herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XIV/100/2011 z dnia 30.12.11r w sprawie okreslenia rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania w ramach środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. Piotr Ciułek 2012-02-10 12:47:09
Uchwała Nr XIV/99/2011 z dnia 30.12.11r w sprawie uchwalenia programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) na rok 2012. Piotr Ciułek 2012-02-10 12:40:21
Uchwała Nr XIV/98/2011 z dnia 30.12.11r w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej MiG Człopa na lata 2011-2018. Piotr Ciułek 2012-02-10 12:35:07
Uchwała Nr XIV/97/2011 z dnia 30.12.11r w sprawie zmian w budżecie MiG Człopa na rok 2011. Piotr Ciułek 2012-02-10 12:33:07
Uchwała Nr XIV/96/2011 z dnia 30.12.11r w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla ZGK w Człopie na 2012 rok oraz okreslenia szczegółowych zasad trybu udzielania oraz rozliczania tej dotacji. Piotr Ciułek 2012-02-10 12:31:22
Uchwała Nr XIV/95/2011 z dnia 30.12.11r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej MiG Człopa na lata 2012-2018. Piotr Ciułek 2012-02-10 12:29:40
Uchwała Nr XIV/94/2011 z dnia 30.12.11r w sprawie uchwalenia budżetu MiG Człopa na rok 2012. Piotr Ciułek 2012-02-10 12:28:39
XIV Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 30.12.2011 Piotr Ciułek 2012-02-10 11:57:21
Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia, mebli, zabawek przedszkolnych i materiałów do zajęć w przedszkolu w Mielęcinie. Jerzy Bekker 2012-02-10 09:33:30
Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia, mebli, zabawek przedszkolnych i materiałów do zajęć w przedszkolu w Mielęcinie. Jerzy Bekker 2012-02-10 09:29:16
Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia, mebli, zabawek przedszkolnych i materiałów do zajęć w przedszkolu w Mielęcinie. Jerzy Bekker 2012-02-10 09:27:00
Uchwała Nr XVII/87/Z/2012 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w uchwale budżetowej MiG Człopa na 2012r. Piotr Ciułek 2012-02-06 09:11:45
Uchwała Nr XVII/87/Z/2012 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w uchwale budżetowej MiG Człopa na 2012r. Piotr Ciułek 2012-02-06 09:10:55
Uchwała Nr XVII/86/Z/2012 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego MiG Człopa na lata 2012-2018. Piotr Ciułek 2012-02-06 09:09:33
2012 Piotr Ciułek 2012-02-06 09:06:44
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Trzebin i Dzwonowo, Gmina Człopa Marta Domagała 2012-02-02 10:06:44
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Trzebin i Dzwonowo, Gmina Człopa Marta Domagała 2012-02-02 09:21:46
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Trzebin i Dzwonowo, Gmina Człopa Marta Domagała 2012-02-02 09:19:37
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania, którego przedmiotem jest ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Jerzy Bekker 2012-01-30 09:04:03
Człopa: Realizacja usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Człopie, w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w Gminie Człopa. Jerzy Bekker 2012-01-26 13:20:24
Człopa: Realizacja usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Człopie, w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w Gminie Człopa. Jerzy Bekker 2012-01-26 13:20:11
Człopa: Realizacja usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Człopie, w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w Gminie Człopa. Jerzy Bekker 2012-01-26 12:59:14
Człopa: Realizacja usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Człopie, w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w Gminie Człopa. Jerzy Bekker 2012-01-26 12:57:55
Człopa: Realizacja usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Człopie, w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w Gminie Człopa. Jerzy Bekker 2012-01-25 20:43:31
Cennik wody na 2012r. - dokument usunięty Piotr Ciułek 2012-01-18 13:18:52
Harmonogram odczytu wodomierzy - gmina - dokument usunięty Piotr Ciułek 2012-01-16 09:33:11
Informacja z postępowania - naboru na stanowisko Kierownika Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie. Jerzy Bekker 2012-01-13 10:04:15
Harmonogram odczytu wodomierzy - miasto - dokument usunięty Piotr Ciułek 2012-01-11 10:50:57
Harmonogram odczytu wodomierzy - gmina - dokument usunięty Piotr Ciułek 2012-01-11 10:50:39
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa systemu zasilania w wodę dla miejscowości Przelewice, Gmina Człopa" Marta Domagała 2012-01-10 15:11:08
Ogłoszenie w sprawie osób spełniających wymagania formalne do ubiegania się o stanowisko Kierownika Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie. Jerzy Bekker 2012-01-10 07:17:37
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa systemu zasilania w wodę dla miejscowości Przelewice, Gmina Człopa" Marta Domagała 2012-01-05 14:29:21
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa systemu zasilania w wodę dla miejscowości Przelewice, Gmina Człopa" Marta Domagała 2012-01-03 11:55:09
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa systemu zasilania w wodę dla miejscowości Przelewice, Gmina Człopa" Marta Domagała 2012-01-03 11:30:15
Otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. Jerzy Bekker 2012-01-02 14:58:36
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2 100 000,00 zł (słownie złotych - dwa miliony sto tysięcy złotych 00/100) na sfinansowanie wydatków związanych z Budową sieci kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo. Jerzy Bekker 2012-01-02 14:57:06
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa systemu zasilania w wodę dla miejscowości Przelewice, Gmina Człopa" Marta Domagała 2012-01-02 14:29:18
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa systemu zasilania w wodę dla miejscowości Przelewice, Gmina Człopa" Marta Domagała 2012-01-02 14:28:24
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa systemu zasilania w wodę dla miejscowości Przelewice, Gmina Człopa" Marta Domagała 2012-01-02 14:27:07
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa systemu zasilania w wodę dla miejscowości Przelewice, Gmina Człopa" Marta Domagała 2012-01-02 14:25:47