herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Powiązanie linii kablowej Mielęcin i Wołowe Lasy Mirosław Sokołowski 2015-10-08 09:17:06
Protokół z sesji nr 7/2015 z dnia 29.06.2015r Piotr Ciułek 2015-10-07 14:51:56
Protokół z sesji nr 6/2015 z dnia 29.05.2015r Piotr Ciułek 2015-10-07 14:51:34
Protokół z sesji nr 5/2015 z dnia 20.03.2015r Piotr Ciułek 2015-10-07 14:50:59
Zarządzenie Nr 69/2015 Burmistrza MiG Człopa z dnia 5.10.2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP. Piotr Ciułek 2015-10-07 13:15:15
Uchwała nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie zmiany Uchwały nr XII/105/2007 z dnia 28.12.2007 roku w sprawie okreslania zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Piotr Ciułek 2015-10-07 09:04:06
Uchwała nr VII/60/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników kadencja 2016-2019 Piotr Ciułek 2015-10-07 09:01:13
Uchwała nr VII/59/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne MiG Człopa Piotr Ciułek 2015-10-07 09:00:00
Uchwała nr VII/58/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Piotr Ciułek 2015-10-07 08:59:00
Uchwała nr VII/57/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26.01.2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej MiG Człopa na lata 2015-2018 Piotr Ciułek 2015-10-07 08:57:31
Uchwała nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2014 rok. Piotr Ciułek 2015-10-07 08:55:05
Uchwała nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2015 rok. Piotr Ciułek 2015-10-07 08:54:46
Uchwała nr VII/55/2015 Rady Miejskiej w Człopie w w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi MiG Człopa Piotr Ciułek 2015-10-07 08:53:38
Uchwała nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2014 rok. Piotr Ciułek 2015-10-07 08:52:38
Protokół z sesji nr 5/2015 z dnia 20.03.2015r - dokument usunięty Piotr Ciułek 2015-10-07 08:25:39
Uchwała nr VIII/62/2015 Rady Miejskiej w Człopie w zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2015 rok. Piotr Ciułek 2015-10-07 08:00:51
Uchwała nr VIII/63/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Człopa na lata 2015-2020" Piotr Ciułek 2015-10-07 08:00:06
Uchwała nr VIII/63/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Człopa na lata 2015-2020" Piotr Ciułek 2015-10-07 07:59:41
Uchwała nr VIII/65/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wałczu na kadencję 2016-2020 Piotr Ciułek 2015-10-07 07:58:41
Uchwała nr VIII/64/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Człopa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Piotr Ciułek 2015-10-07 07:57:55
Uchwała nr VIII/64/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Człopa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Piotr Ciułek 2015-10-07 07:57:26
Uchwała nr VIII/66/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie grupy drzew uznanych za pomnik przyrody, rosnących na działce 106, obręb Człopa 106 w miejscowości Człopa przy ul. Polnej. Piotr Ciułek 2015-10-07 07:56:21
Uchwała nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie przyjęcia do realizacji zdrowotnego programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia na 2015 rok Piotr Ciułek 2015-10-07 07:55:26
VII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 29.06.2015 Piotr Ciułek 2015-10-07 07:47:07
VIII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 29.09.2015 Piotr Ciułek 2015-10-07 07:46:50
VII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 29.06.2015 Piotr Ciułek 2015-10-07 07:44:47
Zarządzenie Nr 69/2015 Burmistrza MiG Człopa z dnia 5.10.2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP. Piotr Ciułek 2015-10-07 07:39:16
ZARZĄDZENIE Nr 68/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 30.09.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2015 Piotr Ciułek 2015-10-06 14:53:27
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 03.11.2015 r. Karolina Woźniak 2015-09-30 14:55:48
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Karolina Woźniak 2015-09-30 14:54:04
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. - dokument usunięty Karolina Woźniak 2015-09-30 14:53:15
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. - dokument usunięty Karolina Woźniak 2015-09-30 14:52:53
ZARZĄDZENIE Nr 64/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 24.09.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2015 Piotr Ciułek 2015-09-29 10:05:31
Zbiórka odpadów problemowych Monika Krakowiak 2015-09-29 07:12:21
Zbiórka odpadów problemowych Monika Krakowiak 2015-09-29 07:11:40
Obwieszczenie Burmistrza M i G Człopa z dnia 21.09.2015roku w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania. Piotr Ciułek 2015-09-25 14:10:54
Zarządzenie Nr 62/2015 Burmistrza MiG Człopa w sprawie wyznaczenia nieodpłatnych miejsc do umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów. Piotr Ciułek 2015-09-25 14:10:42
Zarządzenie Nr 63/2015 Burmistrza MiG Człopa w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego wyborach do Sejmu i Senatu RP. Piotr Ciułek 2015-09-25 14:10:27
WYBORY DO SEJMU I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015 R. Piotr Ciułek 2015-09-25 14:10:13
Zarządzenie Nr 63/2015 Burmistrza MiG Człopa w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego wyborach do Sejmu i Senatu RP. Piotr Ciułek 2015-09-25 13:49:29