herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora do spraw projektów Urzędu Miasta i Gminy Człopa. Jerzy Bekker 2012-03-23 08:36:01
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. Jerzy Bekker 2012-03-20 20:17:04
Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu   2012-03-20 11:27:14
Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu   2012-03-20 11:25:40
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Karolina Woźniak 2012-03-16 14:59:51
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Karolina Woźniak 2012-03-16 14:59:20
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Człopa. Piotr Ciułek 2012-03-15 14:58:04
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Człopa. Piotr Ciułek 2012-03-15 14:52:20
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie JST od poczatku roku do dnia 31 grudnia 2011 Piotr Ciułek 2012-03-15 09:05:06
Uchwała Nr XVI/113/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 06 marca 2012r. w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi Pani Genowefy Mrozik na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2012-03-15 08:57:27
Uchwała Nr XVI/112/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 06 marca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Człopa przyznanych szkołom i przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Człopa przez osoby fizyczne i osoby prywatne inne niż jednostka samorzadu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. Piotr Ciułek 2012-03-15 08:22:48
Uchwała Nr XVI/111/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 06 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Człopie Nr II/4/2010 z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia ilościowego składu stałych Komisji Rady Miejskiej. Piotr Ciułek 2012-03-15 08:10:00
Uchwała Nr XVI/110/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 06 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały NR II/7/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie powołania członków Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów. Piotr Ciułek 2012-03-15 08:06:00
Uchwała Nr XVI/109/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 06 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa prawa własności nieruchomości nr 84/73 położonej w obrębie Człopa 105. Piotr Ciułek 2012-03-15 08:04:02
Uchwała Nr XVI/108/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 06 marca 2012r. w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Człopa w 2013 roku środków stanowiących fundusz sołecki. Piotr Ciułek 2012-03-15 08:01:41
Uchwała Nr XVI/107/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 06 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2012rok. Piotr Ciułek 2012-03-15 07:59:37
XVI Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 06.03.2012 Piotr Ciułek 2012-03-15 07:57:23
Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wołowych Lasach Marta Suska 2012-03-13 07:55:37
Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wołowych Lasach Marta Suska 2012-03-13 07:53:19
Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wołowych Lasach Marta Suska 2012-03-13 07:52:50
Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wołowych Lasach Marta Suska 2012-03-13 07:37:30
Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wołowych Lasach Marta Suska 2012-03-13 07:37:15
Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wołowych Lasach Marta Suska 2012-03-13 07:37:02
Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wołowych Lasach Marta Suska 2012-03-13 07:36:37
Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wołowych Lasach Marta Suska 2012-03-13 07:36:18
Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wołowych Lasach Marta Suska 2012-03-13 07:35:56
Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wołowych Lasach Marta Suska 2012-03-13 07:35:29
Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wołowych Lasach Marta Suska 2012-03-13 07:34:09
Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wołowych Lasach Marta Suska 2012-03-13 07:33:42
Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wołowych Lasach Marta Suska 2012-03-13 07:33:31
Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wołowych Lasach Marta Suska 2012-03-13 07:33:20
Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wołowych Lasach Marta Suska 2012-03-13 07:32:55
Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wołowych Lasach Marta Suska 2012-03-13 07:31:41
Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wołowych Lasach Marta Suska 2012-03-13 07:29:56
Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wołowych Lasach Marta Suska 2012-03-13 07:28:28
Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wołowych Lasach Marta Suska 2012-03-13 07:28:13
Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wołowych Lasach Marta Suska 2012-03-12 20:59:10
Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wołowych Lasach Marta Suska 2012-03-12 20:57:27
Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wołowych Lasach Marta Suska 2012-03-12 20:56:18
Przebudowa kanalizacji sanitarnej osiedle ul. Moniuszki w Człopie Marta Domagała 2012-03-09 15:03:30