herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej Monika Krakowiak 2010-07-28 12:16:47
Nabór na stanowisko podinspektora (inspektora) do spraw inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Człopa. Jerzy Bekker 2010-07-26 13:00:24
Kwartalne sprawozdanie o nadwyzcedeficycie JST od poczatku roku do dnia 30.06.2010 Dominik Janeczek 2010-07-23 10:05:56
XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 28.06.2010 r. Dominik Janeczek 2010-07-21 10:23:29
XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 28.06.2010 r. Dominik Janeczek 2010-07-21 10:16:34
Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia. Monika Krakowiak 2010-07-19 13:45:13
Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia Monika Krakowiak 2010-07-19 13:42:07
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych za 2009r. Dominik Janeczek 2010-07-19 13:12:31
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych za 2009r. Dominik Janeczek 2010-07-19 13:08:32
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych za 2009r. Dominik Janeczek 2010-07-19 12:56:01
OBWIESZCZENIE - Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki komunalne przy budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 371/2 w Wołowych Lasach. Karolina Woźniak 2010-07-16 15:05:56
OBWIESZCZENIE - Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki komunalne przy budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 371/2 w Wołowych Lasach. Karolina Woźniak 2010-07-16 15:05:20
OBWIESZCZENIE - Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki komunalne przy budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 371/2 w Wołowych Lasach. Karolina Woźniak 2010-07-16 15:04:40
Obwieszczenie - Przebudowa ul. Mickiewicza w Człopie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177. Karolina Woźniak 2010-07-16 14:54:56
Obwieszczenie - Przebudowa ul. Mickiewicza w Człopie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177. Karolina Woźniak 2010-07-16 14:54:02
Obwieszczenie - Przebudowa ul. Mickiewicza w Człopie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177. Karolina Woźniak 2010-07-16 14:53:00
Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej Dominik Janeczek 2010-07-16 13:41:32
MODERNIZACJA UL. OSIEDLOWEJ W CZŁOPIE. Dominik Janeczek 2010-07-16 07:57:42
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Dominik Janeczek 2010-07-15 14:17:07
ds. obsługi informatycznej Dominik Janeczek 2010-07-15 12:16:29
ds. obsługi informatycznej Dominik Janeczek 2010-07-15 12:15:38
ds. obsługi informatycznej Dominik Janeczek 2010-07-15 08:39:41
Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko informatyka Urzędu Miasta i Gminy Człopa. Jerzy Bekker 2010-07-12 11:27:13
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa w sprawie osób spełniających wymagania formalne do ubiegania się o stanowisko informatyka Urzędu Miasta i Gminy Człopa. Jerzy Bekker 2010-07-12 10:52:04
Remont istniejących nawierzchni oraz utwardzenie działek budowlanych wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej na Osiedlu Moniuszki w Człopie Jerzy Bekker 2010-07-12 10:27:13
Remont istniejących nawierzchni oraz utwardzenie działek budowlanych wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej na Osiedlu Moniuszki w Człopie Jerzy Bekker 2010-07-12 10:25:35
Przebudowa i rozbudowa hydroforni w Czaplicach, gm. Człopa Jerzy Bekker 2010-07-12 10:24:37
Przebudowa i rozbudowa hydroforni w Czaplicach, gm. Człopa Jerzy Bekker 2010-07-12 10:22:17
Przebudowa i rozbudowa hydroforni w Czaplicach, gm. Człopa Jerzy Bekker 2010-07-12 10:21:45
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Leśnej w Człopie; data przetargu 03.08.2010 r. Karolina Woźniak 2010-07-07 10:56:56
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człopa wraz z prognonzą oddziaływania ww. dokumentu na środowisko Wojciech Narel 2010-07-07 08:55:15
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Leśnej w Człopie; data przetargu 03.08.2010 r. Karolina Woźniak 2010-07-02 14:20:54
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Leśnej w Człopie; data przetargu 03.08.2010 r. Karolina Woźniak 2010-07-02 14:19:23
Ogłoszenie w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Karolina Woźniak 2010-07-01 14:38:05
Ogłoszenie w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Karolina Woźniak 2010-07-01 14:37:38
- dokument usunięty Karolina Woźniak 2010-06-30 08:13:37
- dokument usunięty Karolina Woźniak 2010-06-30 08:13:13
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Jaglicach Wojciech Narel 2010-06-30 08:09:20
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Jaglicach Wojciech Narel 2010-06-30 08:08:47
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Człopie Wojciech Narel 2010-06-30 08:06:47