herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Człopie w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2012. Jerzy Bekker 2011-12-08 09:01:07
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2 100 000,00 zł (słownie złotych - dwa miliony sto tysięcy złotych 00/100) na sfinansowanie wydatków związanych z Budową sieci kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo. Jerzy Bekker 2011-12-07 22:13:00
Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Człopie w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Jerzy Bekker 2011-12-07 22:12:25
Zarządzenie Nr 49/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa Piotr Ciułek 2011-12-07 14:05:06
Zarządzenie Nr 50/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia projektu budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2012 Piotr Ciułek 2011-12-07 14:04:30
Zarządzenie Nr 49/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa Piotr Ciułek 2011-12-07 14:02:55
Budżet - rok 2012 Piotr Ciułek 2011-12-07 14:01:10
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2 100 000,00 zł (słownie złotych - dwa miliony sto tysięcy złotych 00/100) na sfinansowanie wydatków związanych z Budową sieci kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo. Jerzy Bekker 2011-12-05 12:27:36
Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 27.12.2011 r. Karolina Woźniak 2011-11-25 14:08:12
Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 27.12.2011 r. Karolina Woźniak 2011-11-25 14:07:02
Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 27.12.2011 r. Karolina Woźniak 2011-11-25 14:06:09
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 27.12.2011 r. Karolina Woźniak 2011-11-25 14:03:26
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 27.12.2011 r. Karolina Woźniak 2011-11-25 14:02:19
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 27.12.2011 r. Karolina Woźniak 2011-11-25 14:01:28
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 27.12.2011 r. Karolina Woźniak 2011-11-25 13:59:09
Sebastian Tymecki p.o. Piotr Ciułek 2011-11-25 10:18:38
Sebastian Tymecki p.o. Piotr Ciułek 2011-11-25 10:17:58
Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Karolina Woźniak 2011-11-24 20:51:22
Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Karolina Woźniak 2011-11-24 20:49:30
Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Karolina Woźniak 2011-11-24 20:47:39
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie magazynu soli wraz z wytwórnią solanki na działce nr 7/2 w Czaplicach (obręb Człopa Podgórze). Karolina Woźniak 2011-10-31 10:53:36
OBWIESZCZENIE - Budowa magazynu soli wraz z wytwórnią solanki w Czaplicach. Karolina Woźniak 2011-10-21 14:49:29
Dostawa zestawu narzędzi hydraulicznych Jerzy Bekker 2011-10-18 09:59:03
Dostawa zestawu narzędzi hydraulicznych Jerzy Bekker 2011-10-05 16:36:38
Dostawa zestawu narzędzi hydraulicznych Jerzy Bekker 2011-10-05 14:57:55
Dostawa zestawu narzędzi hydraulicznych Jerzy Bekker 2011-10-05 14:55:45
Informacja Burmistrza MiG Człopa w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców Gminy Człopa Piotr Ciułek 2011-09-27 15:05:11
Informacja z postępowania - naboru na stanowisko Głównej Księgowej Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie. Jerzy Bekker 2011-09-27 14:15:19
Dostawa drewna opałowego dla Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie. Marta Domagała 2011-09-27 09:45:49
Dostawa drewna opałowego dla Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie. Marta Domagała 2011-09-27 09:45:48
Dostawa drewna opałowego dla Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie. Marta Domagała 2011-09-27 09:45:11
Dostawa drewna opałowego dla Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie. Jerzy Bekker 2011-09-26 14:58:14
Dostawa drewna opałowego dla Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie. Jerzy Bekker 2011-09-26 14:56:31
Ogłoszenie o spełnieniu wymagań formalnych do ubiegania się o stanowisko Głównej Księgowej Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie. Jerzy Bekker 2011-09-22 13:30:48
Dostawa oleju opałowego lekkiego. Jerzy Bekker 2011-09-22 13:10:17
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego budowy obiektów związanych z utrzymaniem drogi krajowej nr 22 - magazynu soli wraz z wytwórnią solanki, placem manewrowym i pomieszczeniami socjalnymi na działce nr 7/2 w Czaplicach. Karolina Woźniak 2011-09-21 14:57:01
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego budowy obiektów związanych z utrzymaniem drogi krajowej nr 22 - magazynu soli wraz z wytwórnią solanki, placem manewrowym i pomieszczeniami socjalnymi na działce nr 7/2 w Czaplicach. Karolina Woźniak 2011-09-21 14:55:57
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie linii kablowej w Człopie przy ul. Przedszkolnej, ul. Paderewskiego i ul. Strzeleckiej. Karolina Woźniak 2011-09-21 14:52:35
Uchwała Nr X/71/2011 z dnia 26.08.11r w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa, informacji o kształtowaniu sie wieloleniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego. Piotr Ciułek 2011-09-21 11:34:32
Uchwała Nr X/70/2011 z dnia 26.08.11r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/196/2009 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 12 maja 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na lata 2009-2011r. na: "Budowę Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie" Piotr Ciułek 2011-09-21 11:31:41