć Piotr Ciułek 2016-06-28 12:35:43
Zbigniew Tymecki Piotr Ciułek 2016-06-28 12:35:20
Uchwała Nr XV/113/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 22.06.2016r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2015r. Piotr Ciułek 2016-06-28 09:31:35
Uchwała Nr XV/114/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 22.06.2016r w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa Piotr Ciułek 2016-06-28 09:29:53
Uchwała Nr XV/115/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 22.06.2016r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2016 rok Piotr Ciułek 2016-06-28 09:28:55
Uchwała Nr XV/116/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 22.06.2016r w sprawie regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Człopie oraz Rozstrzygnięcie nadzorcze o stwierdzeniu nieważności. Piotr Ciułek 2016-06-28 09:26:41
Uchwała Nr XV/117/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 22.06.2016r w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Człopa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz nabycia prawa własności posadowionych na niej budynków i budowli położonych na terenie Miasta Człopa Piotr Ciułek 2016-06-28 09:25:45
Uchwała Nr XV/118/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 22.06.2016r w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Człopa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Człopa Piotr Ciułek 2016-06-28 09:24:48
Uchwała Nr XV/119/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 22.06.2016r w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Człopa Piotr Ciułek 2016-06-28 09:23:30
Uchwała Nr XV/119/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 22.06.2016r w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Człopa Piotr Ciułek 2016-06-28 09:23:19
Uchwała Nr XV/120/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 22.06.2016r w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych Rady Miejskiej w Człopie. Piotr Ciułek 2016-06-28 09:22:37
Uchwała Nr XV/121/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 22.06.2016r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2016-06-28 09:21:28
XV Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 22.06.2016 Piotr Ciułek 2016-06-28 09:17:39
Uchwała Nr XIV/112/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 24.05.2016r w sprawie zmiany Uchwały Nr X/88/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2016-2019 Piotr Ciułek 2016-06-28 09:16:31