herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 26.03.2012 r. Karolina Woźniak 2012-02-20 20:43:11
Przewóz dzieci do Tęczowego Przedszkola w Mielęcinie w okresie od 1 marca 2012 roku do 30 listopada 2013 roku. Jerzy Bekker 2012-02-16 17:07:57
Przewóz dzieci do Tęczowego Przedszkola w Mielęcinie w okresie od 1 marca 2012 roku do 30 listopada 2013 roku. Jerzy Bekker 2012-02-16 11:34:15
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Trzebin i Dzwonowo, gmina Człopa. Marta Domagała 2012-02-14 12:59:56
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Trzebin i Dzwonowo, gmina Człopa. Marta Domagała 2012-02-14 12:58:58
Człopa: Realizacja usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Człopie, w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w Gminie Człopa. Jerzy Bekker 2012-02-14 07:36:39
Człopa: Realizacja usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Człopie, w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w Gminie Człopa. Jerzy Bekker 2012-02-14 07:33:25
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Trzebin i Dzwonowo, Gmina Człopa Marta Domagała 2012-02-13 11:42:58
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Trzebin i Dzwonowo, Gmina Człopa Marta Domagała 2012-02-13 11:41:51
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Trzebin i Dzwonowo, Gmina Człopa Marta Domagała 2012-02-13 09:41:30
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Trzebin i Dzwonowo, Gmina Człopa Marta Domagała 2012-02-13 09:40:19
Uchwała Nr XIV/99/2011 z dnia 30.12.11r w sprawie uchwalenia programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) na rok 2012. Piotr Ciułek 2012-02-10 13:08:01
Uchwała Nr XIV/98/2011 z dnia 30.12.11r w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej MiG Człopa na lata 2011-2018. Piotr Ciułek 2012-02-10 13:05:19
Uchwała Nr XIV/104/2011 z dnia 30.12.11r w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Człopie 2012r. Piotr Ciułek 2012-02-10 12:58:26
Uchwała Nr XIV/103/2011 z dnia 30.12.11r w sprawie przyjęcia planu Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów na 2012r. Piotr Ciułek 2012-02-10 12:56:30
Uchwała Nr XIV/102/2011 z dnia 30.12.11r w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Infrastrukury Społecznej na 2012rok. Piotr Ciułek 2012-02-10 12:53:59
Uchwała Nr XIV/101/2011 z dnia 30.12.11r w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2012r. Piotr Ciułek 2012-02-10 12:50:23
Uchwała Nr XIV/101/2011 z dnia 30.12.11r w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2012r. Piotr Ciułek 2012-02-10 12:50:03
Uchwała Nr XIV/100/2011 z dnia 30.12.11r w sprawie okreslenia rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania w ramach środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. Piotr Ciułek 2012-02-10 12:47:09
Uchwała Nr XIV/99/2011 z dnia 30.12.11r w sprawie uchwalenia programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) na rok 2012. Piotr Ciułek 2012-02-10 12:40:21
Uchwała Nr XIV/98/2011 z dnia 30.12.11r w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej MiG Człopa na lata 2011-2018. Piotr Ciułek 2012-02-10 12:35:07
Uchwała Nr XIV/97/2011 z dnia 30.12.11r w sprawie zmian w budżecie MiG Człopa na rok 2011. Piotr Ciułek 2012-02-10 12:33:07
Uchwała Nr XIV/96/2011 z dnia 30.12.11r w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla ZGK w Człopie na 2012 rok oraz okreslenia szczegółowych zasad trybu udzielania oraz rozliczania tej dotacji. Piotr Ciułek 2012-02-10 12:31:22
Uchwała Nr XIV/95/2011 z dnia 30.12.11r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej MiG Człopa na lata 2012-2018. Piotr Ciułek 2012-02-10 12:29:40
Uchwała Nr XIV/94/2011 z dnia 30.12.11r w sprawie uchwalenia budżetu MiG Człopa na rok 2012. Piotr Ciułek 2012-02-10 12:28:39
XIV Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 30.12.2011 Piotr Ciułek 2012-02-10 11:57:21
Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia, mebli, zabawek przedszkolnych i materiałów do zajęć w przedszkolu w Mielęcinie. Jerzy Bekker 2012-02-10 09:33:30
Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia, mebli, zabawek przedszkolnych i materiałów do zajęć w przedszkolu w Mielęcinie. Jerzy Bekker 2012-02-10 09:29:16
Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia, mebli, zabawek przedszkolnych i materiałów do zajęć w przedszkolu w Mielęcinie. Jerzy Bekker 2012-02-10 09:27:00
Uchwała Nr XVII/87/Z/2012 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w uchwale budżetowej MiG Człopa na 2012r. Piotr Ciułek 2012-02-06 09:11:45
Uchwała Nr XVII/87/Z/2012 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w uchwale budżetowej MiG Człopa na 2012r. Piotr Ciułek 2012-02-06 09:10:55
Uchwała Nr XVII/86/Z/2012 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego MiG Człopa na lata 2012-2018. Piotr Ciułek 2012-02-06 09:09:33
2012 Piotr Ciułek 2012-02-06 09:06:44
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Trzebin i Dzwonowo, Gmina Człopa Marta Domagała 2012-02-02 10:06:44
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Trzebin i Dzwonowo, Gmina Człopa Marta Domagała 2012-02-02 09:21:46
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Trzebin i Dzwonowo, Gmina Człopa Marta Domagała 2012-02-02 09:19:37
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania, którego przedmiotem jest ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Jerzy Bekker 2012-01-30 09:04:03
Człopa: Realizacja usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Człopie, w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w Gminie Człopa. Jerzy Bekker 2012-01-26 13:20:24
Człopa: Realizacja usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Człopie, w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w Gminie Człopa. Jerzy Bekker 2012-01-26 13:20:11
Człopa: Realizacja usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Człopie, w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w Gminie Człopa. Jerzy Bekker 2012-01-26 12:59:14