herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OBWIESZCZENIE - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15Kv, słupa linii SN-15Kv z rozłącznikiem sterowanym radiowo (w miejsce istniejącego słupa przeznaczonego do demontażu) oraz złącza kablowego ZKSN-15kV Piotr Ciułek 2012-08-14 13:01:26
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Budowa świetlicy wiejskiej w Drzonowie. Jerzy Bekker 2012-08-08 14:30:08
Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 28.08.2012 r. Karolina Woźniak 2012-07-27 15:02:41
- dokument usunięty Karolina Woźniak 2012-07-27 15:01:35
- dokument usunięty Karolina Woźniak 2012-07-27 15:01:27
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 28.08.2012 r. Karolina Woźniak 2012-07-27 15:00:05
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 28.08.2012 r. Karolina Woźniak 2012-07-27 14:57:50
Przebudowa ul. Akacjowej wraz z łącznikiem ul. Akacjowej z ul. Gospodarską oraz budowa kanalizacji deszczowej jako elementu drogi Marta Domagała 2012-07-27 13:11:30
Przebudowa ul. Akacjowej wraz z łącznikiem ul. Akacjowej z ul. Gospodarską oraz budowa kanalizacji deszczowej jako elementu drogi Marta Domagała 2012-07-27 13:10:32
Przebudowa ul. Akacjowej wraz z łącznikiem ul. Akacjowej z ul. Gospodarską oraz budowa kanalizacji deszczowej jako elementu drogi Marta Domagała 2012-07-23 09:17:08
Przebudowa ul. Akacjowej wraz z łącznikiem ul. Akacjowej z ul. Gospodarską oraz budowa kanalizacji deszczowej jako elementu drogi Marta Domagała 2012-07-23 09:16:41
Przebudowa ul. Akacjowej wraz z łącznikiem ul. Akacjowej z ul. Gospodarską oraz budowa kanalizacji deszczowej jako elementu drogi Marta Domagała 2012-07-23 09:08:39
Przebudowa ul. Akacjowej wraz z łącznikiem ul. Akacjowej z ul. Gospodarską oraz budowa kanalizacji deszczowej jako elementu drogi Marta Domagała 2012-07-23 09:07:52
Przebudowa ul. Akacjowej wraz z łącznikiem ul. Akacjowej z ul. Gospodarską oraz budowa kanalizacji deszczowej jako elementu drogi Marta Domagała 2012-07-23 09:00:18
Przebudowa ul. Akacjowej wraz z łącznikiem ul. Akacjowej z ul. Gospodarską oraz budowa kanalizacji deszczowej jako elementu drogi Marta Domagała 2012-07-23 08:59:55
Przebudowa ul. Akacjowej wraz z łącznikiem ul. Akacjowej z ul. Gospodarską oraz budowa kanalizacji deszczowej jako elementu drogi Marta Domagała 2012-07-23 08:58:29
Przebudowa ul. Akacjowej wraz z łącznikiem ul. Akacjowej z ul. Gospodarską oraz budowa kanalizacji deszczowej jako elementu drogi Marta Domagała 2012-07-23 08:58:00
Przebudowa ul. Akacjowej wraz z łącznikiem ul. Akacjowej z ul. Gospodarską oraz budowa kanalizacji deszczowej jako elementu drogi Marta Domagała 2012-07-23 08:57:07
Przebudowa ul. Akacjowej wraz z łącznikiem ul. Akacjowej z ul. Gospodarską oraz budowa kanalizacji deszczowej jako elementu drogi Marta Domagała 2012-07-23 08:56:41
Przebudowa ul. Akacjowej wraz z łącznikiem ul. Akacjowej z ul. Gospodarską oraz budowa kanalizacji deszczowej jako elementu drogi Marta Domagała 2012-07-23 08:56:16
Przebudowa ul. Akacjowej wraz z łącznikiem ul. Akacjowej z ul. Gospodarską oraz budowa kanalizacji deszczowej jako elementu drogi Marta Domagała 2012-07-23 08:55:55
