herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr V/33/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 20.03.2015r w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego. Piotr Ciułek 2015-03-27 14:44:58
Uchwała nr V/34/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 20.03.2015r w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Leszka Jaworskiego na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2015-03-27 14:43:34
Uchwała nr V/35/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 20.03.2015r w sprawie rozpatrzenia skargi Wałeckiego Portalu Informacyjnego s.c. Bożena Dymarczyk, Dariusz Dymarczyk na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2015-03-27 14:42:59
Uchwała nr V/36/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 20.03.2015r w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku. leśnego i opłaty od posiadania psów oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Piotr Ciułek 2015-03-27 14:41:49
Uchwała nr V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 20.03.2015r w sprawie drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego w Człopie. Piotr Ciułek 2015-03-27 14:41:09
Uchwała nr V/38/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 20.03.2015r w sprawie postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej w Człopie. Piotr Ciułek 2015-03-27 14:40:09
Uchwała nr V/39/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 20.03.2015r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2015 rok. Piotr Ciułek 2015-03-27 14:39:30
Uchwała nr V/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 20.03.2015r w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2015 ? 2018. Piotr Ciułek 2015-03-27 14:37:57
Uchwała nr V/41/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 20.03.2015r w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Człopa w 2016 roku środków stanowiących fundusz sołecki. Piotr Ciułek 2015-03-27 14:36:40
Uchwała nr V/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 20.03.2015r w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Magdaleny Tymeckiej na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2015-03-27 14:35:28
V Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 20.03.2015 Piotr Ciułek 2015-03-27 14:34:18
Uchwała nr V/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 20.03.2015r w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Magdaleny Tymeckiej na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa. - dokument usunięty Piotr Ciułek 2015-03-27 14:33:38
Uchwała nr V/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE z dnia 20.03.2015r w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Magdaleny Tymeckiej na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa. - dokument usunięty Piotr Ciułek 2015-03-27 14:32:50
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta i gminy Człopa Monika Krakowiak 2015-03-17 08:49:45
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta i gminy Człopa Monika Krakowiak 2015-03-17 08:43:57
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta i gminy Człopa Monika Krakowiak 2015-03-17 08:42:16
ZARZĄDZENIE Nr 10/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 04 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2015 Piotr Ciułek 2015-03-11 13:19:31
ZARZĄDZENIE Nr 05/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2015 Piotr Ciułek 2015-03-11 13:18:36
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. Przewóz dzieci. Piotr Ciułek 2015-03-10 09:27:13
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. Przewóz dzieci. Piotr Ciułek 2015-03-10 09:24:32
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. Przewóz dzieci. Piotr Ciułek 2015-03-10 09:22:40
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. Przewóz dzieci. Piotr Ciułek 2015-03-10 09:22:18
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. Przewóz dzieci. Piotr Ciułek 2015-03-10 09:21:32
Informacja z przeprowadzonego postępowania - naboru na Animatora Kulturalno-Sportowego. Piotr Ciułek 2015-03-06 14:14:01
Informacja z przeprowadzonego postępowania - naboru na Animatora Sportowego. Piotr Ciułek 2015-03-06 14:12:38
- dokument usunięty Monika Krakowiak 2015-03-06 10:26:02
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Monika Krakowiak 2015-03-06 10:25:56
- dokument usunięty Monika Krakowiak 2015-03-06 10:25:17
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Monika Krakowiak 2015-03-06 10:24:02
Informacja z postępowania - naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Człopa. Jerzy Bekker 2015-03-06 09:36:48
Uchwała Nr XIX.86.Z.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Człopa na lata na 2015 - 2018. Piotr Ciułek 2015-03-05 09:18:27
2015 Piotr Ciułek 2015-03-05 09:16:46
Zaproszenie do składania ofert na: "Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 16 marca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku." Piotr Ciułek 2015-03-03 07:10:06
"Remont dróg gminnych przy ul. Leśnej, ul. Paderewskiego, ul. Bydgoskiej w Człopie." Piotr Ciułek 2015-03-02 09:31:48
Wynik postępowania " zaproszenie do składania ofert na remont dróg gminnych przy ul. Leśnej, ul. Paderewskiego, ul. Bydgoskiej w Człopie " Piotr Ciułek 2015-03-02 09:31:20
Zaproszenie do składania ofert na: "Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 16 marca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku." Piotr Ciułek 2015-03-02 09:31:05
Zaproszenie do składania ofert na: "Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 16 marca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku." Piotr Ciułek 2015-03-02 09:29:26
Zaproszenie do składania ofert na: "Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 16 marca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku." Piotr Ciułek 2015-03-02 09:29:06
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie Magdalena Sroczyńska 2015-02-27 14:10:23
Ogłoszenie w sprawie osób spełniających wymagania formalne do ubiegania się o stanowisko Animatora Sportowego. Piotr Ciułek 2015-02-26 13:43:32