herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
test2 - dokument usunięty Piotr Ciułek 2017-02-03 11:22:21
Uchwała Nr XX/160/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.01.2017r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2017 Piotr Ciułek 2017-02-03 11:22:18
test - dokument usunięty Piotr Ciułek 2017-02-03 11:22:03
test2 - dokument usunięty Piotr Ciułek 2017-02-03 11:22:01
test2 - dokument usunięty Piotr Ciułek 2017-02-03 11:21:43
test - dokument usunięty Piotr Ciułek 2017-02-03 11:21:35
XX Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 30.01.2017 Piotr Ciułek 2017-02-03 11:21:07
Uchwała Nr XX/164/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.01.2017r w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i przekazywania z budżetu Gminy Człopa na rzecz zakładu budżetowego środków finansowych wynikających z podatku od towarów i usług. Piotr Ciułek 2017-02-03 11:19:50
Uchwała Nr XX/163/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.01.2017r w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Człopie Nr XIX/149/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2014r. poz. 1118 ze zmianami) na rok 2017. Piotr Ciułek 2017-02-03 11:18:15
Uchwała Nr XX/162/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.01.2017r w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne "Leśna Kraina" w Człopie. Piotr Ciułek 2017-02-03 11:17:37
Uchwała Nr XX/162/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.01.2017r w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne "Leśna Kraina" w Człopie. Piotr Ciułek 2017-02-03 11:17:10
Uchwała Nr XX/161/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.01.2017r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2017-2025 Piotr Ciułek 2017-02-03 11:16:08
Uchwała Nr XX/160/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.01.2017r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2017 Piotr Ciułek 2017-02-03 11:15:12
Uchwały Rady Miejskiej w Człopie 2017r. Piotr Ciułek 2017-02-03 11:14:55
Zarządzenie nr 04/2017 Burmistrza MiG Człopa w sprawie opracowania planu finansowego budżetu MiG Człopa na 2017 rok Piotr Ciułek 2017-02-03 10:12:18
Protokół z sesji nr 19/2016 z dnia 29.12.2016r Piotr Ciułek 2017-02-02 14:28:23
Protokół z sesji nr 18/2016 z dnia 05.12.2016r Piotr Ciułek 2017-02-02 14:27:59
Zarządzenie nr 3/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania polegającego na upowszechnianiu dyscyplin sportowych. Mirosław Sokołowski 2017-02-02 13:29:36
Zarządzenie nr 3/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania polegającego na upowszechnianiu dyscyplin sportowych. Mirosław Sokołowski 2017-02-02 13:28:32
Zarządzenie Nr 74/2016 Burmistrza MiG Człopa z dnia 30.12.2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu Regulaminu i cennika opłat obsługi komunikacji realizowanej przez MGOPS w Człopie Piotr Ciułek 2017-02-02 10:47:57
Zarządzenie Nr 73/2016 Burmistrza MiG Człopa z dnia 30.12.2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania pracowników UMIG Człopa Piotr Ciułek 2017-02-02 08:12:41
Zarządzenie nr 72/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 30.12.2016r w sprawie udzielenia opoważnienia Kierownikowi MGOPS w Człopie do prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenie. Piotr Ciułek 2017-02-02 08:10:46
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie - stan surowy, konstrukcja + pokrycie dachu Marta Domagała 2017-02-01 13:08:04
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie - stan surowy, konstrukcja + pokrycie dachu Marta Domagała 2017-02-01 13:06:57
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie - stan surowy, konstrukcja + pokrycie dachu Marta Domagała 2017-02-01 13:06:41
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie - stan surowy, konstrukcja + pokrycie dachu Marta Domagała 2017-02-01 13:06:03
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie - stan surowy, konstrukcja + pokrycie dachu Marta Domagała 2017-02-01 13:05:54
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie - stan surowy, konstrukcja + pokrycie dachu Marta Domagała 2017-02-01 13:05:46
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie - stan surowy, konstrukcja + pokrycie dachu Marta Domagała 2017-02-01 13:05:31
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie - stan surowy, konstrukcja + pokrycie dachu Marta Domagała 2017-02-01 13:05:12
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie - stan surowy, konstrukcja + pokrycie dachu Marta Domagała 2017-02-01 13:04:59
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie - stan surowy, konstrukcja + pokrycie dachu Marta Domagała 2017-02-01 13:04:42
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie - stan surowy, konstrukcja + pokrycie dachu Marta Domagała 2017-02-01 13:04:31
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie - stan surowy, konstrukcja + pokrycie dachu Marta Domagała 2017-02-01 13:04:22
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie - stan surowy, konstrukcja + pokrycie dachu Marta Domagała 2017-02-01 13:04:13
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie - stan surowy, konstrukcja + pokrycie dachu Marta Domagała 2017-02-01 13:04:04
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie - stan surowy, konstrukcja + pokrycie dachu Marta Domagała 2017-02-01 13:03:55
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie - stan surowy, konstrukcja + pokrycie dachu Marta Domagała 2017-02-01 13:03:47
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie - stan surowy, konstrukcja + pokrycie dachu Marta Domagała 2017-02-01 13:03:38
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie - stan surowy, konstrukcja + pokrycie dachu Marta Domagała 2017-02-01 13:03:28