herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przewóz dzieci do Tęczowego Przedszkola w Mielęcinie w okresie od 1 marca 2012 roku do 30 listopada 2013 roku. Piotr Ciułek 2012-02-27 11:48:15
Przewóz dzieci do Tęczowego Przedszkola w Mielęcinie w okresie od 1 marca 2012 roku do 30 listopada 2013 roku. Piotr Ciułek 2012-02-27 11:45:01
Przewóz dzieci do Tęczowego Przedszkola w Mielęcinie w okresie od 1 marca 2012 roku do 30 listopada 2013 roku. Jerzy Bekker 2012-02-24 11:36:48
Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 26.03.2012 r. Karolina Woźniak 2012-02-24 11:11:46
Trzeci przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 26.03.2012 r. Karolina Woźniak 2012-02-24 11:11:13
Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 26.03.2012 r. Karolina Woźniak 2012-02-24 11:10:42
Trzeci przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 26.03.2012 r. Karolina Woźniak 2012-02-24 11:10:04
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 26.03.2012 r. Karolina Woźniak 2012-02-24 11:02:53
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 26.03.2012 r. Karolina Woźniak 2012-02-24 11:02:00
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 26.03.2012 r. Karolina Woźniak 2012-02-24 10:55:45
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 26.03.2012 r. Karolina Woźniak 2012-02-24 10:55:09
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 26.03.2012 r. Karolina Woźniak 2012-02-24 10:49:13
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 26.03.2012 r. Karolina Woźniak 2012-02-24 10:48:34
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 26.03.2012 r. Karolina Woźniak 2012-02-24 10:41:30
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 26.03.2012 r. Karolina Woźniak 2012-02-24 10:40:47
Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 26.03.2012 r. Karolina Woźniak 2012-02-24 10:38:52
Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 26.03.2012 r. Karolina Woźniak 2012-02-24 10:37:58
Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 26.03.2012 r. Karolina Woźniak 2012-02-24 10:37:32
Rozbudowa Remizy Strażackiej w Wołowych Lasach , gm. Człopa Marta Domagała 2012-02-23 11:59:18
Rozbudowa Remizy Strażackiej w Wołowych Lasach , gm. Człopa Marta Domagała 2012-02-23 11:54:18
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA I GMINY CZŁOPA Piotr Ciułek 2012-02-22 11:30:29
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 26.03.2012 r. Karolina Woźniak 2012-02-20 20:45:21
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 26.03.2012 r. Karolina Woźniak 2012-02-20 20:43:11
Przewóz dzieci do Tęczowego Przedszkola w Mielęcinie w okresie od 1 marca 2012 roku do 30 listopada 2013 roku. Jerzy Bekker 2012-02-16 17:07:57
Przewóz dzieci do Tęczowego Przedszkola w Mielęcinie w okresie od 1 marca 2012 roku do 30 listopada 2013 roku. Jerzy Bekker 2012-02-16 11:34:15
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Trzebin i Dzwonowo, gmina Człopa. Marta Domagała 2012-02-14 12:59:56
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Trzebin i Dzwonowo, gmina Człopa. Marta Domagała 2012-02-14 12:58:58
Człopa: Realizacja usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Człopie, w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w Gminie Człopa. Jerzy Bekker 2012-02-14 07:36:39
Człopa: Realizacja usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Człopie, w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w Gminie Człopa. Jerzy Bekker 2012-02-14 07:33:25
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Trzebin i Dzwonowo, Gmina Człopa Marta Domagała 2012-02-13 11:42:58
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Trzebin i Dzwonowo, Gmina Człopa Marta Domagała 2012-02-13 11:41:51
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Trzebin i Dzwonowo, Gmina Człopa Marta Domagała 2012-02-13 09:41:30
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Trzebin i Dzwonowo, Gmina Człopa Marta Domagała 2012-02-13 09:40:19
Uchwała Nr XIV/99/2011 z dnia 30.12.11r w sprawie uchwalenia programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) na rok 2012. Piotr Ciułek 2012-02-10 13:08:01
Uchwała Nr XIV/98/2011 z dnia 30.12.11r w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej MiG Człopa na lata 2011-2018. Piotr Ciułek 2012-02-10 13:05:19
Uchwała Nr XIV/104/2011 z dnia 30.12.11r w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Człopie 2012r. Piotr Ciułek 2012-02-10 12:58:26
Uchwała Nr XIV/103/2011 z dnia 30.12.11r w sprawie przyjęcia planu Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów na 2012r. Piotr Ciułek 2012-02-10 12:56:30
Uchwała Nr XIV/102/2011 z dnia 30.12.11r w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Infrastrukury Społecznej na 2012rok. Piotr Ciułek 2012-02-10 12:53:59
Uchwała Nr XIV/101/2011 z dnia 30.12.11r w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2012r. Piotr Ciułek 2012-02-10 12:50:23
Uchwała Nr XIV/101/2011 z dnia 30.12.11r w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2012r. Piotr Ciułek 2012-02-10 12:50:03