herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. Jerzy Bekker 2013-01-04 13:15:36
Harmonogram odczytu wodomierzy - gmina na 2013 - dokument usunięty Jerzy Bekker 2013-01-04 09:07:40
Przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku jednodaniowego typu obiadowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie i Gimnazjum Publicznego w Człopie Jerzy Bekker 2013-01-03 12:04:39
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 25.01.2013 r. - dokument usunięty Karolina Woźniak 2012-12-24 10:43:49
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 25.01.2013 r. - dokument usunięty Karolina Woźniak 2012-12-24 10:43:41
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 25.01.2013 r. Karolina Woźniak 2012-12-24 10:43:40
Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko Strażnika Miejskiego. Jerzy Bekker 2012-12-21 10:36:32
Przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku jednodaniowego typu obiadowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie i Gimnazjum Publicznego w Człopie Jerzy Bekker 2012-12-21 08:45:14
Uchwała XXI/138/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę nr XIII /91/2011 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Piotr Ciułek 2012-12-20 08:09:12
Uchwała Nr CXXII/477/Z/2012 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Człopa na 2013 r. Piotr Ciułek 2012-12-18 10:59:05
Uchwała Nr CXXII/476/Z/2012 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Miasta i Gminy Człopa o wieloletniej prognozie finansowej na lata na 2013 - 2018. Piotr Ciułek 2012-12-18 10:57:15
Uchwała Nr CXXII/475/Z/2012 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Człopa na 2013 rok. Piotr Ciułek 2012-12-18 10:55:05
Ogłoszenie w sprawie osób spełniających wymagania do ubiegania się o stanowisko Strażnika Miejskiego. Jerzy Bekker 2012-12-14 13:59:05
Przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku jednodaniowego typu obiadowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie i Gimnazjum Publicznego w Człopie Jerzy Bekker 2012-12-11 14:15:18
Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Piotr Ciułek 2012-12-07 10:17:58
W sprawie naboru na stanowisko Strażnika Miejskiego. Jerzy Bekker 2012-12-04 14:48:04
W sprawie naboru na stanowisko Strażnika Miejskiego. Jerzy Bekker 2012-11-30 14:43:06
W sprawie naboru na stanowisko Strażnika Miejskiego. Jerzy Bekker 2012-11-30 14:38:55
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych. Jerzy Bekker 2012-11-30 11:40:53
Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Piotr Ciułek 2012-11-30 08:32:06
Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Piotr Ciułek 2012-11-29 13:21:40
UCHWAŁA Nr XXII/147/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/135/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Piotr Ciułek 2012-11-27 14:41:19
UCHWAŁA Nr XXII/146/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2012 rok. Piotr Ciułek 2012-11-27 14:38:25
XXII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 26.11.2012 Piotr Ciułek 2012-11-27 14:36:49
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie Marta Domagała 2012-11-26 10:30:24
Ceny wody na 2013 rok. Piotr Ciułek 2012-11-23 08:21:10
Ceny wody na 2013 rok. Piotr Ciułek 2012-11-23 08:20:30
Uchwała XXI/145/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/2011 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i opłaty od posiadania psów oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Piotr Ciułek 2012-11-22 11:06:57
Uchwała XXI/144/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomośći położonych na terenie Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2012-11-22 11:06:39
UCHWAŁA Nr XXI / 143 / 2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowiezione do oczyszczalni ścieków z terenu gminy Człopa. Piotr Ciułek 2012-11-22 11:06:19
UCHWAŁA Nr XXI / 142 / 2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2012-11-22 11:05:47
UCHWAŁA Nr XXI / 141 / 2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców Gminy Człopa w wodę. Piotr Ciułek 2012-11-22 11:05:28
UCHWAŁA Nr XXI / 140 / 2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2012 rok. Piotr Ciułek 2012-11-22 11:04:46
Uchwała Nr XXI/ 139/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 listopada 2012 roku. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/128/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 września 2012r. o przekazanie środków finansowych dla KW PSP w Szczecinie z przeznaczeniem dla KP PSP w Wałczu. Piotr Ciułek 2012-11-22 11:02:42
Uchwała XXI/138/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę nr XIII /91/2011 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Piotr Ciułek 2012-11-22 11:00:21
Uchwała XXI/137/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/160/2008 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19 grudnia 2008 w sprawie szczegółowych zasad wydzierżawiania i obciążania nieruchomości rolnych oraz ustalenia stawek bazowych czynszu za nieruchomości stanowiące własność Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2012-11-22 11:00:00
Uchwała XXI/136/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Człopa w czasie obchodów "Dni Człopy" organizowanych w 2013 roku. Piotr Ciułek 2012-11-22 10:59:29
Uchwała XXI/135/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Piotr Ciułek 2012-11-22 10:59:07
Uchwała XXI/134/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. Piotr Ciułek 2012-11-22 10:58:47
Uchwała XXI/133/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 r. Piotr Ciułek 2012-11-22 10:58:29