herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr XXIV/176/2013 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/196/2009 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na lata 2009 -2011 r. na: "Budowę Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie" Piotr Ciułek 2013-03-20 15:24:06
UCHWAŁA Nr XXIV/174/2013 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2013 rok. Piotr Ciułek 2013-03-20 15:23:09
UCHWAŁA Nr XXIV/175/2013 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/149/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2013 - 2018. Piotr Ciułek 2013-03-20 15:22:32
UCHWAŁA Nr XXIV/174/2013 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2013 rok. Piotr Ciułek 2013-03-20 15:20:59
Uchwały Rady Miejskiej w Człopie 2013r. Piotr Ciułek 2013-03-20 15:14:21
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Karolina Woźniak 2013-03-14 14:51:59
Kwartalne sprawozdanie o nadwyzce-deficycie JST od poczatku roku do dnia 31.12.2012 Piotr Ciułek 2013-02-26 14:23:12
Wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżaawienia: działka 330/2 obręb 92 Wołowe Lasy Jacek Woźniak 2013-02-05 12:03:08
Wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżaawienia: działka 263/2 obręb 92 Wołowe Lasy Jacek Woźniak 2013-02-05 12:01:57
Wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżaawienia: działka 140/1 obręb 93 Jaglice Jacek Woźniak 2013-02-05 12:00:44
Wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżaawienia: działka 126/1 obręb 93 Jaglice Jacek Woźniak 2013-02-05 11:59:38
Wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżaawienia: działka 209/2 obręb 88 Mielęcin Jacek Woźniak 2013-02-05 11:58:07
POSTANOWIENIE O WZNOWIENIU POSTĘPOWANIA w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej Piotr Ciułek 2013-02-01 13:36:44
POSTANOWIENIE O WZNOWIENIU POSTĘPOWANIA w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej Piotr Ciułek 2013-02-01 13:36:30
DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM - dokument usunięty Piotr Ciułek 2013-02-01 10:53:21
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH - dokument usunięty Piotr Ciułek 2013-02-01 10:53:05
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY - dokument usunięty Piotr Ciułek 2013-02-01 10:52:48
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO - dokument usunięty Piotr Ciułek 2013-02-01 10:52:17
DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM - dokument usunięty Piotr Ciułek 2013-02-01 10:51:58
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH - dokument usunięty Piotr Ciułek 2013-02-01 10:51:38
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY - dokument usunięty Piotr Ciułek 2013-02-01 10:51:12
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO - dokument usunięty Piotr Ciułek 2013-02-01 10:50:55
DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - dokument usunięty Piotr Ciułek 2013-02-01 10:50:29
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH - dokument usunięty Piotr Ciułek 2013-02-01 10:50:07
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - dokument usunięty Piotr Ciułek 2013-02-01 10:49:47
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - dokument usunięty Piotr Ciułek 2013-02-01 10:48:31
Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu   2013-02-01 08:27:51
Uchwała Nr VII/48/Z/2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Człopa na lata na 2013 - 2018. Piotr Ciułek 2013-01-29 15:00:34
2013 Piotr Ciułek 2013-01-29 14:57:24
Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania publicznego. Piotr Ciułek 2013-01-29 09:41:53
STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY CZŁOPA - 2008   2013-01-24 14:55:36
STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY CZŁOPA - 2008   2013-01-24 14:54:13
Udostępnianie aktów normatywnych i innych aktów prawnych. Jerzy Bekker 2013-01-24 13:11:56
Wzór Deklaracji   2013-01-24 12:18:33
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - dokument usunięty   2013-01-24 12:17:46
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - dokument usunięty   2013-01-24 12:16:28
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - dokument usunięty   2013-01-24 12:14:25
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - dokument usunięty   2013-01-24 12:13:52
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI   2013-01-24 12:07:36
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI   2013-01-24 11:56:50