Przebudowa ul. Akacjowej wraz z łącznikiem ul. Akacjowej z ul. Gospodarską oraz budowa kanalizacji deszczowej jako elementu drogi Marta Domagała 2012-07-23 08:55:27
Przebudowa ul. Akacjowej wraz z łącznikiem ul. Akacjowej z ul. Gospodarską oraz budowa kanalizacji deszczowej jako elementu drogi Marta Domagała 2012-07-23 08:55:04
Przebudowa ul. Akacjowej wraz z łącznikiem ul. Akacjowej z ul. Gospodarską oraz budowa kanalizacji deszczowej jako elementu drogi Marta Domagała 2012-07-23 08:54:21
Przebudowa ul. Akacjowej wraz z łącznikiem ul. Akacjowej z ul. Gospodarską oraz budowa kanalizacji deszczowej jako elementu drogi Marta Domagała 2012-07-23 08:53:55
Przebudowa ul. Akacjowej wraz z łącznikiem ul. Akacjowej z ul. Gospodarską oraz budowa kanalizacji deszczowej jako elementu drogi Marta Domagała 2012-07-23 08:51:22
Przebudowa ul. Akacjowej wraz z łącznikiem ul. Akacjowej z ul. Gospodarską oraz budowa kanalizacji deszczowej jako elementu drogi Marta Domagała 2012-07-23 08:50:54
Przebudowa ul. Akacjowej wraz z łącznikiem ul. Akacjowej z ul. Gospodarską oraz budowa kanalizacji deszczowej jako elementu drogi Marta Domagała 2012-07-23 08:49:07
Przebudowa ul. Akacjowej wraz z łącznikiem ul. Akacjowej z ul. Gospodarską oraz budowa kanalizacji deszczowej jako elementu drogi Marta Domagała 2012-07-23 08:47:23
Przebudowa ul. Akacjowej wraz z łącznikiem ul. Akacjowej z ul. Gospodarską oraz budowa kanalizacji deszczowej jako elementu drogi Marta Domagała 2012-07-23 08:47:10
Przebudowa ul. Akacjowej wraz z łącznikiem ul. Akacjowej z ul. Gospodarską oraz budowa kanalizacji deszczowej jako elementu drogi Marta Domagała 2012-07-23 08:46:10
Przebudowa ul. Akacjowej wraz z łącznikiem ul. Akacjowej z ul. Gospodarską oraz budowa kanalizacji deszczowej jako elementu drogi Marta Domagała 2012-07-23 08:45:34
Przebudowa ul. Akacjowej wraz z łącznikiem ul. Akacjowej z ul. Gospodarską oraz budowa kanalizacji deszczowej jako elementu drogi Marta Domagała 2012-07-23 08:45:12
Przebudowa ul. Akacjowej wraz z łącznikiem ul. Akacjowej z ul. Gospodarską oraz budowa kanalizacji deszczowej jako elementu drogi Marta Domagała 2012-07-23 08:43:29
Kwartalne sprawozdanie o nadwyzcedeficycie JST od poczatku roku do dnia 30 czerwca 2012roku Piotr Ciułek 2012-07-20 13:11:17
Uchwała Nr XIX/127/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29 czerwca 2012 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Leona Drabińskiego na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2012-07-20 13:02:32
Uchwała Nr XIX/126/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29 czerwca 2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/95/2011 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2012-2018 Piotr Ciułek 2012-07-20 13:01:16
Uchwała Nr XIX/125/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29 czerwca 2012 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2012 rok Piotr Ciułek 2012-07-20 12:59:04
Uchwała Nr XIX/124/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29 czerwca 2012 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2012-07-20 12:57:49
Uchwała Nr XIX/123/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29 czerwca 2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2011 rok Piotr Ciułek 2012-07-20 12:56:20