herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o naborze ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej Mirosław Sokołowski 2016-01-13 09:54:43
Harmonogram odczytu wodomierzy - gmina Człopa I półrocze2018 Piotr Ciułek 2016-01-11 13:59:19
Harmonogram odczytu wodomierzy - miasto Człopa I półrocze2018 Piotr Ciułek 2016-01-11 13:58:38
Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy -informacje Piotr Ciułek 2016-01-11 13:57:44
Zarządzenie Nr 01/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 04 stycznia 2016 r, w sprawie opracowania planu finansowego budżetu MiG Człopa na 2016 rok Zofia Wach 2016-01-08 11:46:15
Zarządzenie Nr 02/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 04 stycznia 2016 r, w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 Zofia Wach 2016-01-08 11:42:47
Zarządzenie Nr 03/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 04 stycznia 2016 r, w sprawie aktualizacji przyjętych zasad rachunkowości UMiG Człopa Zofia Wach 2016-01-08 11:38:47
ZARZĄDZENIA 2016 Zofia Wach 2016-01-08 11:35:50
ZARZĄDZENIA 2016 Zofia Wach 2016-01-08 11:35:20
Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 15.02. 2016 roku do 31.12. 2016 roku. Paweł Skrzeczkowski 2016-01-08 10:19:54
Dane teleadresowe Piotr Ciułek 2015-12-28 08:47:46
ZARZĄDZENIE Nr 91/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18.12.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2015 Piotr Ciułek 2015-12-23 10:02:58
Remont i przebudowa dróg gminnych Mirosław Sokołowski 2015-12-21 12:12:18
Człopa: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Miasta i Gminy Człopa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Człopa. Monika Krakowiak 2015-12-18 13:33:52
Uchwała Nr CXIX.503.Z.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2016 - 2019. Piotr Ciułek 2015-12-16 08:24:28
Uchwała Nr CXIX.503.Z.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2016 - 2019. Piotr Ciułek 2015-12-16 08:23:30
Uchwała Nr CXIX.502.Z.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Człopa na 2016 r. Piotr Ciułek 2015-12-16 08:21:48
ZARZĄDZENIE Nr 89/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 08.12.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2015 Piotr Ciułek 2015-12-15 13:07:51
Człopa: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Miasta i Gminy Człopa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Człopa. Monika Krakowiak 2015-12-11 12:47:37
Człopa: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Miasta i Gminy Człopa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Człopa. Monika Krakowiak 2015-12-11 12:47:22
ZARZĄDZENIE Nr 88/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 04.12.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2015 Piotr Ciułek 2015-12-10 07:54:03
Ogłoszenie o wydaniu w dniu 27.11.2015 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do nawadniania upraw na działkach nr 6/19, 6/31, 54/1 w Trzebinie Monika Krakowiak 2015-11-30 08:44:43
Wybór oferty na przygotowanie Strategii rozwoju i promocji Gminy Człopa na lata 2016 - 2023 Piotr Ciułek 2015-11-27 13:18:19
Wybór oferty na przygotowanie Strategii rozwoju i promocji Gminy Człopa na lata 2016 - 2023 Piotr Ciułek 2015-11-27 13:18:05
Dostawa oleju opałowego lekkiego ZGK ZB Człopa Marta Domagała 2015-11-27 11:37:13
ZARZĄDZENIE Nr 86/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 24.11.2015 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2015, przysługującego w zamian za święto w sobotę dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Człopa Piotr Ciułek 2015-11-26 13:54:36
ZARZĄDZENIE Nr 86/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 24.11.2015 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2015, przysługującego w zamian za święto w sobotę dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Człopa Piotr Ciułek 2015-11-26 13:53:37
ZARZĄDZENIE Nr 85/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 23.11.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2015 Piotr Ciułek 2015-11-25 10:29:11
Ceny wody na rok 2016 Piotr Ciułek 2015-11-24 14:34:40
Uchwała nr IX/83/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Piotr Ciułek 2015-11-24 14:21:16
Uchwała nr IX/82/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie udzielenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie: 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. Piotr Ciułek 2015-11-24 14:19:49
Uchwała nr IX/81/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2015-11-24 14:18:25
Uchwała nr IX/80/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowiezione do oczyszczalni ścieków z terenu gminy Człopa. Piotr Ciułek 2015-11-24 14:17:38
Uchwała nr IX/79/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2015-11-24 14:16:38
Uchwała nr IX/78/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców Gminy Człopa w wodę. Piotr Ciułek 2015-11-24 14:15:59
Uchwała nr IX/77/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Piotr Ciułek 2015-11-24 14:15:04
Uchwała nr IX/76/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok. Piotr Ciułek 2015-11-24 14:14:26
Uchwała nr IX/74/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Człopa w czasie trwania obchodów "DNI CZŁOPY" organizowanych w 2016 roku. Piotr Ciułek 2015-11-24 14:13:50
Uchwała nr IX/75/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/63/2015 z dnia 29 września 2015 roku w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Człopa na lata 2015-2020". Piotr Ciułek 2015-11-24 14:13:29
Uchwała nr IX/75/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/63/2015 z dnia 29 września 2015 roku w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Człopa na lata 2015-2020". Piotr Ciułek 2015-11-24 14:13:02