herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Jerzy Bekker Piotr Ciułek 2015-05-15 14:31:37
Małgorzata Sobiesiak Piotr Ciułek 2015-05-15 14:31:23
Elżbieta Drab Piotr Ciułek 2015-05-15 14:31:07
Wiesława Sieczka Piotr Ciułek 2015-05-15 14:30:53
Iwona Roguszewska Piotr Ciułek 2015-05-15 14:30:30
Jolanta Drabińska Piotr Ciułek 2015-05-15 14:30:14
Zofia Wach Piotr Ciułek 2015-05-15 14:29:52
Ewa Furman Piotr Ciułek 2015-05-15 14:29:33
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych za 2014r. Piotr Ciułek 2015-05-15 14:28:59
Mirosław Nowak Piotr Ciułek 2015-05-15 14:28:29
Marian Storman Piotr Ciułek 2015-05-15 14:28:11
Cezary Pluta Piotr Ciułek 2015-05-15 14:27:55
Dariusz Pogorzelski Piotr Ciułek 2015-05-15 14:27:39
Anna Klucznik Piotr Ciułek 2015-05-15 14:27:23
Lucyna Witkowska Piotr Ciułek 2015-05-15 14:27:06
Beata Książkiewicz Piotr Ciułek 2015-05-15 14:26:48
Zbyszek Ślusarski Piotr Ciułek 2015-05-15 14:26:35
Lech Zaskórski Piotr Ciułek 2015-05-15 14:26:21
Wojciech Lisowski Piotr Ciułek 2015-05-15 14:26:03
Lech Mądry Piotr Ciułek 2015-05-15 14:25:37
Jolanta Olkowska Piotr Ciułek 2015-05-15 14:25:21
Joanna Jastrzębowska Piotr Ciułek 2015-05-15 14:25:07
Waldemar Trybuła Piotr Ciułek 2015-05-15 14:24:50
Rada Miejska za rok 2014r. Piotr Ciułek 2015-05-15 14:24:26
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Człopa   2015-05-12 13:27:22
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Człopa   2015-05-12 13:27:17
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Człopa   2015-05-12 13:24:44
Organizacja Urzędu   2015-05-12 13:21:29
Dane teleadresowe   2015-05-12 13:20:38
Sekretarz Miasta i Gminy Człopa - dokument usunięty Piotr Ciułek 2015-05-12 13:18:34
Uchwała nr XLIII.170.Z.2015 składu orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 29.04.2015r w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Burmistrza Gminy Człopa z wykonania budżetu za 2014 rok. Piotr Ciułek 2015-05-12 12:20:20
Uchwała nr XLIII.170.Z.2015 składu orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 29.04.2015r w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Burmistrza Gminy Człopa z wykonania budżetu za 2014 rok. Piotr Ciułek 2015-05-12 12:19:23
ZARZĄDZENIE Nr 21/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2015 Piotr Ciułek 2015-05-12 09:53:07
ZARZĄDZENIE Nr 20/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2015 Piotr Ciułek 2015-05-12 09:52:12
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Człopa Monika Krakowiak 2015-05-11 12:58:26
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Człopa Monika Krakowiak 2015-05-11 12:54:48
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej - etap I ul. Polna"" Marta Domagała 2015-05-08 13:20:06
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej - etap I ul. Polna"" Marta Domagała 2015-05-08 13:19:40
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej - etap I ul. Polna"" Marta Domagała 2015-05-08 13:18:37
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu w istniejącym budynku wielorodzinnym Marta Domagała 2015-05-08 11:05:56