herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr XXIII/180/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie MiG Człopa na 2017rok. Piotr Ciułek 2017-05-09 12:24:10
Uchwała nr XXIII/181/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia stawek bazowych opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych stanowiących własność MiG Człopa Piotr Ciułek 2017-05-09 12:23:13
XXIII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 21.04.2017 Piotr Ciułek 2017-05-09 12:21:06
UCHWAŁA NR L.232.z.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Człopa sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Zofia Wach 2017-05-09 11:19:19
UCHWAŁA NR L.221.Z.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Miasta i Gminy Człopa Zofia Wach 2017-05-09 11:14:29
Wach Zofia Piotr Ciułek 2017-05-08 11:13:21
Matela Marek Piotr Ciułek 2017-05-08 11:13:05
Sieczka Wiesława Piotr Ciułek 2017-05-08 11:12:51
Furman Ewa Piotr Ciułek 2017-05-08 11:12:39
Drab Elżbieta Piotr Ciułek 2017-05-08 11:12:29
Roguszewska Iwona Piotr Ciułek 2017-05-08 11:12:11
Skrzeczkowski Paweł Piotr Ciułek 2017-05-08 11:11:59
Sobiesiak Małgorzata Piotr Ciułek 2017-05-08 11:11:37
Drabińska Jolanta Piotr Ciułek 2017-05-08 11:11:02
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych za 2016r. Piotr Ciułek 2017-05-08 11:10:42
Jastrzębowska Joanna Piotr Ciułek 2017-05-05 10:35:38
Mądry Lech Piotr Ciułek 2017-05-05 10:35:22
Lisowski Wojciech Piotr Ciułek 2017-05-05 10:35:10
Książkiewicz Beata Piotr Ciułek 2017-05-05 10:34:54
Nowak Mirosław Piotr Ciułek 2017-05-05 10:34:31
Pluta Cezary Piotr Ciułek 2017-05-05 10:34:20
Pogorzelski Dariusz Piotr Ciułek 2017-05-05 10:34:08
Ślusarski Zbyszek Piotr Ciułek 2017-05-05 10:33:53
Trybuła Waldemar Piotr Ciułek 2017-05-05 10:33:34
Storman Marian Piotr Ciułek 2017-05-05 10:33:16
Zaskórski Lech Piotr Ciułek 2017-05-05 10:32:58
Klucznik Anna Piotr Ciułek 2017-05-05 10:32:47
Olkowska Jolanta Piotr Ciułek 2017-05-05 10:32:30
Witkowska Lucyna Piotr Ciułek 2017-05-05 10:32:09
Rada Miejska za rok 2016r. Piotr Ciułek 2017-05-05 10:31:51
Zarządzenie Nr 20/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 Zofia Wach 2017-05-02 13:28:47
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Joanna Paliwoda 2017-04-28 14:41:02
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania środowiskowego dla przedsięwzięcia: przebudowa drogi powiatowej nr 2320Z w m. Jaglice Monika Krakowiak 2017-04-28 11:26:42
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do dnia 31.03.2017 r. r. Zofia Wach 2017-04-27 11:52:00
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazy telefonii komórkowej Mirosław Sokołowski 2017-04-25 09:35:31
Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 Zofia Wach 2017-04-24 08:07:16
Protokół z sesji nr 21/2017 z dnia 22.02.2017r Piotr Ciułek 2017-04-19 11:15:19
Protokół z sesji nr 20/2016 z dnia 30.01.2017r Piotr Ciułek 2017-04-19 11:14:09
Zaproszenie na spotkanie- dotacje - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2017-04-18 07:30:24
Zaproszenie na spotkanie - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2017-04-18 07:28:59