herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zaproszenie do składania ofert na stanowisko asystenta rodziny. Jerzy Bekker 2012-06-18 13:44:43
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: Przedmiotem zamówienia jest administrowanie cmentarzem komunalnym w Wołowych Lasach. Piotr Ciułek 2012-06-15 09:33:16
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: Przedmiotem zamówienia jest administrowanie cmentarzem komunalnym w Wołowych Lasach. - dokument usunięty Piotr Ciułek 2012-06-14 08:27:04
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: Przedmiotem zamówienia jest administrowanie cmentarzem komunalnym w Wołowych Lasach. - dokument usunięty Piotr Ciułek 2012-06-14 07:45:46
Krzysztof Sawczyszyn Piotr Ciułek 2012-06-11 10:13:18
Zdzisław Kmieć Piotr Ciułek 2012-06-11 10:12:17
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy Człopa, data przetargu 10.07.2012 r. Karolina Woźniak 2012-06-08 15:02:11
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy Człopa, data przetargu 10.07.2012 r. Karolina Woźniak 2012-06-08 15:01:23
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA I GMINY CZŁOPA Piotr Ciułek 2012-06-06 13:24:55
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA I GMINY CZŁOPA Piotr Ciułek 2012-06-06 13:12:06
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wołowe Lasy Marta Domagała 2012-06-06 09:12:51
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wołowe Lasy Marta Domagała 2012-06-06 09:11:51
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wołowe Lasy Marta Domagała 2012-05-31 13:50:06
Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wołowych Lasach Marta Domagała 2012-05-31 10:36:05
Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wołowych Lasach Marta Domagała 2012-05-31 10:34:20
Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wołowych Lasach Marta Domagała 2012-05-31 10:33:44
Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wołowych Lasach Marta Domagała 2012-05-31 10:32:01
OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na przebudowie sieci wodociągowej dla miejscowości Przelewice Piotr Ciułek 2012-05-29 11:54:57
OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na przebudowie sieci wodociągowej dla miejscowości Przelewice Piotr Ciułek 2012-05-29 11:54:35
OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na przebudowie sieci wodociągowej dla miejscowości Przelewice Piotr Ciułek 2012-05-29 11:53:57
Dostawa energii elektrycznej Marta Domagała 2012-05-23 13:19:48
Dostawa energii elektrycznej Marta Domagała 2012-05-23 13:18:57
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w 2011 roku udzielono ulg, odroczeń, umorzeń. Piotr Ciułek 2012-05-23 08:00:40
Dostawa energii elektrycznej Marta Domagała 2012-05-21 15:02:51
Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wołowych Lasach Marta Domagała 2012-05-21 13:02:57
Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wołowych Lasach Marta Domagała 2012-05-21 13:02:23
Dostawa energii elektrycznej Marta Domagała 2012-05-21 12:22:05
Dostawa energii elektrycznej Marta Domagała 2012-05-21 12:21:24
Bogdan Nowicki - dokument usunięty Piotr Ciułek 2012-05-21 09:19:36
Nowicki Bogdan - dokument usunięty Piotr Ciułek 2012-05-21 09:19:20
Uchwała Nr XVII/120/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2012-05-18 09:54:12
Uchwała Nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2012-05-18 09:54:00
Uchwała Nr XVII/118/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2012-05-18 09:53:47
Uchwała Nr XVII/117/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2012-05-18 09:53:31
Uchwała Nr XVII/116/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2012-05-18 09:53:19
Uchwała Nr XVII/115/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/95/2011 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2012-2018. Piotr Ciułek 2012-05-18 09:53:00
Uchwała Nr XVII/114/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2012 rok. Piotr Ciułek 2012-05-18 09:52:36
Uchwała Nr XVII/121/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/89/2011 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok. Piotr Ciułek 2012-05-18 09:52:08
Uchwała Nr XVII/121/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie - dokument usunięty Piotr Ciułek 2012-05-18 09:48:55
Uchwała Nr XVII/121/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie - dokument usunięty Piotr Ciułek 2012-05-18 09:48:41