herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie - stan surowy, konstrukcja + pokrycie dachu Marta Domagała 2017-02-01 12:59:01
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie - stan surowy, konstrukcja + pokrycie dachu Marta Domagała 2017-02-01 12:58:52
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie - stan surowy, konstrukcja + pokrycie dachu Marta Domagała 2017-02-01 12:57:28
Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza MiG Człopa z dnia 17.01.2017r w sprawie trybu przekazywania wewnętrznych informacji niezbędnych do weryfikacji i ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Piotr Ciułek 2017-01-20 14:23:22
Harmonogram odczytu wodomierzy - miasto Człopa I półrocze2018 Piotr Ciułek 2017-01-12 12:32:38
Harmonogram odczytu wodomierzy - gmina Człopa I półrocze2018 Piotr Ciułek 2017-01-12 12:32:08
Harmonogram odczytu wodomierzy - miasto Człopa I półrocze2018 Piotr Ciułek 2017-01-12 12:31:37
Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 2 stycznia 2017 roku do 22 grudnia 2017 roku Marta Domagała 2017-01-09 11:18:42
Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 2 stycznia 2017 roku do 22 grudnia 2017 roku Marta Domagała 2017-01-09 11:18:34
Protokół z sesji nr 17/2016 z dnia 17.11.2016r Piotr Ciułek 2017-01-05 14:43:02
Protokół z sesji nr 16/2016 z dnia 27.09.2016r Piotr Ciułek 2017-01-05 14:42:36
Zarządzenie Nr 1/2017 Burmistrza MiG Człopa z dnia 05.01.2017 roku w sprawie zmiany komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania w USC Piotr Ciułek 2017-01-05 10:27:23
ZARZĄDZENIA 2017 Piotr Ciułek 2017-01-05 10:25:51
Uchwała NR XIX/159/2016 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Człopie na 2017 r. Piotr Ciułek 2017-01-04 13:19:21
Uchwała NR XIX/158/2016 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów na 2017r. Piotr Ciułek 2017-01-04 13:18:25
Uchwała NR XIX/156/2016 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Człopie na 2017 rok. Piotr Ciułek 2017-01-04 13:08:47
Uchwała NR XIX/157/2016 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Infrastruktury Społecznej na 2017r. Piotr Ciułek 2017-01-04 13:08:20
Uchwała NR XIX/157/2016 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Infrastruktury Społecznej na 2017r. Piotr Ciułek 2017-01-04 13:00:00
Uchwała NR XIX/155/2016 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału, w nieruchomości stanowiącej własność gminy Człopa. Piotr Ciułek 2017-01-04 12:56:27
Uchwała NR XIX/154/2016 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału, w nieruchomości stanowiącej własność gminy Człopa. Piotr Ciułek 2017-01-04 12:54:10
Uchwała NR XIX/153/2016 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2017-01-04 12:53:33
Uchwała NR XIX/152/2016 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa w zarządzie trwałym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, prawa własności nieruchomości stanowiących mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2017-01-04 12:52:36
Uchwała NR XIX/151/2016 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Statutu Domu Kultury w Człopie. Piotr Ciułek 2017-01-04 12:40:29
Uchwała NR XIX/150/2016 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Człopie. Piotr Ciułek 2017-01-04 12:39:36
Uchwała NR XIX/149/2016 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1118 ze zmianami) na rok 2017. Piotr Ciułek 2017-01-04 12:38:26
Uchwała NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie na 2017 rok. Piotr Ciułek 2017-01-04 12:36:58
Uchwała NR XIX/147/2016 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Człopa na rok 2016, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. Piotr Ciułek 2017-01-04 12:35:58
Uchwała NR XIX/146/2016 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/88/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2016 - 2019 Piotr Ciułek 2017-01-04 12:34:19
Uchwała NR XIX/145/2016 RADY MIEJSKIEJ w CZŁOPIE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2016 rok. Piotr Ciułek 2017-01-04 12:33:20
Uchwała Nr XVIII/144/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 05.12.2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu. Piotr Ciułek 2017-01-04 12:30:37
XIX Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 29.12.2016 Piotr Ciułek 2017-01-04 12:28:52
XVIII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 05.12.2016 Piotr Ciułek 2017-01-04 12:28:29
Zarządzenie Nr 71/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 Zofia Wach 2017-01-03 08:06:24
Zarządzenie Nr 67/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-12-30 09:18:28
Zarządzenie Nr 67/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-12-30 09:18:11
Zarządzenie Nr 67/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-12-30 09:18:00
Ogłoszenie o naborze ofert realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej Mirosław Sokołowski 2016-12-30 09:02:47
Zarządzenie Nr 70/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa Zofia Wach 2016-12-30 09:01:21
Zarządzenie Nr 70/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa Zofia Wach 2016-12-30 08:58:18
Zarządzenie Nr 69/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarow i usług Gminy Człopa oraz jednostek budżetowych i zakładów budżetowych utworzonych przez Gminę. Zofia Wach 2016-12-30 08:56:50