herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
NABÓR na stanowisko Animatora Kulturalno-Sportowego Piotr Ciułek 2015-02-12 08:45:52
NABÓR na stanowisko Animatora Kulturalno-Sportowego Piotr Ciułek 2015-02-12 08:45:30
Nabór na stanowisko Strażnika Miejskiego. Jerzy Bekker 2015-02-11 14:46:51
Informacja z postępowania - naboru na stanowisko podinspektora do spraw obronnych, rolnictwa i gospodarki komunalnej UMiG Człopa. Jerzy Bekker 2015-02-10 14:01:59
Nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Człopa. Jerzy Bekker 2015-02-04 08:36:18
Nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Człopa. Jerzy Bekker 2015-02-03 15:02:48
ZARZĄDZENIE Nr 05/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2015 Piotr Ciułek 2015-02-03 14:13:13
Zarządzenie nr 04/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie opracowania planu finansowego budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2015 rok Piotr Ciułek 2015-02-03 14:12:33
Zarządzenia 2015 rok Piotr Ciułek 2015-02-03 13:22:00
Informacja z postępowania - naboru na stanowisko inspektora (podinspektora) do spraw wydawania odpisów i zaświadczeń z ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego w Człopie. Jerzy Bekker 2015-02-03 12:06:36
Ogłoszenie w sprawie zakończenia postępowania - naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Człopa. Jerzy Bekker 2015-02-02 13:28:12
Uchwała nr IV/19/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 26.01.2015r w sprawie przyjęcia rezygnacji II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Człopie Piotr Ciułek 2015-01-30 14:33:20
Uchwała nr IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 26.01.2015r w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Człopie Piotr Ciułek 2015-01-30 14:32:14
Uchwała nr IV/21/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 26.01.2015r w sprawie odwołania członka Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Piotr Ciułek 2015-01-30 14:30:44
Uchwała nr IV/22/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 26.01.2015r w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Człopie Piotr Ciułek 2015-01-30 14:29:41
Uchwała nr IV/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 26.01.2015r w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Człopie Piotr Ciułek 2015-01-30 14:28:48
Uchwała nr IV/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 26.01.2015r w sprawie powołania członka Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Piotr Ciułek 2015-01-30 14:27:46
Uchwała nr IV/25/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 26.01.2015r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2015 Piotr Ciułek 2015-01-30 14:25:48
Uchwała nr IV/26/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 26.01.2015r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2015-2018 Piotr Ciułek 2015-01-30 14:24:20
Uchwała nr IV/27/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 26.01.2015r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2015 r. Piotr Ciułek 2015-01-30 14:22:56
Uchwały Rady Miejskiej w Człopie 2015r. Piotr Ciułek 2015-01-30 14:18:53
"Remont dróg gminnych przy ul. Leśnej, ul. Paderewskiego, ul. Bydgoskiej w Człopie." Monika Krakowiak 2015-01-29 13:49:35
Ogłoszenie w sprawie osób spełniających wymagania formalne do ubiegania się o stanowisko podinspektora (inspektora) do spraw obronnych, rolnictwa i gospodarki komunalnej UMiG Człopa. Jerzy Bekker 2015-01-29 07:11:57
Rada Miejska 2014 - 2018 Piotr Ciułek 2015-01-28 13:16:45
Komisje 2014 - 2018 Piotr Ciułek 2015-01-28 13:16:07
Ogłoszenie w sprawie osób spełniających wymagania formalne do ubiegania się o stanowisko inspektora (podinspektora) do spraw wydawania odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego Urzęu Stanu Cywilnego w Człopie. Jerzy Bekker 2015-01-23 13:38:07
Zdzisław Kmieć Piotr Ciułek 2015-01-20 12:49:33
Zbigniew Tymecki Piotr Ciułek 2015-01-20 12:49:15
Burmistrz i Rada Miejska - początek kadencji 2014-2018 Piotr Ciułek 2015-01-20 12:48:57
Uchwała nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2015-01-16 10:55:26
Uchwała nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Człopa na rok 2014, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. Piotr Ciułek 2015-01-16 10:54:14
Uchwała nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wytypowania przedstawiciela Gminy Człopa do Rady Naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego. Piotr Ciułek 2015-01-16 10:53:34
Uchwała nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Człopie do dokonywania czynności związanych z podróżą służbową Przewodniczącego Rady Miejskiej. Piotr Ciułek 2015-01-16 10:52:55
Uchwała nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015. Piotr Ciułek 2015-01-16 10:52:01
Uchwała nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowiezione do oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2015-01-16 10:50:59
Uchwała nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie na 2015 rok. Piotr Ciułek 2015-01-16 10:49:46
Uchwała nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2014-2018 Piotr Ciułek 2015-01-16 10:48:29
Uchwała nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2014 r. Piotr Ciułek 2015-01-16 10:47:25
III Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 30.12.2014 Piotr Ciułek 2015-01-16 10:43:22
Uchwała nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2014 r. Piotr Ciułek 2015-01-16 10:42:34