herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr IX/61/2011 z dnia 29.06.11r w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników kadencja 2012-2015. Piotr Ciułek 2011-08-18 11:39:37
Uchwała Nr IX/60/2011 z dnia 29.06.11r w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania Edukacji uczniów Szczególnie Uzdolnionych w Mieście i Gminie Człopa. Piotr Ciułek 2011-08-18 11:39:24
Uchwała Nr IX/59/2011 z dnia 29.06.11r w sprawie przyjęcia zasad i trybu finansowania przedsięwzięć, związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Człopa na rok 201l w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy i Miasta Człopa na lata 2010-2032". Piotr Ciułek 2011-08-18 11:39:11
Uchwała Nr IX/58/2011 z dnia 29.06.11r w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXIV/264/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Człopa na lata 2010-2032. Piotr Ciułek 2011-08-18 11:38:59
Uchwała Nr IX/57/2011 z dnia 29.06.11r a. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2011-08-18 11:38:44
Uchwała Nr IX/56/2011 z dnia 29.06.11r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Czlopa za 2010 Piotr Ciułek 2011-08-18 11:38:30
IX Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 29.06.2011 Piotr Ciułek 2011-08-18 11:36:13
IX Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 29.06.2011 - dokument usunięty Piotr Ciułek 2011-08-18 11:35:56
IX Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 29.06.2011 - dokument usunięty Piotr Ciułek 2011-08-18 11:32:00
Bogdan Nowicki - dokument usunięty Piotr Ciułek 2011-08-17 14:45:38
Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr WCK0101C Piotr Ciułek 2011-08-12 08:48:29
OBWIESZCZENIE - Budowa i przebudowa linii kablowej w Człopie przy ul. Przedszkolnej, ul. Paderewskiego i ul. Strzeleckiej. Karolina Woźniak 2011-08-10 21:15:15
OBWIESZCZENIE - Budowa i przebudowa linii kablowej w Człopie przy ul. Przedszkolnej, ul. Paderewskiego i ul. Strzeleckiej. Karolina Woźniak 2011-08-10 21:12:20
OBWIESZCZENIE - Budowa ulicy Akacjowej wraz z kanalizacją deszczową. Karolina Woźniak 2011-08-05 14:40:51
OBWIESZCZENIE - Budowa ulicy Akacjowej wraz z kanalizacją deszczową. Karolina Woźniak 2011-08-05 14:39:53
OBWIESZCZENIE - Budowa ulicy Akacjowej wraz z kanalizacją deszczową. Karolina Woźniak 2011-08-05 14:38:59
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Trzebin i Dzwonowo, gmina Człopa. Marta Domagała 2011-08-05 11:27:28
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Trzebin i Dzwonowo, gmina Człopa. Marta Domagała 2011-08-01 09:57:30
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Trzebin i Dzwonowo, gmina Człopa. Marta Domagała 2011-08-01 09:56:59
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Trzebin i Dzwonowo, gmina Człopa. Marta Domagała 2011-08-01 09:54:30
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, działka 157/1, ul. Młyńska, data przetargu 29.08.2011 r. Karolina Woźniak 2011-07-28 13:57:00
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, działka 150/7, ul. Bydgoska, data przetargu 29.08.2011 r. Karolina Woźniak 2011-07-28 13:54:12
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działki nr 263/1 i 263/2 w Wołowych Lasach, data przetargu 29.08.2011 r. Karolina Woźniak 2011-07-28 13:42:09
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działka nr 65/6 w Jaglicach, data przetargu 29.08.2011 r. Karolina Woźniak 2011-07-28 13:40:15
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działka nr 394/2 w Wołowych Lasach, data przetargu 29.08.2011 r. Karolina Woźniak 2011-07-28 13:38:28
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działka nr 65/6 w Jaglicach, data przetargu 29.08.2011 r. Karolina Woźniak 2011-07-28 13:35:52
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działka 14/4, ul. Moniuszki, data przetargu 29.08.2011 r. Karolina Woźniak 2011-07-28 13:33:50
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działka nr 372, ul. Zwycięstwa Wojska Polskiego, data przetargu 29.08.2011 r. Karolina Woźniak 2011-07-28 13:29:41
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działka 48/8, ul. Leśna , data przetargu 29.08.2011 r. Karolina Woźniak 2011-07-28 13:27:08
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działka 46/4, ul. Leśna , data przetargu 29.08.2011 r. Karolina Woźniak 2011-07-28 13:24:35
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działka 48/8, ul. Leśna , data przetargu 29.08.2011 r. Karolina Woźniak 2011-07-28 13:09:28
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działka 46/4, ul. Leśna , data przetargu 29.08.2011 r. Karolina Woźniak 2011-07-28 13:04:30
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działka 46/4, ul. Leśna , data przetargu 29.08.2011 r. - dokument usunięty Karolina Woźniak 2011-07-28 13:03:35
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działka 46/4, ul. Leśna , data przetargu 29.08.2011 r. - dokument usunięty Karolina Woźniak 2011-07-28 13:01:24
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działka 46/4, ul. Leśna , data przetargu 29.08.2011 r. - dokument usunięty Karolina Woźniak 2011-07-28 12:57:30
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działka 46/4, ul. Leśna , data przetargu 29.08.2011 r. - dokument usunięty Karolina Woźniak 2011-07-28 12:55:19
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, data przetargu 29.08.2011 r. - dokument usunięty Karolina Woźniak 2011-07-28 12:51:34
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, data przetargu 29.08.2011 r. - dokument usunięty Karolina Woźniak 2011-07-28 12:50:58
Uchwała VIII/55/2011 z 8 czerwca 2011 Piotr Ciułek 2011-07-27 14:10:53
Uchwała VIII/54/2011 z 8 czerwca 2011 Piotr Ciułek 2011-07-27 14:10:41