herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr VI/49/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 29.05.2015r w sprawie przyjęcia "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Człopa w latach 2015 - 2032". Piotr Ciułek 2015-06-09 12:41:54
Uchwała nr VI/48/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 29.05.2015r w sprawie wyrażenia chęci przystąpienia gminy Człopa do Lokalnej Grupy Działania na okres programowania 2014-2020. Piotr Ciułek 2015-06-09 12:40:08
Uchwała nr VI/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 29.05.2015r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Człopa na lata 2015-2020. Piotr Ciułek 2015-06-09 12:39:54
Uchwała nr VI/48/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 29.05.2015r w sprawie wyrażenia chęci przystąpienia gminy Człopa do Lokalnej Grupy Działania na okres programowania 2014-2020. Piotr Ciułek 2015-06-09 12:39:15
Uchwała nr VI/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 29.05.2015r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Człopa na lata 2015-2020. Piotr Ciułek 2015-06-09 12:31:32
Uchwała nr VI/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 29.05.2015r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu. Piotr Ciułek 2015-06-09 12:30:38
Uchwała nr VI/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 29.05.2015r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu. Piotr Ciułek 2015-06-09 12:30:16
Uchwała nr VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 29.05.2015r w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2015-06-09 12:29:18
Uchwała nr VI/44/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 29.05.2015r w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Piotr Ciułek 2015-06-09 12:28:02
Uchwała nr VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 29.05.2015r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2015 rok. Piotr Ciułek 2015-06-09 12:27:12
VI Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 29.05.2015 Piotr Ciułek 2015-06-09 12:25:43
ZARZĄDZENIE Nr 33/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 03 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2015 Piotr Ciułek 2015-06-09 09:54:21
Protokół z sesji nr 5/2015 z dnia 20.03.2015r - dokument usunięty Piotr Ciułek 2015-06-09 08:27:21
Protokół z sesji nr 5/2015 z dnia 20.03.2015r - dokument usunięty Piotr Ciułek 2015-06-09 08:22:29
Unieważnienie postępowania na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Człopa. Marta Domagała 2015-06-08 15:03:20
Unieważnienie postępowania na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Człopa. Marta Domagała 2015-06-08 15:03:03
WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019 Piotr Ciułek 2015-06-08 08:58:52
WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019 Piotr Ciułek 2015-06-08 08:56:18
WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019 Piotr Ciułek 2015-06-08 08:55:32
Wybory Ławników na kadencję 2016-2019   2015-06-08 08:51:24
Wybory samorządowe 2014 - dokument usunięty   2015-06-08 08:48:50
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Człopie o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Człopa w dniu 30.11.2014r.   2015-06-08 08:48:40
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Człopie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Człopa w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.   2015-06-08 08:48:27
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Człopie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Człopie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.   2015-06-08 08:48:14
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 21 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - w okręgu wyborczym nr 3   2015-06-08 08:48:02
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Człopie z dnia 22.10.2014r o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.   2015-06-08 08:47:40
Uchwała Nr 1/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Człopie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.   2015-06-08 08:47:26
Dyzury Miejskiej Komisji Wyborczej w Człopie 08.10 - 17.10.2014r   2015-06-08 08:47:13
ZARZĄDZENIE Nr 39/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 22 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia nieodpłatnych miejsc do umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów dla komitetów wyborczych w wyborach samorządowych wyznaczonych na dzień 16 listopada 2014r.   2015-06-08 08:46:59
ZARZĄDZENIE Nr 38/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18.09.2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach samorządowych do Rady Miejskiej w Czlopie, Rady Powiatu Waleckiego, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wyboru Burmistrza Miasta i Gminy Człopa zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.   2015-06-08 08:46:31
Obwieszczenie Burmistrza MiG Człopa z dnia 18.09.2014r w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencynego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodów komisji wyborczych są wyznaczone przez Burmistrza MiG Człopa dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.   2015-06-08 08:46:16
Obwieszczenie Burmistrza MiG Człopa z dnia 4.09.2014r w sprawie wyborów do Rady Miejskiej w Człopie oraz wyborów Burmistrza zarządzonych na dzień 16.11.2014r   2015-06-08 08:46:01
Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Człopie   2015-06-08 08:45:47
Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Człopie   2015-06-08 08:45:35
Wybory Samorządowe 2014r.   2015-06-08 08:45:18
Wybory Samorządowe 2010r. - dokument usunięty   2015-06-08 08:44:39
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Człopie w Sprawie przyznania numerów dla list kandudatów komitetów wyborczych do RM Człopy   2015-06-08 08:44:26
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach na radnych   2015-06-08 08:44:05
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Człopy   2015-06-08 08:43:52
Wybory Samorządowe 2010r.   2015-06-08 08:43:28