herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Furman Ewa Maria Piotr Ciułek 2012-05-17 12:15:40
Sobiesiak Małgorzata Piotr Ciułek 2012-05-17 12:15:08
Bekker Wiesława Teresa Piotr Ciułek 2012-05-17 12:14:32
Drabińska Jolanta Katarzyna Piotr Ciułek 2012-05-17 12:13:57
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych za 2011r. Piotr Ciułek 2012-05-17 11:58:31
Dostawa energii elektrycznej Jerzy Bekker 2012-05-15 14:19:04
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Karolina Woźniak 2012-05-10 14:57:10
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Karolina Woźniak 2012-05-10 14:56:35
Dostawa energii elektrycznej Jerzy Bekker 2012-05-09 15:19:33
Dostawa energii elektrycznej Jerzy Bekker 2012-05-09 15:08:09
Wykonywanie usług porządkowych na ulicach, chodnikach i placach w Człopie wraz z ich zimowym utrzymaniem. Jerzy Bekker 2012-05-09 12:00:39
Wykonywanie usług porządkowych na ulicach, chodnikach i placach w Człopie wraz z ich zimowym utrzymaniem. Jerzy Bekker 2012-05-04 13:39:55
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Człopie, dz. nr 46/14, 190/2 i 190/3, data przetargu 29.05.2012 r. Karolina Woźniak 2012-04-27 21:10:33
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Człopie, dz. nr 46/14, 190/2 i 190/3, data przetargu 29.05.2012 r. Karolina Woźniak 2012-04-27 21:09:21
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Człopie, dz. nr 46/14, 190/2 i 190/3, data przetargu 29.05.2012 r. Karolina Woźniak 2012-04-27 21:05:47
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Człopie, dz. nr 46/14, 190/2 i 190/3, data przetargu 29.05.2012 r. Karolina Woźniak 2012-04-27 21:02:19
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Załomie, dz. nr 12/2, 99 i 104, data przetargu 29.05.2012 r. Karolina Woźniak 2012-04-27 20:57:27
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Załomie, dz. nr 12/2, 99 i 104, data przetargu 29.05.2012 r. Karolina Woźniak 2012-04-27 20:56:27
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Mielęcinie, dz. nr 84/3, data przetargu 29.05.2012 r. Karolina Woźniak 2012-04-27 20:51:56
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Mielęcinie, dz. nr 84/3, data przetargu 29.05.2012 r. Karolina Woźniak 2012-04-27 20:50:03
Wykonywanie usług porządkowych na ulicach, chodnikach i placach w Człopie wraz z ich zimowym utrzymaniem. Jerzy Bekker 2012-04-26 08:04:50
Wykonywanie usług porządkowych na ulicach, chodnikach i placach w Człopie wraz z ich zimowym utrzymaniem. Jerzy Bekker 2012-04-25 22:21:04
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2011 r. Piotr Ciułek 2012-04-25 10:16:06
Kwartalne sprawozdanie o nadwyzce-deficycie JST od poczatku roku do dnia 31 marca2012 Piotr Ciułek 2012-04-25 10:15:13
Uchwała Nr XLII/161/Z/2012 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Burmistrza Człopy z wykonania budżetu za 2011rok. Piotr Ciułek 2012-04-25 10:13:24
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wołowe Lasy Marta Domagała 2012-04-24 14:42:18
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wołowe Lasy Marta Domagała 2012-04-24 14:41:44
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wołowe Lasy Marta Domagała 2012-04-24 14:41:07
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wołowe Lasy Marta Domagała 2012-04-24 14:39:48
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wołowe Lasy Marta Domagała 2012-04-24 14:39:23
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wołowe Lasy Marta Domagała 2012-04-24 14:38:56
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wołowe Lasy Marta Domagała 2012-04-24 14:37:21
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wołowe Lasy Marta Domagała 2012-04-24 14:36:40
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wołowe Lasy Marta Domagała 2012-04-24 14:35:54
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wołowe Lasy Marta Domagała 2012-04-24 14:35:06
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wołowe Lasy Marta Domagała 2012-04-24 14:32:17
Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wołowych Lasach Marta Suska 2012-04-23 12:46:34
Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wołowych Lasach Marta Suska 2012-04-23 12:42:25
OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia, którego przedmiotem jest: ADMINISTROWANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI W MIEŚCIE CZŁOPA i WSI MIELĘCIN Piotr Ciułek 2012-04-16 14:44:08
Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest zakup placu zabaw na potrzeby Tęczowego Przedszkola w Mielęcinie. Jerzy Bekker 2012-04-16 09:34:12