herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XXXVIII/268/2014 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z 04.11.2014r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Piotr Ciułek 2014-11-12 13:38:12
UCHWAŁA NR XXXVIII/266/2014 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z 04.11.2014r w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Człopa w czasie trwania obchodów "DNI CZŁOPY" organizowanych w 2015 roku. Piotr Ciułek 2014-11-12 13:36:45
UCHWAŁA NR XXXVIII/267/2014 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z 04.11.2014r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2014 rok. Piotr Ciułek 2014-11-12 13:35:36
UCHWAŁA NR XXXVIII/266/2014 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z 04.11.2014r w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Człopa w czasie trwania obchodów "DNI CZŁOPY" organizowanych w 2015 roku. Piotr Ciułek 2014-11-12 13:34:52
UCHWAŁA NR XXXVIII/265/2014 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z 04.11.2014r w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Piotr Ciułek 2014-11-12 13:33:56
UCHWAŁA NR XXXVIII/264/2014 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z 04.11.2014r w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. Piotr Ciułek 2014-11-12 13:33:09
UCHWAŁA NR XXXVIII/263/2014 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z 04.11.2014r w sprawie opłaty od posiadania psów na 2015 rok. Piotr Ciułek 2014-11-12 13:32:12
UCHWAŁA NR XXXVIII/262/2014 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z 04.11.2014r w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Człopa. zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2014 rok. Piotr Ciułek 2014-11-12 13:31:06
XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 04.11.2014 Piotr Ciułek 2014-11-12 13:28:53
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych. Jerzy Bekker 2014-11-06 14:45:26
Ogłoszenie w sprawie osób, które zakwalifikowały się do nastepnego etapu naboru na stanowisko: SPECJALISTA DO SPRAW KADR I PŁAC w Szkole Podstawowej w Człopie. Piotr Ciułek 2014-11-06 08:30:20
ZARZĄDZENIE Nr 45/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2014. Piotr Ciułek 2014-11-04 07:51:55
Uchwała Nr VI/47/2011 z dnia 31 marca 2011 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza M i G Człopa. Piotr Ciułek 2014-11-03 14:24:54
Uchwała Nr VI/46/2011 z dnia 31 marca 2011 w sprawie wyboru delegata na Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Piotr Ciułek 2014-11-03 14:24:10
Uchwała Nr VI/45/2011 z dnia 31 marca 2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/288/2010 z dnia 28.10.2010r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Człopa w czasie trwania obchodów "Dni Człopy" w dniach od 30 lipca do 31 lipca 2011 roku organizowanych w 2011roku. Piotr Ciułek 2014-11-03 14:23:10
Uchwała Nr VI/44/2011 z dnia 31 marca 2011 w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok. Piotr Ciułek 2014-11-03 14:20:26
Uchwała Nr VI/43/2011 z dnia 31 marca 2011 w sprawie nadania Imienia Publicznemu Gimnazjum w Człopie Piotr Ciułek 2014-11-03 14:18:48
Dostawa oleju opałowego lekkiego. Jerzy Bekker 2014-10-30 10:31:54
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-10-29 15:16:58
Zdzisław Kmieć Piotr Ciułek 2014-10-24 11:41:12
Krzysztof Sawczyszyn Piotr Ciułek 2014-10-24 11:40:58
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Człopie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Człopa w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Piotr Ciułek 2014-10-23 14:57:26
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Człopie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Człopie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Piotr Ciułek 2014-10-23 08:14:36
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 21 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - w okręgu wyborczym nr 3 Piotr Ciułek 2014-10-23 08:08:35
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Człopie z dnia 22.10.2014r o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. Piotr Ciułek 2014-10-22 13:46:20
ZARZĄDZENIE Nr 44/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2014 Piotr Ciułek 2014-10-22 10:28:55
Uchwała Nr 1/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Człopie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych. Piotr Ciułek 2014-10-21 13:52:20
UCHWAŁA NR XXXVII/261/2014 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z 26.09.2014r w sprawie ustalenia diet dla sołtysów. Piotr Ciułek 2014-10-21 13:47:07
UCHWAŁA NR XXXVII/260/2014 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z 26.09.2014r w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojwódzkiej Policji w Szczecinie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej w Wałczu. Piotr Ciułek 2014-10-21 13:46:14
UCHWAŁA NR XXXVII/259/2014 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z 26.09.2014r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2014 rok. Piotr Ciułek 2014-10-21 13:44:52
XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 26.09.2014 Piotr Ciułek 2014-10-21 13:43:04
Ogłoszenie w sprawie osób spełniających wymagania formalne do ubiegania się o stanowisko: SPECJALISTA DO SPRAW KADR I PŁAC w Szkole Podstawowej w Człopie Piotr Ciułek 2014-10-21 11:33:51
Dostawa oleju opałowego lekkiego. Jerzy Bekker 2014-10-13 14:25:07
Dyzury Miejskiej Komisji Wyborczej w Człopie 08.10 - 17.10.2014r Piotr Ciułek 2014-10-08 13:05:04
Nabór na stanowsiko pracy w Szkole Podstawowej w Człopie: SPECJALISTA DO SPRAW KADR I PŁAC Piotr Ciułek 2014-10-07 13:17:38
ZARZĄDZENIE Nr 43/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 02 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2014 Piotr Ciułek 2014-10-07 12:16:38
ZARZĄDZENIE Nr 43/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 02 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2014 Piotr Ciułek 2014-10-07 12:14:35
Informacja z postępowania - naboru na stanowisko podinspektora do spraw obrony cywilnej, spraw obronnych, wojskowych, przeciwpożarowych i windykacji. Jerzy Bekker 2014-10-07 12:00:15
Informacja z postępowania - naboru na stanowisko podinspektora do spraw obrony cywilnej, spraw obronnych, wojskowych, przeciwpożarowych i windykacji. Jerzy Bekker 2014-10-07 11:57:31
Informacja z postępowania - naboru na stanowisko podinspektora do spraw obrony cywilnej, spraw obronnych, wojskowych, przeciwpożarowych i windykacji. Jerzy Bekker 2014-10-07 11:54:56