herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA nr XXXII/211/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2014. Piotr Ciułek 2014-01-27 14:09:21
UCHWAŁA nr XXXII/212/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2014-2018. Piotr Ciułek 2014-01-27 14:08:22
UCHWAŁA nr XXXII/213/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie na 2014 rok oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tej dotacji. Piotr Ciułek 2014-01-27 14:05:43
UCHWAŁA nr XXXII/214/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2013 r. Piotr Ciułek 2014-01-27 14:04:51
UCHWAŁA nr XXXII/215/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Miasta i Gminy Człopa na lata 2013-2018. Piotr Ciułek 2014-01-27 14:01:26
UCHWAŁA nr XXXII/216/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2014-01-27 14:00:30
UCHWAŁA nr XXXII/217/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowiezione do oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2014-01-27 13:59:36
UCHWAŁA nr XXXII/218/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2014-01-27 13:58:40
UCHWAŁA nr XXXII/219/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) na rok 2014. Piotr Ciułek 2014-01-27 13:57:18
UCHWAŁA nr XXXII/220/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Człopie na 2014 rok. Piotr Ciułek 2014-01-27 13:55:33
UCHWAŁA nr XXXII/221/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Infrastruktury Społecznejna 2014r. Piotr Ciułek 2014-01-27 13:54:05
UCHWAŁA nr XXXII/222/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów na 2014r. Piotr Ciułek 2014-01-27 13:52:39
UCHWAŁA nr XXXII/223/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Człopie na 2014r. Piotr Ciułek 2014-01-27 13:51:17
XXXII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 30.12.2013 Piotr Ciułek 2014-01-27 13:48:19
Uchwała Nr IV.47.Z.2014 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Człopa na lata na 2014 - 2018. Piotr Ciułek 2014-01-23 10:22:09
2014 Piotr Ciułek 2014-01-23 10:19:13
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Miasta i Gminy Człopa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Człopa. Jerzy Bekker 2014-01-15 07:47:08
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Miasta i Gminy Człopa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Człopa. Jerzy Bekker 2014-01-15 07:39:55
Konkurs na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. Jerzy Bekker 2014-01-13 10:54:49
Konkurs na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. Jerzy Bekker 2014-01-13 10:53:28
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Miasta i Gminy Człopa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Człopa. Jerzy Bekker 2014-01-09 13:30:59
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Miasta i Gminy Człopa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Człopa. Jerzy Bekker 2014-01-09 13:22:11
Realizacja usług inteligentnego nadzoru nad ruchem drogowym oraz monitoringu ruchu drogowego w miejscach szczególnie niebezpiecznych na terenie Gminy Człopa wraz z organizacją biura i zatrudnieniem pracowników wspomagających pracę służb miejskich. Jerzy Bekker 2014-01-09 07:19:29
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Miasta i Gminy Człopa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Człopa. Jerzy Bekker 2014-01-03 15:03:56
Harmonogram odczytu wodomierzy - gmina Człopa I półrocze2018 Piotr Ciułek 2014-01-03 14:58:36
Harmonogram odczytu wodomierzy - miasto Człopa I półrocze2018 Piotr Ciułek 2014-01-03 14:57:48
Harmonogram odczytu wodomierzy - gmina na 2013 - dokument usunięty Piotr Ciułek 2014-01-03 14:57:06
Harmonogram odczytu wodomierzy - Człopa na 2013 - dokument usunięty Piotr Ciułek 2014-01-03 14:57:04
Odwóz dzieci z Publicznego Przedszkola w Człopie w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Piotr Ciułek 2014-01-03 11:50:40
Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Piotr Ciułek 2014-01-03 11:49:51
Przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku jednodaniowego typu obiadowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie i Gimnazjum Publicznego w Człopie. Jerzy Bekker 2014-01-02 12:06:50
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Karolina Woźniak 2013-12-31 10:45:31
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Karolina Woźniak 2013-12-31 10:44:37
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Karolina Woźniak 2013-12-31 10:43:10
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Karolina Woźniak 2013-12-19 20:58:57
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Karolina Woźniak 2013-12-19 20:58:16
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Karolina Woźniak 2013-12-19 20:56:00
Realizacja usług inteligentnego nadzoru nad ruchem drogowym oraz monitoringu ruchu drogowego w miejscach szczególnie niebezpiecznych na terenie Gminy Człopa wraz z organizacją biura i zatrudnieniem pracowników wspomagających pracę służb miejskich. Jerzy Bekker 2013-12-19 12:53:53
Odwóz dzieci z Publicznego Przedszkola w Człopie w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Piotr Ciułek 2013-12-19 10:12:32
Ceny wody na 2014 rok. Piotr Ciułek 2013-12-16 10:21:41