herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr XXI / 142 / 2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2012-11-22 11:05:47
UCHWAŁA Nr XXI / 141 / 2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców Gminy Człopa w wodę. Piotr Ciułek 2012-11-22 11:05:28
UCHWAŁA Nr XXI / 140 / 2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2012 rok. Piotr Ciułek 2012-11-22 11:04:46
Uchwała Nr XXI/ 139/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 listopada 2012 roku. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/128/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 września 2012r. o przekazanie środków finansowych dla KW PSP w Szczecinie z przeznaczeniem dla KP PSP w Wałczu. Piotr Ciułek 2012-11-22 11:02:42
Uchwała XXI/138/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę nr XIII /91/2011 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Piotr Ciułek 2012-11-22 11:00:21
Uchwała XXI/137/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/160/2008 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19 grudnia 2008 w sprawie szczegółowych zasad wydzierżawiania i obciążania nieruchomości rolnych oraz ustalenia stawek bazowych czynszu za nieruchomości stanowiące własność Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2012-11-22 11:00:00
Uchwała XXI/136/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Człopa w czasie obchodów "Dni Człopy" organizowanych w 2013 roku. Piotr Ciułek 2012-11-22 10:59:29
Uchwała XXI/135/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Piotr Ciułek 2012-11-22 10:59:07
Uchwała XXI/134/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. Piotr Ciułek 2012-11-22 10:58:47
Uchwała XXI/133/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 r. Piotr Ciułek 2012-11-22 10:58:29
Uchwała XXI/132/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2012-11-22 10:58:12
XXI Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 13.11.2012 Piotr Ciułek 2012-11-22 10:57:23
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie Marta Domagała 2012-11-19 11:29:59
OBWIESZCZENIE - Budowa energetycznej linii napowietrznej nn-10,4Kv, (w miejsce istniejącej linii energetycznej przeznaczonej do demontażu) na działkach: Wołowe Lasy dz. nr 209/2, 211,215/1, 216 - Gmina Człopa Piotr Ciułek 2012-11-19 10:50:08
OBWIESZCZENIE - Budowa energetycznej linii napowietrznej nn-10,4Kv, (w miejsce istniejącej linii energetycznej przeznaczonej do demontażu) na działkach: Człopa dz. nr 83/1, 83/8, 90 - ul. Młyńska, Mielęcin dz. nr 48/4, 48/7 Piotr Ciułek 2012-11-19 10:48:54
OBWIESZCZENIE - Budowa energetycznej linii napowietrznej nn-10,4Kv, (w miejsce istniejącej linii energetycznej przeznaczonej do demontażu) na działkach: Człopa dz. nr 83/1, 83/8, 90 - ul. Młyńska, Mielęcin dz. nr 48/4, 48/7 Piotr Ciułek 2012-11-19 10:48:29
Zarządzenie Nr 60/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2013 - 2018. Piotr Ciułek 2012-11-16 10:33:36
Zarządzenie Nr 59/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia projektu budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2013. Piotr Ciułek 2012-11-16 10:32:15
Budżet - rok 2013 Piotr Ciułek 2012-11-16 10:30:34
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 18.12.2012 r. Karolina Woźniak 2012-11-15 14:51:45
Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu   2012-11-09 14:41:07
Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu   2012-11-09 14:40:27
Ogłoszenie o planowanej przebudowie drogi leśnej pożarowej położonej w nadleśnictwie ... Piotr Ciułek 2012-11-06 13:10:36
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie Marta Domagała 2012-11-06 08:45:31
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie Marta Domagała 2012-11-06 08:44:17
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie Marta Domagała 2012-11-05 09:03:42
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie Marta Domagała 2012-11-05 09:03:09
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie Marta Domagała 2012-10-30 09:13:06
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie Marta Domagała 2012-10-30 09:11:16
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie Marta Domagała 2012-10-29 11:58:49
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie Marta Domagała 2012-10-29 11:58:15
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie Marta Domagała 2012-10-29 11:57:25
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie Marta Domagała 2012-10-29 11:55:52
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie Marta Domagała 2012-10-29 11:55:15
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie Marta Domagała 2012-10-29 11:53:53
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie Marta Domagała 2012-10-29 11:53:28
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie Marta Domagała 2012-10-29 11:52:13
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie Marta Domagała 2012-10-29 11:51:41
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie Marta Domagała 2012-10-29 11:50:01
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie Marta Domagała 2012-10-29 11:49:21