herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół z sesji nr 23/2017 z dnia 21.04.2017r Piotr Ciułek 2017-06-29 08:41:35
Protokół z sesji nr 22/2017 z dnia 30.03.2017r Piotr Ciułek 2017-06-29 08:40:59
Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa. Zofia Wach 2017-06-28 11:59:55
Ogłoszenie o wyłożeniu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości podlegającej komunalizacji na wniosek Gminy Człopa Karolina Woźniak 2017-06-26 14:57:38
Ogłoszenie o wyłożeniu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości podlegającej komunalizacji na wniosek Gminy Człopa Karolina Woźniak 2017-06-26 14:57:12
Ogłoszenie o wyłożeniu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości podlegającej komunalizacji na wniosek Gminy Człopa Karolina Woźniak 2017-06-26 14:55:53
Ogłoszenie o wyłożeniu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości podlegającej komunalizacji na wniosek Gminy Człopa Karolina Woźniak 2017-06-26 14:54:44
Ogłoszenie o wyłożeniu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości podlegającej komunalizacji na wniosek Gminy Człopa Karolina Woźniak 2017-06-26 14:54:11
Uchwała nr XXV/196/2017 z dnia 20.06.2017r w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tomasza Kanigowskiego na działanie kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie. Piotr Ciułek 2017-06-26 14:02:25
Uchwała nr XXV/195/2017 z dnia 20.06.2017r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu. Piotr Ciułek 2017-06-26 14:01:07
Uchwała nr XXV/194/2017 z dnia 20.06.2017r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu. Piotr Ciułek 2017-06-26 14:00:14
Uchwała nr XXV/193/2017 z dnia 20.06.2017r w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Człopa. Piotr Ciułek 2017-06-26 13:59:24
Uchwała nr XXV/192/2017 z dnia 20.06.2017r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2017-06-26 13:58:20
Uchwała nr XXV/191/2017 z dnia 20.06.2017r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2017-06-26 13:57:42
Uchwała nr XXV/190/2017 z dnia 20.06.2017r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2017-06-26 13:57:05
Uchwała nr XXV/189/2017 z dnia 20.06.2017r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2017-06-26 13:56:08
Uchwała nr XXV/188/2017 z dnia 20.06.2017r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2017-06-26 13:54:28
Uchwała nr XXV/186/2017 z dnia 20.06.2017r w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/161/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2017 - 2025. Piotr Ciułek 2017-06-26 13:53:21
Uchwała nr XXV/187/2017 z dnia 20.06.2017r w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Piotr Ciułek 2017-06-26 13:53:02
Uchwała nr XXV/186/2017 z dnia 20.06.2017r w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/161/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2017 - 2025. Piotr Ciułek 2017-06-26 13:51:28
Uchwała nr XXV/185/2017 z dnia 20.06.2017r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2017 rok. Piotr Ciułek 2017-06-26 13:49:59
Uchwała nr XXV/185/2017 z dnia 20.06.2017r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2017 rok. Piotr Ciułek 2017-06-26 13:49:42
Uchwała nr XXV/184/2017 z dnia 20.06.2017r w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2017-06-26 13:48:19
Uchwała nr XXV/183/2017 z dnia 20.06.2017r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2016r. Piotr Ciułek 2017-06-26 13:46:53
XXV Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 20.06.2017 Piotr Ciułek 2017-06-26 13:43:42
Harmonogram odczytu wodomierzy - gmina Człopa I półrocze2018 Piotr Ciułek 2017-06-22 07:23:30
Harmonogram odczytu wodomierzy - gmina Człopa I półrocze2018 Piotr Ciułek 2017-06-22 07:23:21
Harmonogram odczytu wodomierzy - miasto Człopa I półrocze2018 Piotr Ciułek 2017-06-22 07:23:04
Zarządzenie Nr 23/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Domu Kultury w Człopie za 2016 r. Zofia Wach 2017-06-14 13:02:26
Zarządzenie Nr 22/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 Zofia Wach 2017-06-13 10:01:57
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2 600 000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych) na sfinansowanie wydatków związanych z "Przebudową ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą" oraz "Przebudową ul. Kopernika, Targowej Rynkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Piotr Ciułek 2017-06-12 12:50:15
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania -Śieć wodociągowa w m.Gieczynek Mirosław Sokołowski 2017-06-09 14:11:38
Zdzisław Kmieć Piotr Ciułek 2017-05-30 14:43:43
Zbigniew Tymecki Piotr Ciułek 2017-05-30 14:43:15
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2 600 000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych) na sfinansowanie wydatków związanych z "Przebudową ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą" oraz "Przebudową ul. Kopernika, Targowej Rynkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Piotr Ciułek 2017-05-29 13:10:16
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Człopa. Monika Krakowiak 2017-05-25 10:36:46
Zarządzenie Nr 21/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 Zofia Wach 2017-05-23 09:47:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Człopa. Monika Krakowiak 2017-05-22 12:07:01
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Człopa. Piotr Ciułek 2017-05-22 12:05:30
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2 600 000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych) na sfinansowanie wydatków związanych z "Przebudową ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą" oraz "Przebudową ul. Kopernika, Targowej Rynkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Piotr Ciułek 2017-05-22 11:35:52