herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr XXII/173/2017 z dnia 30.03.2017r w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/134/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok. Piotr Ciułek 2017-04-04 09:14:20
Uchwała nr XXII/172/2017 z dnia 30.03.2017r w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego. Piotr Ciułek 2017-04-04 09:13:13
Uchwała nr XXII/171/2017 z dnia 30.03.2017r w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej w postepowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Człopa. Piotr Ciułek 2017-04-04 09:12:47
Uchwała nr XXII/170/2017 z dnia 30.03.2017r w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę Człopa, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu z kryteriów. Piotr Ciułek 2017-04-04 09:11:19
Uchwała nr XXII/169/2017 z dnia 30.03.2017r w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2017-04-04 09:10:43
Uchwała nr XXII/168/2017 z dnia 30.03.2017r w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie. Piotr Ciułek 2017-04-04 09:09:37
Uchwała nr XXII/167/2017 z dnia 30.03.2017r w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/161/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2017 ? 2025 Piotr Ciułek 2017-04-04 09:06:50
Uchwała nr XXII/166/2017 z dnia 30.03.2017r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2017 rok. Piotr Ciułek 2017-04-04 08:55:44
XXII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 30.03.2017 Piotr Ciułek 2017-04-04 08:53:17
Zarządzenie nr 13/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 24.03.2017 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej na terenie Miasta i Gminy Człopa. Karolina Woźniak 2017-03-31 15:02:49
Zarządzenie nr 13/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 24.03.2017 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej na terenie Miasta i Gminy Człopa. Karolina Woźniak 2017-03-31 15:01:21
Zarządzenie Nr 14/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok. Piotr Ciułek 2017-03-31 11:25:52
Zarządzenie Nr 14/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok. Piotr Ciułek 2017-03-31 11:24:57
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2320Z Mirosław Sokołowski 2017-03-31 08:07:30
Przebudowa ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Piotr Ciułek 2017-03-30 09:46:36
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa nr 7/2017 z dnia 07.03.2017 r. w sprawie stawek bazowych opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. Monika Krakowiak 2017-03-29 07:56:13
Zarządzenie Nr 12/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 Zofia Wach 2017-03-29 07:43:38
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Karolina Woźniak 2017-03-28 12:59:54
NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJE - PILNE !!! - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2017-03-22 11:27:37
Zarządzenie nr 9/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20.03.2017 r. w sprawie powołania Zespołu Oceniającego Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Człopa Piotr Ciułek 2017-03-21 14:36:35
Zarządzenie nr 10/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20.03.2017 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do klasy I Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Gminę Człopa Piotr Ciułek 2017-03-21 14:31:35
Zarządzenie nr 11/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20.03.2017 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do Przedszkola Publicznego prowadzonego przez Gminę Człopa. Piotr Ciułek 2017-03-21 14:31:01
Zarządzenie nr 10/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20.03.2017 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do klasy I Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Gminę Człopa Piotr Ciułek 2017-03-21 14:29:37
Zarządzenie nr 10/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20.03.2017 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do klasy I Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Gminę Człopa Piotr Ciułek 2017-03-21 14:29:15
Zarządzenie Nr 9/2017 Burmistrza MiG Człopa z dnia 16.03.2017 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Człopie - dokument usunięty Piotr Ciułek 2017-03-20 07:59:15
Zarządzenie Nr 9/2017 Burmistrza MiG Człopa z dnia 16.03.2017 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Człopie - dokument usunięty Piotr Ciułek 2017-03-17 14:40:36
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa nr 7/2017 z dnia 07.03.2017 r. w sprawie stawek bazowych opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. Monika Krakowiak 2017-03-15 14:16:51
Przebudowa ulic w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach operacji pn.: "Przebudowa ulicy Rynkowej, Targowej i Kopernika w Człopie wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Piotr Ciułek 2017-03-15 12:36:51
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa nr 8/2017 z dnia 13.03.2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Monika Krakowiak 2017-03-14 12:57:18
Dotacje dla przedsiębiorców - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2017-03-10 09:45:37
Ogłoszenie LPI - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2017-03-10 09:44:15
Informacje z Urzędu Marszałkowskiego - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2017-03-10 09:39:14
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa nr 7/2017 z dnia 07.03.2017 r. w sprawie stawek bazowych opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. Monika Krakowiak 2017-03-08 12:10:33
Przebudowa ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Piotr Ciułek 2017-03-07 14:14:43
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa nr 7/2017 z dnia 07.03.2017 r. w sprawie stawek bazowych opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. Monika Krakowiak 2017-03-07 12:52:23
Zarządzenie nr 7/2017 w sprawie ustalenia stawek bazowych oplat za korzystanie z cmentarzy komunalnych stanowiących własnośc Miasta i Gminy Człopa - dokument usunięty Monika Krakowiak 2017-03-07 11:26:27
Zarządzenie nr 7/2017 w sprawie ustalenia stawek bazowych oplat za korzystanie z cmentarzy komunalnych stanowiących własnośc Miasta i Gminy Człopa - dokument usunięty Monika Krakowiak 2017-03-07 11:25:55
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie - stan surowy, konstrukcja + pokrycie dachu Marta Domagała 2017-03-02 12:41:46
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 04.04.2017 r. Karolina Woźniak 2017-03-02 11:45:59
UCHWAŁA NR XXIII.109.Z.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Człopa Piotr Ciułek 2017-02-28 13:18:29