herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Trzebin i Dzwonowo, Gmina Człopa Marta Domagała 2012-02-02 10:06:44
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Trzebin i Dzwonowo, Gmina Człopa Marta Domagała 2012-02-02 09:21:46
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Trzebin i Dzwonowo, Gmina Człopa Marta Domagała 2012-02-02 09:19:37
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania, którego przedmiotem jest ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Jerzy Bekker 2012-01-30 09:04:03
Człopa: Realizacja usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Człopie, w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w Gminie Człopa. Jerzy Bekker 2012-01-26 13:20:24
Człopa: Realizacja usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Człopie, w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w Gminie Człopa. Jerzy Bekker 2012-01-26 13:20:11
Człopa: Realizacja usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Człopie, w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w Gminie Człopa. Jerzy Bekker 2012-01-26 12:59:14
Człopa: Realizacja usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Człopie, w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w Gminie Człopa. Jerzy Bekker 2012-01-26 12:57:55
Człopa: Realizacja usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Człopie, w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w Gminie Człopa. Jerzy Bekker 2012-01-25 20:43:31
Cennik wody na 2012r. - dokument usunięty Piotr Ciułek 2012-01-18 13:18:52
Harmonogram odczytu wodomierzy - gmina - dokument usunięty Piotr Ciułek 2012-01-16 09:33:11
Informacja z postępowania - naboru na stanowisko Kierownika Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie. Jerzy Bekker 2012-01-13 10:04:15
Harmonogram odczytu wodomierzy - miasto - dokument usunięty Piotr Ciułek 2012-01-11 10:50:57
Harmonogram odczytu wodomierzy - gmina - dokument usunięty Piotr Ciułek 2012-01-11 10:50:39
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa systemu zasilania w wodę dla miejscowości Przelewice, Gmina Człopa" Marta Domagała 2012-01-10 15:11:08
Ogłoszenie w sprawie osób spełniających wymagania formalne do ubiegania się o stanowisko Kierownika Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie. Jerzy Bekker 2012-01-10 07:17:37
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa systemu zasilania w wodę dla miejscowości Przelewice, Gmina Człopa" Marta Domagała 2012-01-05 14:29:21
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa systemu zasilania w wodę dla miejscowości Przelewice, Gmina Człopa" Marta Domagała 2012-01-03 11:55:09
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa systemu zasilania w wodę dla miejscowości Przelewice, Gmina Człopa" Marta Domagała 2012-01-03 11:30:15
Otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. Jerzy Bekker 2012-01-02 14:58:36
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2 100 000,00 zł (słownie złotych - dwa miliony sto tysięcy złotych 00/100) na sfinansowanie wydatków związanych z Budową sieci kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo. Jerzy Bekker 2012-01-02 14:57:06
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa systemu zasilania w wodę dla miejscowości Przelewice, Gmina Człopa" Marta Domagała 2012-01-02 14:29:18
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa systemu zasilania w wodę dla miejscowości Przelewice, Gmina Człopa" Marta Domagała 2012-01-02 14:28:24
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa systemu zasilania w wodę dla miejscowości Przelewice, Gmina Człopa" Marta Domagała 2012-01-02 14:27:07
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa systemu zasilania w wodę dla miejscowości Przelewice, Gmina Człopa" Marta Domagała 2012-01-02 14:25:47
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa systemu zasilania w wodę dla miejscowości Przelewice, Gmina Człopa" Marta Domagała 2012-01-02 14:21:40
- dokument usunięty Marta Domagała 2012-01-02 14:04:59
- dokument usunięty Marta Domagała 2012-01-02 14:04:50
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 27.12.2011 r. Karolina Woźniak 2011-12-28 11:08:02
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie. Jerzy Bekker 2011-12-23 13:46:49
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie. Jerzy Bekker 2011-12-23 13:45:01
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie wodociągu relacji Jelenie - Miradź oraz "remoncie technologii" hydroforni w Jeleniach w gminie Człopa. Piotr Ciułek 2011-12-21 13:40:06
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie wodociągu relacji Jelenie - Miradź oraz "remoncie technologii" hydroforni w Jeleniach w gminie Człopa. Piotr Ciułek 2011-12-21 13:39:02
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie wodociągu relacji Jelenie - Miradź oraz "remoncie technologii" hydroforni w Jeleniach w gminie Człopa. Piotr Ciułek 2011-12-21 13:38:46
Uchwała Nr CXLIII/575/2011 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Człopa o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2018. Piotr Ciułek 2011-12-21 13:34:04
Uchwała Nr CXLIII/574/2011 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wskazanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Człopa na 2012rok. Piotr Ciułek 2011-12-21 13:32:26
Uchwała Nr CXLIII/573/2011 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Człopa na 2012rok. Piotr Ciułek 2011-12-21 13:30:19
Uchwała Nr CXLIII/573/2011 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Człopa na 2012rok. Piotr Ciułek 2011-12-21 13:28:20
Uchwała Nr CXLIII/573/2011 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Człopa na 2012rok. Piotr Ciułek 2011-12-21 13:27:54
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 23.01.2012 r. Karolina Woźniak 2011-12-20 22:12:31