herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA nr XXXIII.237.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/76/2011 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na lata 2011-2014 na: "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Trzebin-Dzwonowo". Piotr Ciułek 2014-04-03 14:13:21
UCHWAŁA nr XXXIII.236.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/212/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2014 - 2018. Piotr Ciułek 2014-04-03 14:12:39
UCHWAŁA nr XXXIII.235.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2014 rok. Piotr Ciułek 2014-04-03 14:11:57
UCHWAŁA nr XXXIII.234.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Człopa w 2014 roku środków stanowiących fundusz sołecki. Piotr Ciułek 2014-04-03 14:10:56
UCHWAŁA nr XXXIII.233.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/208/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok. Piotr Ciułek 2014-04-03 14:10:19
UCHWAŁA nr XXXIII.232.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów oraz doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Człopa. Piotr Ciułek 2014-04-03 14:09:40
UCHWAŁA nr XXXIII.231.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych w wyborach do rady gminy. Piotr Ciułek 2014-04-03 14:08:10
UCHWAŁA nr XXXIII.230.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie podziału Gminy Człopa na stałe obwody głosowania. Piotr Ciułek 2014-04-03 14:07:24
UCHWAŁA nr XXXIII.229.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Człopa na lata 2013 - 2028. Piotr Ciułek 2014-04-03 14:06:03
UCHWAŁA nr XXXIII.228.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2014-04-03 14:05:07
UCHWAŁA nr XXXIII.227.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie. Piotr Ciułek 2014-04-03 14:03:54
UCHWAŁA nr XXXIII.226.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014- 2020 Piotr Ciułek 2014-04-03 14:03:02
UCHWAŁA nr XXXIII.225.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 Piotr Ciułek 2014-04-03 14:01:52
UCHWAŁA nr XXXIII.224.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 Piotr Ciułek 2014-04-03 13:59:46
XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 14.03.2014 Piotr Ciułek 2014-04-03 13:56:36
Uchwały Rady Miejskiej w Człopie 2014r. Piotr Ciułek 2014-04-03 13:55:15
Budowa budynku przedpogrzebowego-kaplicy cmentarnej w Człopie Jerzy Bekker 2014-04-03 11:12:15
Zarządzenie nr 8/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 19 marca 2014r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2013r. Piotr Ciułek 2014-04-02 07:47:54
Zarządzenie nr 8/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 19 marca 2014r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2013r. Piotr Ciułek 2014-04-01 12:11:07
Nabór na stanowisko Strażnika Miejskiego. Jerzy Bekker 2014-03-31 14:44:15
Ogłoszenie o planowanym przedsięwzięciu polegającym na budowie dwóch stawów rybnych na działce nr 600, obręb Wołowe Lasy. Piotr Ciułek 2014-03-28 14:25:44
Remont sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu Domu Kultury w Człopie Marta Suska 2014-03-25 14:22:38
Remont sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu Domu Kultury w Człopie Marta Suska 2014-03-25 14:19:20
Remont sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu Domu Kultury w Człopie Marta Suska 2014-03-25 14:19:11
Remont sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu Domu Kultury w Człopie Marta Suska 2014-03-25 14:19:02
Remont sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu Domu Kultury w Człopie Marta Suska 2014-03-25 14:18:52
Remont sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu Domu Kultury w Człopie Marta Suska 2014-03-25 14:18:25
Remont sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu Domu Kultury w Człopie Marta Suska 2014-03-25 14:18:12
Remont sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu Domu Kultury w Człopie Marta Suska 2014-03-25 14:18:00
Remont sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu Domu Kultury w Człopie Marta Suska 2014-03-25 14:17:42
Remont sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu Domu Kultury w Człopie Marta Suska 2014-03-25 14:17:32
Remont sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu Domu Kultury w Człopie Marta Suska 2014-03-25 14:17:12
Remont sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu Domu Kultury w Człopie Marta Suska 2014-03-25 14:16:51
Remont sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu Domu Kultury w Człopie Marta Suska 2014-03-25 14:16:22
Remont sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu Domu Kultury w Człopie Marta Suska 2014-03-25 14:15:51
Remont sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu Domu Kultury w Człopie Marta Suska 2014-03-25 14:15:37
Remont sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu Domu Kultury w Człopie Marta Suska 2014-03-25 14:15:29
Remont sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu Domu Kultury w Człopie Marta Suska 2014-03-25 14:15:20
Remont sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu Domu Kultury w Człopie Marta Suska 2014-03-25 14:14:34
Remont sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu Domu Kultury w Człopie Marta Suska 2014-03-25 14:12:57