herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 04/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18 stycznia 2016 r, w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 Zofia Wach 2016-01-20 13:58:42
Zarządzenie Nr 04/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18 stycznia 2016 r, w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 - dokument usunięty Zofia Wach 2016-01-20 13:57:49
Zarządzenie Nr 04/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18 stycznia 2016 r, w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 - dokument usunięty Zofia Wach 2016-01-20 13:57:15
Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 15.02. 2016 roku do 31.12. 2016 roku. Paweł Skrzeczkowski 2016-01-18 14:43:21
Uchwała NR X/95/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Człopie nr VIII/48/2003 z dnia 5 września 2003r. dotyczącej zaliczenia dróg i ulic na terenie gminy Człopa do kategorii dróg gminnych. Piotr Ciułek 2016-01-18 09:02:03
Uchwała NR X/94/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Człopie na 2016 r. Piotr Ciułek 2016-01-18 08:59:01
Uchwała NR X/93/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów na 2016r. Piotr Ciułek 2016-01-18 08:58:11
Uchwała NR X/92/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Infrastruktury Społecznej na 2016r. Piotr Ciułek 2016-01-18 08:56:49
Uchwała NR X/87/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2016. Piotr Ciułek 2016-01-18 08:52:08
Uchwała NR X/91/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Człopie na 2016 rok. Piotr Ciułek 2016-01-18 08:51:48
Uchwała NR X/90/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Bogdana Nowickiego na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2016-01-18 08:51:02
Uchwała NR X/89/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1118 ze zmianami) na rok 2016. Piotr Ciułek 2016-01-18 08:48:49
Uchwała NR X/88/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2016-2019 Piotr Ciułek 2016-01-18 08:47:33
Uchwała NR X/87/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2016. Piotr Ciułek 2016-01-18 08:44:40
Uchwała NR X/86/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie na 2016 rok. Piotr Ciułek 2016-01-18 08:43:39
Uchwała NR X/85/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2015 - 2018. Piotr Ciułek 2016-01-18 08:42:46
Uchwała NR X/85/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2015 - 2018. Piotr Ciułek 2016-01-18 08:42:21
Uchwała NR X/84/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2015 rok. Piotr Ciułek 2016-01-18 08:41:25
X Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 30.12.2015 Piotr Ciułek 2016-01-18 08:40:49
Ogłoszenie o naborze ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej Mirosław Sokołowski 2016-01-13 09:54:43
Harmonogram odczytu wodomierzy - gmina Człopa I półrocze2018 Piotr Ciułek 2016-01-11 13:59:19
Harmonogram odczytu wodomierzy - miasto Człopa I półrocze2018 Piotr Ciułek 2016-01-11 13:58:38
Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy -informacje Piotr Ciułek 2016-01-11 13:57:44
Zarządzenie Nr 01/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 04 stycznia 2016 r, w sprawie opracowania planu finansowego budżetu MiG Człopa na 2016 rok Zofia Wach 2016-01-08 11:46:15
Zarządzenie Nr 02/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 04 stycznia 2016 r, w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 Zofia Wach 2016-01-08 11:42:47
Zarządzenie Nr 03/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 04 stycznia 2016 r, w sprawie aktualizacji przyjętych zasad rachunkowości UMiG Człopa Zofia Wach 2016-01-08 11:38:47
ZARZĄDZENIA 2016 Zofia Wach 2016-01-08 11:35:50
ZARZĄDZENIA 2016 Zofia Wach 2016-01-08 11:35:20
Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 15.02. 2016 roku do 31.12. 2016 roku. Paweł Skrzeczkowski 2016-01-08 10:19:54
Dane teleadresowe Piotr Ciułek 2015-12-28 08:47:46
ZARZĄDZENIE Nr 91/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18.12.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2015 Piotr Ciułek 2015-12-23 10:02:58
Remont i przebudowa dróg gminnych Mirosław Sokołowski 2015-12-21 12:12:18
Człopa: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Miasta i Gminy Człopa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Człopa. Monika Krakowiak 2015-12-18 13:33:52
Uchwała Nr CXIX.503.Z.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2016 - 2019. Piotr Ciułek 2015-12-16 08:24:28
Uchwała Nr CXIX.503.Z.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2016 - 2019. Piotr Ciułek 2015-12-16 08:23:30
Uchwała Nr CXIX.502.Z.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Człopa na 2016 r. Piotr Ciułek 2015-12-16 08:21:48
ZARZĄDZENIE Nr 89/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 08.12.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2015 Piotr Ciułek 2015-12-15 13:07:51
Człopa: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Miasta i Gminy Człopa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Człopa. Monika Krakowiak 2015-12-11 12:47:37
Człopa: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Miasta i Gminy Człopa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Człopa. Monika Krakowiak 2015-12-11 12:47:22
ZARZĄDZENIE Nr 88/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 04.12.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2015 Piotr Ciułek 2015-12-10 07:54:03