herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała NR XXIX/223/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2017r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Infrastruktury Społecznej na 2018r. Piotr Ciułek 2018-01-11 07:43:44
Uchwała NR XXIX/222/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2017r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Człopie na 2018 rok. Piotr Ciułek 2018-01-11 07:42:42
Uchwała NR XXIX/220/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2018 - 2024 Piotr Ciułek 2018-01-11 07:41:20
Uchwała NR XXIX/221/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1118 ze zmianami) na rok 2018. Piotr Ciułek 2018-01-11 07:40:58
Uchwała NR XXIX/220/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2018 - 2024 Piotr Ciułek 2018-01-11 07:34:44
Uchwała NR XXIX/219/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018. Piotr Ciułek 2018-01-11 07:33:32
Uchwała NR XXIX/218/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2017r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie na 2018 rok. Piotr Ciułek 2018-01-11 07:30:01
Uchwała NR XXIX/217/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2017r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Człopa na rok 2017, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. Piotr Ciułek 2018-01-11 07:21:05
Uchwała NR XXIX/216/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/161/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2017 - 2025. Piotr Ciułek 2018-01-11 07:19:45
Uchwała NR XXIX/216/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/161/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2017 - 2025. Piotr Ciułek 2018-01-11 07:19:20
Uchwała NR XXIX/215/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2017 rok. Piotr Ciułek 2018-01-11 07:18:21
XXIX Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 28.12.2017 Piotr Ciułek 2018-01-11 07:16:28
Przebudowa transpuszczańskiej drogi Jaźwiny - Golin przebiegającej przez teren Gminy Człopa oraz Nadleśnictwa Człopa tj. gminny odcinek Golin-Brzeźniak oraz odcinek Nadleśnictwa Człopa od miejscowości Brzeźniak do granicy nadleśnictwa z Drawieńskim Parkiem Narodowym. - dokument usunięty Zbigniew Gutowski 2018-01-10 13:23:10
Przebudowa transpuszczańskiej drogi Jaźwiny - Golin przebiegającej przez teren Gminy Człopa oraz Nadleśnictwa Człopa tj. gminny odcinek Golin-Brzeźniak oraz odcinek Nadleśnictwa Człopa od miejscowości Brzeźniak do granicy nadleśnictwa z Drawieńskim Parkiem Narodowym. - dokument usunięty Zbigniew Gutowski 2018-01-10 13:20:09
Przebudowa transpuszczańskiej drogi Jaźwiny - Golin przebiegającej przez teren Gminy Człopa oraz Nadleśnictwa Człopa tj. gminny odcinek Golin-Brzeźniak oraz odcinek Nadleśnictwa Człopa od miejscowości Brzeźniak do granicy nadleśnictwa z Drawieńskim Parkiem Narodowym. - dokument usunięty Zbigniew Gutowski 2018-01-10 13:13:11
Przebudowa transpuszczańskiej drogi Jaźwiny - Golin przebiegającej przez teren Gminy Człopa oraz Nadleśnictwa Człopa tj. gminny odcinek Golin-Brzeźniak oraz odcinek Nadleśnictwa Człopa od miejscowości Brzeźniak do granicy nadleśnictwa z Drawieńskim Parkiem Narodowym. - dokument usunięty Zbigniew Gutowski 2018-01-10 12:52:39
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego - wieża tel. w Człopie na dz. 158/1-obr. Człopa 105 Mirosław Sokołowski 2018-01-09 09:51:22
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego - wieża tel. w Człopie na dz. 158/1-obr. Człopa 105 - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2018-01-09 09:50:46
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego - wieża tel. w Człopie na dz. 158/1-obr. Człopa 105 - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2018-01-09 09:50:24
Formularze DOC (Word) Piotr Ciułek 2018-01-09 09:38:25
Formularze DOC (Word) Piotr Ciułek 2018-01-09 09:36:51
Formularze DOC (Word) Piotr Ciułek 2018-01-09 09:18:48
Formularze DOC (Word) Piotr Ciułek 2018-01-09 08:50:26
Formularze PDF Piotr Ciułek 2018-01-09 08:50:03
Formularze na 2018r. Piotr Ciułek 2018-01-09 08:48:53
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. archiwizacji, kadr i oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa - wyniki naboru Paweł Skrzeczkowski 2018-01-05 14:54:37
Zarządzenie nr 3/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 04.01.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa w zarządzie trwałym Generalnej Dyurekcji Dróg Krajowych i Autostrad, prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa. Karolina Woźniak 2018-01-05 14:20:49
Harmonogram odczytu wodomierzy - miasto Człopa I półrocze2018 Piotr Ciułek 2018-01-05 14:13:49
Harmonogram odczytu wodomierzy - gmina Człopa I półrocze2018 Piotr Ciułek 2018-01-05 14:13:22
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. archiwizacji, kadr i oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa - informacja o ofertach Paweł Skrzeczkowski 2018-01-05 07:38:38
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. archiwizacji, kadr i oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa - informacja o ofertach Piotr Ciułek 2018-01-05 07:22:16
Nabór-zastępstwo na stanowisko inspektora ds. inwestycji UMIG Człopa - informacja o naborze Piotr Ciułek 2018-01-03 10:55:58
Nabór-zastępstwo na stanowisko inspektora ds. inwestycji UMIG Człopa - informacja o naborze Piotr Ciułek 2018-01-03 10:37:49
ZARZĄDZENIA 2018 Zofia Wach 2018-01-02 14:45:20
ZARZADZENIA 2018 - dokument usunięty Zofia Wach 2018-01-02 14:45:08
ZARZADZENIA 2018 - dokument usunięty Zofia Wach 2018-01-02 14:44:50
- dokument usunięty Zofia Wach 2018-01-02 14:44:39
- dokument usunięty Zofia Wach 2018-01-02 14:44:34
ZARZĄDZENIA 2018 - dokument usunięty Zofia Wach 2018-01-02 14:44:25
ZARZĄDZENIA 2018 - dokument usunięty Zofia Wach 2018-01-02 14:44:09