herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2011 r. Piotr Ciułek 2012-04-25 10:16:06
Kwartalne sprawozdanie o nadwyzce-deficycie JST od poczatku roku do dnia 31 marca2012 Piotr Ciułek 2012-04-25 10:15:13
Uchwała Nr XLII/161/Z/2012 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Burmistrza Człopy z wykonania budżetu za 2011rok. Piotr Ciułek 2012-04-25 10:13:24
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wołowe Lasy Marta Domagała 2012-04-24 14:42:18
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wołowe Lasy Marta Domagała 2012-04-24 14:41:44
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wołowe Lasy Marta Domagała 2012-04-24 14:41:07
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wołowe Lasy Marta Domagała 2012-04-24 14:39:48
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wołowe Lasy Marta Domagała 2012-04-24 14:39:23
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wołowe Lasy Marta Domagała 2012-04-24 14:38:56
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wołowe Lasy Marta Domagała 2012-04-24 14:37:21
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wołowe Lasy Marta Domagała 2012-04-24 14:36:40
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wołowe Lasy Marta Domagała 2012-04-24 14:35:54
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wołowe Lasy Marta Domagała 2012-04-24 14:35:06
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wołowe Lasy Marta Domagała 2012-04-24 14:32:17
Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wołowych Lasach Marta Suska 2012-04-23 12:46:34
Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wołowych Lasach Marta Suska 2012-04-23 12:42:25
OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia, którego przedmiotem jest: ADMINISTROWANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI W MIEŚCIE CZŁOPA i WSI MIELĘCIN Piotr Ciułek 2012-04-16 14:44:08
Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest zakup placu zabaw na potrzeby Tęczowego Przedszkola w Mielęcinie. Jerzy Bekker 2012-04-16 09:34:12
Przebudowa kanalizacji sanitarnej osiedle ul. Moniuszki w Człopie Marta Domagała 2012-04-10 08:27:24
Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wołowych Lasach Marta Suska 2012-04-05 12:29:49
Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wołowych Lasach Marta Suska 2012-04-05 12:27:23
Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora do spraw projektów Urzędu Miasta i Gminy Człopa. Jerzy Bekker 2012-04-05 09:42:07
Ogłoszenie o spełnieniu wymagań formalnych do ubiegania się o stanowisko podinspektora do spraw projektów UMiG Człopa. Jerzy Bekker 2012-04-03 13:37:22
Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie ścieżki pieszo-rowerowej z uwzględnieniem niezbędnych zjazdów na tereny przyległych posesji oraz przejść i przejazdów przez jezdnię oraz urządzeń i obiektów zapewniających bezpieczeństwo ruchu drogowego... Piotr Ciułek 2012-03-26 12:06:52
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora do spraw projektów Urzędu Miasta i Gminy Człopa. Jerzy Bekker 2012-03-23 08:36:01
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. Jerzy Bekker 2012-03-20 20:17:04
Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu   2012-03-20 11:27:14
Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu   2012-03-20 11:25:40
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Karolina Woźniak 2012-03-16 14:59:51
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Karolina Woźniak 2012-03-16 14:59:20
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Człopa. Piotr Ciułek 2012-03-15 14:58:04
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Człopa. Piotr Ciułek 2012-03-15 14:52:20
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie JST od poczatku roku do dnia 31 grudnia 2011 Piotr Ciułek 2012-03-15 09:05:06
Uchwała Nr XVI/113/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 06 marca 2012r. w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi Pani Genowefy Mrozik na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2012-03-15 08:57:27
Uchwała Nr XVI/112/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 06 marca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Człopa przyznanych szkołom i przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Człopa przez osoby fizyczne i osoby prywatne inne niż jednostka samorzadu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. Piotr Ciułek 2012-03-15 08:22:48
Uchwała Nr XVI/111/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 06 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Człopie Nr II/4/2010 z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia ilościowego składu stałych Komisji Rady Miejskiej. Piotr Ciułek 2012-03-15 08:10:00
Uchwała Nr XVI/110/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 06 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały NR II/7/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie powołania członków Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów. Piotr Ciułek 2012-03-15 08:06:00
Uchwała Nr XVI/109/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 06 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa prawa własności nieruchomości nr 84/73 położonej w obrębie Człopa 105. Piotr Ciułek 2012-03-15 08:04:02
Uchwała Nr XVI/108/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 06 marca 2012r. w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Człopa w 2013 roku środków stanowiących fundusz sołecki. Piotr Ciułek 2012-03-15 08:01:41
Uchwała Nr XVI/107/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 06 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2012rok. Piotr Ciułek 2012-03-15 07:59:37