herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 77/2015 Burmistrza MiG Człopa z dnia 29.10.2015 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza MiG Człopa. Piotr Ciułek 2015-10-30 10:41:18
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 30.11.2015 r. Karolina Woźniak 2015-10-29 14:45:37
ZAPROSZENE DO SKŁADANIA OFERT: Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta i Gminy Człopa w 2016 r. Marta Domagała 2015-10-29 12:57:19
ZAPROSZENE DO SKŁADANIA OFERT: Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta i Gminy Człopa w 2016 r. Marta Domagała 2015-10-28 13:35:07
ZARZĄDZENIE Nr 74/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 21.10.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2015 Piotr Ciułek 2015-10-27 12:00:17
ZARZĄDZENIE Nr 74/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 21.10.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2015 Piotr Ciułek 2015-10-27 11:58:28
Dostawa oleju opałowego lekkiego ZGK ZB Człopa Piotr Ciułek 2015-10-27 11:38:16
Dostawa oleju opałowego lekkiego ZGK ZB Człopa Piotr Ciułek 2015-10-27 11:01:06
Dostawa oleju opałowego lekkiego ZGK ZB Człopa Piotr Ciułek 2015-10-23 12:56:58
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 23.11.2015 r. Karolina Woźniak 2015-10-22 14:51:16
Wykaz Obwodowych Komisji Wyborczych po zmianach dokonanych w dniu 19.10.2015r. i 21.10.2015r. w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25.10.2015r. Piotr Ciułek 2015-10-22 14:49:18
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 23.11.2015 r. Karolina Woźniak 2015-10-22 14:47:26
Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 23.11.2015 r. Karolina Woźniak 2015-10-22 14:44:56
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie JST od poczatku roku do dnia 30.09.2015 Piotr Ciułek 2015-10-22 13:25:03
ZARZĄDZENIE NR 73/2015 Burmistrza MiG Człopa z dnia 19.10.2015r w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Piotr Ciułek 2015-10-22 12:57:33
ZARZĄDZENIE NR 72/2015 Burmistrza MiG Człopa z dnia 19.10.2015r w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Piotr Ciułek 2015-10-22 12:57:24
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 21.10.2015r w sprawie zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej Piotr Ciułek 2015-10-22 12:56:59
ZARZĄDZENIE NR 73/2015 Burmistrza MiG Człopa z dnia 19.10.2015r w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Piotr Ciułek 2015-10-22 12:54:32
ZARZĄDZENIE NR 72/2015 Burmistrza MiG Człopa z dnia 19.10.2015r w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Piotr Ciułek 2015-10-22 12:52:41
Dostawa oleju opałowego lekkiego ZGK ZB Człopa Piotr Ciułek 2015-10-21 10:12:19
ZAPROSZENE DO SKŁADANIA OFERT: Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta i Gminy Człopa w 2016 r. Marta Domagała 2015-10-19 11:40:55
ZAPROSZENE DO SKŁADANIA OFERT: Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta i Gminy Człopa w 2016 r. Marta Domagała 2015-10-19 11:39:48
ZAPROSZENE DO SKŁADANIA OFERT: Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta i Gminy Człopa w 2016 r. Marta Domagała 2015-10-19 11:38:43
ZAPROSZENE DO SKŁADANIA OFERT: Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta i Gminy Człopa w 2016 r. Marta Domagała 2015-10-19 11:37:18
ZAPROSZENE DO SKŁADANIA OFERT: Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta i Gminy Człopa w 2016 r. Marta Domagała 2015-10-19 11:36:18
Zarządzenie Nr 70/2015 Burmistrza MiG Człopa z dnia 9.10.2015r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych i koordynatora gminnego oraz określenia szczegółowych zadań realizowanych przez osoby wyznaczone do pełnienia tych funkcji. Piotr Ciułek 2015-10-19 11:29:49
Wykaz Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25.10.2015r. Piotr Ciułek 2015-10-14 10:35:58
Wykaz Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25.10.2015r. Piotr Ciułek 2015-10-14 10:35:24
Zarządzenie Nr 70/2015 Burmistrza MiG Człopa z dnia 9.10.2015r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych i koordynatora gminnego oraz określenia szczegółowych zadań realizowanych przez osoby wyznaczone do pełnienia tych funkcji. Piotr Ciułek 2015-10-14 10:33:47
Powiązanie linii kablowej Mielęcin i Wołowe Lasy Mirosław Sokołowski 2015-10-08 09:17:06
Protokół z sesji nr 7/2015 z dnia 29.06.2015r Piotr Ciułek 2015-10-07 14:51:56
Protokół z sesji nr 6/2015 z dnia 29.05.2015r Piotr Ciułek 2015-10-07 14:51:34
Protokół z sesji nr 5/2015 z dnia 20.03.2015r Piotr Ciułek 2015-10-07 14:50:59
Zarządzenie Nr 69/2015 Burmistrza MiG Człopa z dnia 5.10.2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP. Piotr Ciułek 2015-10-07 13:15:15
Uchwała nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie zmiany Uchwały nr XII/105/2007 z dnia 28.12.2007 roku w sprawie okreslania zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Piotr Ciułek 2015-10-07 09:04:06
Uchwała nr VII/60/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników kadencja 2016-2019 Piotr Ciułek 2015-10-07 09:01:13
Uchwała nr VII/59/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne MiG Człopa Piotr Ciułek 2015-10-07 09:00:00
Uchwała nr VII/58/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Piotr Ciułek 2015-10-07 08:59:00
Uchwała nr VII/57/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26.01.2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej MiG Człopa na lata 2015-2018 Piotr Ciułek 2015-10-07 08:57:31
Uchwała nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2014 rok. Piotr Ciułek 2015-10-07 08:55:05