herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XIII/102/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.03.2016r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2016 rok. Piotr Ciułek 2016-04-13 10:05:23
Uchwała Nr XIII/103/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.03.2016r w sprawie zmiany uchwały Nr X/88/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2016 ? 2019. Piotr Ciułek 2016-04-13 10:04:24
Uchwała Nr XIII/104/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.03.2016r w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Człopa środków stanowiących fundusz sołecki. Piotr Ciułek 2016-04-13 10:03:24
Uchwała Nr XIII/105/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.03.2016r w sprawie zmiany uchwały Nr IX/76/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17 listopada problemów 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na 2016 rok. Piotr Ciułek 2016-04-13 10:02:04
Uchwała Nr XIII/106/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.03.2016r w sprawie nadania nazwy Przedszkolu Publicznemu, ul. Przedszkolna 1 w Człopie. Piotr Ciułek 2016-04-13 10:00:38
Uchwała Nr XIII/107/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.03.2016r w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ternie Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2016-04-13 09:59:48
Uchwała Nr XIII/108/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.03.2016r w sprawie uchwalenia kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Człopa dotyczących zwiększenia przejrzystości wydatkowania środków pieniężnych poprzez wprowadzenie elektronicznego rejestru zawieranych umów, oraz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE o STWIERDZENIU NIEWAŻNOŚCI. Piotr Ciułek 2016-04-13 09:58:51
Uchwała Nr XIII/109/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.03.2016r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu. Piotr Ciułek 2016-04-13 09:57:59
Uchwała Nr XIII/110/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.03.2016r w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/186/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania, wydzierżawiania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2016-04-13 09:55:52
XIII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 30.03.2016 Piotr Ciułek 2016-04-13 09:47:23
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia. Karolina Woźniak 2016-04-11 14:52:26
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia. Karolina Woźniak 2016-04-11 14:51:39
UCHWAŁA NR XXX.120.Z.2016 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 01 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Człopy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Człopa za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Zofia Wach 2016-04-08 08:18:58
UCHWAŁA NR XXX.120.Z.2016 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 01 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Człopy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Człopa za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Zofia Wach 2016-04-08 08:16:51
Zawiadomienie o wyborze oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Człopa. Monika Krakowiak 2016-04-05 14:24:45
Zarządzenie Nr 15/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Zofia Wach 2016-04-04 13:36:23
Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 Zofia Wach 2016-04-04 13:30:31
Spotkanie informacyjne - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-03-29 12:17:06
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 25.04.2016 r. Karolina Woźniak 2016-03-25 08:38:41
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 25.04.2016 r. Karolina Woźniak 2016-03-25 08:33:16
Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z łącznikami w Człopie Marta Domagała 2016-03-25 08:15:47
Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z łącznikami w Człopie Marta Domagała 2016-03-25 08:15:18
Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z łącznikami w Człopie Marta Domagała 2016-03-25 08:15:08
Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z łącznikami w Człopie Marta Domagała 2016-03-25 08:15:00
Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z łącznikami w Człopie Marta Domagała 2016-03-25 08:14:52
Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z łącznikami w Człopie Marta Domagała 2016-03-25 08:14:35
Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z łącznikami w Człopie Marta Domagała 2016-03-25 08:14:03
Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z łącznikami w Człopie Marta Domagała 2016-03-25 08:13:32
Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z łącznikami w Człopie Marta Domagała 2016-03-25 08:13:24
Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z łącznikami w Człopie Marta Domagała 2016-03-25 08:13:12
Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z łącznikami w Człopie Marta Domagała 2016-03-25 08:13:03
Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z łącznikami w Człopie Marta Domagała 2016-03-25 08:12:55
Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z łącznikami w Człopie Marta Domagała 2016-03-25 08:12:46
Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z łącznikami w Człopie Marta Domagała 2016-03-25 08:12:33
Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z łącznikami w Człopie Marta Domagała 2016-03-25 08:12:15
Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z łącznikami w Człopie Marta Domagała 2016-03-25 08:12:03
Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z łącznikami w Człopie Marta Domagała 2016-03-25 08:11:42
Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z łącznikami w Człopie Marta Domagała 2016-03-25 08:11:31
Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z łącznikami w Człopie Marta Domagała 2016-03-25 08:11:23
Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z łącznikami w Człopie Marta Domagała 2016-03-25 08:11:13