herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 42/2015 Burmistrza M i G Człopa w sprawie wprowadzenia "Regulaminu współpracy samorządu M i G Człopa z organizacjami pozarządowymi". Piotr Ciułek 2015-07-23 10:54:32
Zarządzenie Nr 42/2015 Burmistrza M i G Człopa w sprawie wprowadzenia "Regulaminu współpracy samorządu M i G Człopa z organizacjami pozarządowymi". Piotr Ciułek 2015-07-23 10:41:34
Zarządzenie Nr 42/2015 Burmistrza M i G Człopa w sprawie wprowadzenia "Regulaminu współpracy samorządu M i G Człopa z organizacjami pozarządowymi". Piotr Ciułek 2015-07-23 10:41:20
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie JST od poczatku roku do dnia 30.06.2015 Piotr Ciułek 2015-07-21 13:33:54
ZARZĄDZENIE Nr 43/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 09 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2015 Piotr Ciułek 2015-07-14 17:39:39
ZARZĄDZENIE Nr 40/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 06 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2015 Piotr Ciułek 2015-07-09 14:48:52
Zarządzenie Nr 42/2015 Burmistrza M i G Człopa w sprawie wprowadzenia "Regulaminu współpracy samorządu M i G Człopa z organizacjami pozarządowymi". Piotr Ciułek 2015-07-09 12:59:39
Zarządzenie Nr 41/2015 Burmistrza M i G Człopa w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782). Piotr Ciułek 2015-07-09 12:56:52
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Człopa Piotr Ciułek 2015-07-09 08:12:57
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Człopa Piotr Ciułek 2015-07-09 08:12:38
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Człopa Piotr Ciułek 2015-07-09 07:23:41
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Człopa Paweł Skrzeczkowski 2015-07-08 16:37:10
Burmistrz Miasta i Gminy Człopa Paweł Skrzeczkowski 2015-07-08 16:36:37
Obwieszczenie o rozbudowie sieci wodociągowej z przyłączami w m. Człopa Podgórze (Nałęcze) gm. Człopa Mirosław Sokołowski 2015-07-06 11:28:08
Harmonogram odczytu wodomierzy - miasto Człopa I półrocze2018 Piotr Ciułek 2015-07-06 08:12:39
Harmonogram odczytu wodomierzy - gmina Człopa I półrocze2018 Piotr Ciułek 2015-07-06 08:11:25
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 38 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie Piotr Ciułek 2015-07-01 14:26:56
Ogłoszenie konkursu na dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie Piotr Ciułek 2015-07-01 14:23:19
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 38 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie Paweł Skrzeczkowski 2015-07-01 11:51:59
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 38 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie Paweł Skrzeczkowski 2015-07-01 11:51:43
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 38 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie Paweł Skrzeczkowski 2015-07-01 11:50:20
Konsultacje w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych Gminy Człopa w ramach inicjatywy lokalnej. Mirosław Sokołowski 2015-07-01 10:50:57
Konsultacje w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych Gminy Człopa w ramach inicjatywy lokalnej. Mirosław Sokołowski 2015-07-01 10:41:45
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Piotr Ciułek 2015-06-30 12:31:09
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 27.07.2015 r. Karolina Woźniak 2015-06-24 22:24:47
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 27.07.2015 r. - dokument usunięty Karolina Woźniak 2015-06-24 22:23:23
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 27.07.2015 r. - dokument usunięty Karolina Woźniak 2015-06-24 22:22:51
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 27.07.2015 r. - dokument usunięty Karolina Woźniak 2015-06-24 22:21:42
ZARZĄDZENIE Nr 35/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2015 Piotr Ciułek 2015-06-22 13:16:25
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Człopa Piotr Ciułek 2015-06-22 10:40:27
Organizacja Urzędu Piotr Ciułek 2015-06-22 10:33:22
Dane teleadresowe Piotr Ciułek 2015-06-22 10:32:40
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Człopa Piotr Ciułek 2015-06-22 10:32:10
Konsultacje w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych Gminy Człopa w ramach inicjatywy lokalnej. Mirosław Sokołowski 2015-06-22 09:19:40
Ogloszenie konkursu ofert na ratownika wodnego na terenie Miasta i Gminy Człopa w okresie wakacji 2015 roku Paweł Skrzeczkowski 2015-06-19 15:19:26
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Człopa Marta Domagała 2015-06-12 10:53:31
Unieważnienie postępowania na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Człopa. Marta Domagała 2015-06-12 10:53:13
Unieważnienie postępowania na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Człopa. Marta Domagała 2015-06-12 10:25:52
Ogłoszenie o planowanym przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie sieci wodociągowej Człopa - Podgórze (Nałęcze) Marta Domagała 2015-06-10 14:12:53
Uchwała nr VI/53/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 29.05.2015r w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie zamieszkałych poza obwodem szkoły. Piotr Ciułek 2015-06-09 12:50:01