herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała NR XXVIII/214/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23.11.2017r. w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Człopie. Piotr Ciułek 2018-02-22 11:30:31
Uchwała NR XXX/228/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10.01.2018r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Człopa. Piotr Ciułek 2018-02-22 11:29:43
Uchwała NR XXIX/221/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1118 ze zmianami) na rok 2018. Piotr Ciułek 2018-02-22 11:20:05
Protokół w sprawie rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Mirosław Sokołowski 2018-02-20 14:00:36
Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia otwartego konkursu ofert Mirosław Sokołowski 2018-02-19 14:50:32
Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia otwartego konkursu ofert - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2018-02-19 14:50:00
Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia otwartego konkursu ofert - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2018-02-19 14:49:27
Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Człopa Miradź - Jelenie na działkach 9, 10, 11; obręb Jelenie, gmina Człopa w zarządzie gminy Człopa o długości 2,4 km oraz na działkach nr 8335/4, 8335/14, 8337 obręb Jelenie, gmina Człopa od długości 0,77 km w zarządzie Nadleśnictwa Głusko. Zbigniew Gutowski 2018-02-15 10:48:59
Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 9 lutego 2018r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie do prowadzenia postępowań w sprawach o nabywania prawa do świadczenia wychowawczego. Anna Grzech 2018-02-15 08:51:44
ZARZĄDZENIE NR 8/2018 BURMNISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA z dnia 02 lutego 2018 w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej Anna Grzech 2018-02-15 08:48:01
ZARZĄDZENIE NR 7/2018 BURMNISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA z dnia 02 lutego 2018 w sprawie powołania Komisji do spraw Rozpatrywania Wniosków o Stypendium Finansowe. Anna Grzech 2018-02-15 08:46:44
Zarządzenie Nr 09/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 09 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 Zofia Wach 2018-02-15 08:11:51
Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 4 stycznia 2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa Anna Grzech 2018-02-09 11:46:27
ZARZĄDZENIE NR 5/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA z dnia 22 stycznia 2018 w sprawie określenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla Przedszkola Publicznego ?Leśna Kraina? prowadzonego przez Gminę Człopa. Anna Grzech 2018-02-09 11:39:46
Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 4 stycznia 2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa - dokument usunięty Anna Grzech 2018-02-09 11:37:28
ZARZĄDZENIE NR 5/2018 BURMNISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA Z dnia 22 stycznia 2018 w sprawie określenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla Przedszkola Publicznego Leśna Kraina prowadzonego przez Gminę Człopa. - dokument usunięty Anna Grzech 2018-02-09 11:37:26
Zarządzenie Nr 64/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urządzie Miasta i Gminy Człopa Zofia Wach 2018-02-09 11:16:28
Zarządzenie Nr 64/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urządzie Miasta i Gminy Człopa - dokument usunięty Zofia Wach 2018-02-09 11:14:39
ogłoszenie o nieruchomościach przeznaczonych do wydzierżawienia Joanna Paliwoda 2018-02-07 14:54:52
Zarządzenie Nr 06/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 Zofia Wach 2018-02-06 10:08:19
ZARZĄDZENIE NR 7/2018 BURMNISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA z dnia 02 lutego 2018 w sprawie powołania Komisji do spraw Rozpatrywania Wniosków o Stypendium Finansowe. - dokument usunięty Anna Grzech 2018-02-06 10:05:34
ZARZĄDZENIE NR 8/2018 BURMNISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA z dnia 02 lutego 2018 w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej. - dokument usunięty Anna Grzech 2018-02-06 10:05:30
ZARZĄDZENIE NR 8/2018 BURMNISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA z dnia 02 lutego 2018 w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej. - dokument usunięty Anna Grzech 2018-02-02 13:56:14
ZARZĄDZENIE NR 7/2018 BURMNISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA z dnia 02 lutego 2018 w sprawie powołania Komisji do spraw Rozpatrywania Wniosków o Stypendium Finansowe. - dokument usunięty Anna Grzech 2018-02-02 13:54:42
ZARZĄDZENIE NR 5/2018 BURMNISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA Z dnia 22 stycznia 2018 w sprawie określenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla Przedszkola Publicznego Leśna Kraina prowadzonego przez Gminę Człopa. - dokument usunięty Anna Grzech 2018-02-02 08:45:34
ZARZĄDZENIE NR 5/2018 BURMNISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA Z dnia 22 stycznia 2018 w sprawie określenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla Przedszkola Publicznego Leśna Kraina prowadzonego przez Gminę Człopa. - dokument usunięty Anna Grzech 2018-02-02 08:44:32
Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 22 stycznia w sprawie określenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla Przedszkola Publicznego "Leśna Kraina" prowadzonego przez Gminę Człopa - dokument usunięty Anna Grzech 2018-02-01 14:52:47
Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 22 stycznia w sprawie określenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla Przedszkola Publicznego "Leśna Kraina" prowadzonego przez Gminę Człopa - dokument usunięty Anna Grzech 2018-02-01 14:49:04
Ogłoszenie o naborze ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej Mirosław Sokołowski 2018-02-01 09:58:23
Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia - przebudowa dróg powiatowych na odcinku Człopa - Golin. Monika Krakowiak 2018-01-29 11:09:51
Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Człopa Miradź - Jelenie na działkach 9, 10, 11; obręb Jelenie, gmina Człopa w zarządzie gminy Człopa o długości 2,4 km oraz na działkach nr 8335/4, 8335/14, 8337 obręb Jelenie, gmina Człopa od długości 0,77 km w zarządzie Nadleśnictwa Głusko. Monika Krakowiak 2018-01-25 13:22:58
Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Człopa Miradź - Jelenie na działkach 9, 10, 11; obręb Jelenie, gmina Człopa w zarządzie gminy Człopa o długości 2,4 km oraz na działkach nr 8335/4, 8335/14, 8337 obręb Jelenie, gmina Człopa od długości 0,77 km w zarządzie Nadleśnictwa Głusko. Monika Krakowiak 2018-01-25 12:47:44
Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Człopa Miradź - Jelenie na działkach 9, 10, 11; obręb Jelenie, gmina Człopa w zarządzie gminy Człopa o długości 2,4 km oraz na działkach nr 8335/4, 8335/14, 8337 obręb Jelenie, gmina Człopa od długości 0,77 km w zarządzie Nadleśnictwa Głusko. Monika Krakowiak 2018-01-25 12:47:17
Plan Zamówień Publicznych UMIG na 2018 Piotr Ciułek 2018-01-24 12:47:23
Plan Zamówień Publicznych UMIG na 2018 Piotr Ciułek 2018-01-24 12:46:58
Plan Zamówień Publicznych ZGK na rok 2018 Piotr Ciułek 2018-01-24 12:46:36
Plan Zamówień Publicznych UMIG na 2018 Piotr Ciułek 2018-01-24 12:45:58
Przebudowa transpuszczańskiej drogi Jaźwiny - Golin przebiegającej przez teren Gminy Człopa oraz Nadleśnictwa Człopa tj. gminny odcinek Golin-Brzeźniak oraz odcinek Nadleśnictwa Człopa od miejscowości Brzeźniak do granicy nadleśnictwa z Drawieńskim Parkiem Narodowym. Piotr Ciułek 2018-01-24 12:44:30
Uchwała NR XXX/227/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10.01.2018r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Człopa do roku 2023. Piotr Ciułek 2018-01-24 12:05:28
Plan Zamówień Publicznych ZGK na rok 2018 Piotr Ciułek 2018-01-24 11:04:53