herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy. Karolina Woźniak 2014-07-31 14:29:43
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Człopie. Piotr Ciułek 2014-07-25 12:18:09
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Człopie. Piotr Ciułek 2014-07-25 12:09:29
Uchwała Nr XXXV.247.2014 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/212/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2014 - 2018. Piotr Ciułek 2014-07-21 09:31:53
Uchwała Nr XXXV.250.2014 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Czesławy Lisek na działanie kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie Piotr Ciułek 2014-07-21 09:31:30
Uchwała Nr XXXV.249.2014 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Piotr Ciułek 2014-07-21 09:30:28
Uchwała Nr XXXV.248.2014 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2014-07-21 09:27:51
Uchwała Nr XXXV.247.2014 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/212/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2014 - 2018. Piotr Ciułek 2014-07-21 09:26:43
Uchwała Nr XXXV.246.2014 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2014 rok. Piotr Ciułek 2014-07-21 09:25:24
Uchwała Nr XXXV.245.2014 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2014-07-21 09:23:30
Uchwała Nr XXXV.244.2014 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2013r. Piotr Ciułek 2014-07-21 09:21:24
XXXV Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 27.06.2014 Piotr Ciułek 2014-07-21 09:14:46
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie JST od poczatku roku do dnia 30.06.2014 Piotr Ciułek 2014-07-21 07:27:52
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA o przeznaczeniu nieruchomości w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa Piotr Ciułek 2014-07-18 09:15:47
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA o przeznaczeniu nieruchomości w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa - dokument usunięty Piotr Ciułek 2014-07-18 09:01:13
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA o przeznaczeniu nieruchomości w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa - dokument usunięty Piotr Ciułek 2014-07-18 08:59:38
ZARZĄDZENIE Nr 26/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2014 Piotr Ciułek 2014-07-18 08:58:00
ZARZĄDZENIE Nr 26/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2014 Piotr Ciułek 2014-07-16 07:38:57
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Człopie. Piotr Ciułek 2014-07-11 13:22:27
Halina Kaczmarek - korekta Piotr Ciułek 2014-07-09 10:27:17
Halina Kaczmarek - korekta Piotr Ciułek 2014-07-09 10:26:57
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej w Mielęcinie, data przetargu 05.08.2014 r. Karolina Woźniak 2014-07-02 15:00:03
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Człopa Jerzy Bekker 2014-07-01 14:52:39
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Człopie. Piotr Ciułek 2014-06-27 10:20:27
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-06-27 09:25:51
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Człopa Jerzy Bekker 2014-06-26 14:06:20
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-06-26 12:55:35
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-06-26 12:55:19
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-06-26 12:53:52
Harmonogram odczytu wodomierzy - miasto Człopa II półrocze2017 Piotr Ciułek 2014-06-26 08:40:44
Harmonogram odczytu wodomierzy - gmina Człopa II półrocze2017 Piotr Ciułek 2014-06-26 08:40:11
Harmonogram odczytu wodomierzy - miasto Człopa II półrocze2017 Piotr Ciułek 2014-06-26 08:38:21
Harmonogram odczytu wodomierzy - miasto Człopa II półrocze2017 Piotr Ciułek 2014-06-26 08:37:06
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie. Jerzy Bekker 2014-06-25 11:42:06
UCHWAŁA nr XXXIV.241.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Czesławy Lisek na działanie kierownika MGOPS w Człopie. Piotr Ciułek 2014-06-23 13:59:56
UCHWAŁA nr XXXIV.243.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne. Piotr Ciułek 2014-06-23 13:59:26
UCHWAŁA nr XXXIV.242.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody. Piotr Ciułek 2014-06-23 13:58:15
UCHWAŁA nr XXXIV.241.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Czesławy Lisek na działanie kierownika MGOPS w Człopie. Piotr Ciułek 2014-06-23 13:55:31
UCHWAŁA nr XXXIV.240.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na rok 2014. Piotr Ciułek 2014-06-23 13:53:50
XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 29.05.2014 Piotr Ciułek 2014-06-23 13:51:56