herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Konsultacje w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych Gminy Człopa w ramach inicjatywy lokalnej. Mirosław Sokołowski 2015-07-01 10:50:57
Konsultacje w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych Gminy Człopa w ramach inicjatywy lokalnej. Mirosław Sokołowski 2015-07-01 10:41:45
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Piotr Ciułek 2015-06-30 12:31:09
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 27.07.2015 r. Karolina Woźniak 2015-06-24 22:24:47
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 27.07.2015 r. - dokument usunięty Karolina Woźniak 2015-06-24 22:23:23
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 27.07.2015 r. - dokument usunięty Karolina Woźniak 2015-06-24 22:22:51
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 27.07.2015 r. - dokument usunięty Karolina Woźniak 2015-06-24 22:21:42
ZARZĄDZENIE Nr 35/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2015 Piotr Ciułek 2015-06-22 13:16:25
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Człopa Piotr Ciułek 2015-06-22 10:40:27
Organizacja Urzędu Piotr Ciułek 2015-06-22 10:33:22
Dane teleadresowe Piotr Ciułek 2015-06-22 10:32:40
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Człopa Piotr Ciułek 2015-06-22 10:32:10
Konsultacje w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych Gminy Człopa w ramach inicjatywy lokalnej. Mirosław Sokołowski 2015-06-22 09:19:40
Ogloszenie konkursu ofert na ratownika wodnego na terenie Miasta i Gminy Człopa w okresie wakacji 2015 roku Paweł Skrzeczkowski 2015-06-19 15:19:26
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Człopa Marta Domagała 2015-06-12 10:53:31
Unieważnienie postępowania na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Człopa. Marta Domagała 2015-06-12 10:53:13
Unieważnienie postępowania na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Człopa. Marta Domagała 2015-06-12 10:25:52
Ogłoszenie o planowanym przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie sieci wodociągowej Człopa - Podgórze (Nałęcze) Marta Domagała 2015-06-10 14:12:53
Uchwała nr VI/53/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 29.05.2015r w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie zamieszkałych poza obwodem szkoły. Piotr Ciułek 2015-06-09 12:50:01
Uchwała nr VI/52/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 29.05.2015r w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Marcina Nieradka Firma Usługowo-Handlowa, ul.Rybacka7, 78-630 Człopa na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2015-06-09 12:47:43
Uchwała nr VI/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 29.05.2015r w sprawie rozpatrzenie skargi Pani Agnieszki Witczak na działanie p.o. Kierownika Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie Panią Jolantę Drabińską. Piotr Ciułek 2015-06-09 12:46:47
Uchwała nr VI/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 29.05.2015r w sprawie przyjęcia zasad i trybu finansowania przedsięwzięć związanych z likwidacją azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Człopa w ramach "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Człopa w latach 2015 - 2032" Piotr Ciułek 2015-06-09 12:45:11
Uchwała nr VI/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 29.05.2015r w sprawie przyjęcia zasad i trybu finansowania przedsięwzięć związanych z likwidacją azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Człopa w ramach "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Człopa w latach 2015 - 2032" Piotr Ciułek 2015-06-09 12:44:24
Uchwała nr VI/49/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 29.05.2015r w sprawie przyjęcia "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Człopa w latach 2015 - 2032". Piotr Ciułek 2015-06-09 12:42:48
Uchwała nr VI/49/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 29.05.2015r w sprawie przyjęcia "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Człopa w latach 2015 - 2032". Piotr Ciułek 2015-06-09 12:41:54
Uchwała nr VI/48/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 29.05.2015r w sprawie wyrażenia chęci przystąpienia gminy Człopa do Lokalnej Grupy Działania na okres programowania 2014-2020. Piotr Ciułek 2015-06-09 12:40:08
Uchwała nr VI/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 29.05.2015r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Człopa na lata 2015-2020. Piotr Ciułek 2015-06-09 12:39:54
Uchwała nr VI/48/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 29.05.2015r w sprawie wyrażenia chęci przystąpienia gminy Człopa do Lokalnej Grupy Działania na okres programowania 2014-2020. Piotr Ciułek 2015-06-09 12:39:15
Uchwała nr VI/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 29.05.2015r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Człopa na lata 2015-2020. Piotr Ciułek 2015-06-09 12:31:32
Uchwała nr VI/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 29.05.2015r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu. Piotr Ciułek 2015-06-09 12:30:38
Uchwała nr VI/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 29.05.2015r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu. Piotr Ciułek 2015-06-09 12:30:16
Uchwała nr VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 29.05.2015r w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2015-06-09 12:29:18
Uchwała nr VI/44/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 29.05.2015r w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Piotr Ciułek 2015-06-09 12:28:02
Uchwała nr VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 29.05.2015r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2015 rok. Piotr Ciułek 2015-06-09 12:27:12
VI Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 29.05.2015 Piotr Ciułek 2015-06-09 12:25:43
ZARZĄDZENIE Nr 33/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 03 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2015 Piotr Ciułek 2015-06-09 09:54:21
Protokół z sesji nr 5/2015 z dnia 20.03.2015r - dokument usunięty Piotr Ciułek 2015-06-09 08:27:21
Protokół z sesji nr 5/2015 z dnia 20.03.2015r - dokument usunięty Piotr Ciułek 2015-06-09 08:22:29
Unieważnienie postępowania na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Człopa. Marta Domagała 2015-06-08 15:03:20
Unieważnienie postępowania na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Człopa. Marta Domagała 2015-06-08 15:03:03