herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIA 2018 - dokument usunięty Zofia Wach 2018-01-02 14:44:09
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego - wieża tel. w Szczuczarzu Mirosław Sokołowski 2018-01-02 12:31:33
Nabór-zastępstwo na stanowisko inspektora ds. inwestycji UMIG Człopa - OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2018-01-02 12:30:54
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego - wieża tel. w Szczuczarzu - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2018-01-02 12:30:49
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego - wieża tel. w Szczuczarzu - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2018-01-02 12:29:57
Nabór-zastępstwo na stanowisko inspektora ds. inwestycji UMIG Człopa - OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU - dokument usunięty Piotr Ciułek 2017-12-29 14:25:18
Zarządzenie Burmistrza nr 63/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla urzędników Urzędu Miasta i Gminy Człopa w zamian za dni świąteczne wypadające w wolne soboty w 2018 r. - dokument usunięty Monika Krakowiak 2017-12-29 12:36:14
Zarządzenie Burmistrza nr 63/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla urzędników Urzędu Miasta i Gminy Człopa w zamian za dni świąteczne wypadające w wolne soboty w 2018 r. - dokument usunięty Monika Krakowiak 2017-12-29 12:34:26
Zarządzenie Burmistrza nr 63/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urządu Miasta i Gminy Człopa w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2018 r. Monika Krakowiak 2017-12-29 12:31:18
Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej w Człopie w okresie od 02.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. Monika Krakowiak 2017-12-29 09:02:50
Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej w Człopie w okresie od 02.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. Monika Krakowiak 2017-12-28 13:58:04
Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości ok. 60.000 litrów do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie Piotr Ciułek 2017-12-27 12:15:15
Zarządzenie Nr 62/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 Zofia Wach 2017-12-27 10:30:10
Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej w Człopie w okresie od 02.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. Paweł Skrzeczkowski 2017-12-22 15:00:26
Zarządzenie Nr 61/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Człopa Zofia Wach 2017-12-22 12:36:45
Nabór-zastępstwo na stanowisko inspektora ds. inwestycji UMIG Człopa - informacja o zgłoszonych ofertach Piotr Ciułek 2017-12-22 11:53:43
Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej w Człopie w okresie od 02.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. Monika Krakowiak 2017-12-21 08:10:16
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 23.01.2018 r. Karolina Woźniak 2017-12-20 15:06:07
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 23.01.2018 r. Karolina Woźniak 2017-12-20 15:05:23
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 23.01.2018 r. Karolina Woźniak 2017-12-20 15:03:43
Zarządzenie Nr 60/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 Zofia Wach 2017-12-20 12:50:25
Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 Zofia Wach 2017-12-20 12:49:07
Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej w Człopie w okresie od 02.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. Monika Krakowiak 2017-12-20 11:07:18
Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Człopa do roku 2023 Joanna Paliwoda 2017-12-19 14:29:09
Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Człopa do roku 2023 Joanna Paliwoda 2017-12-19 14:27:03
Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Człopa do roku 2023 Joanna Paliwoda 2017-12-19 14:26:24
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Człopa do roku 2023 Joanna Paliwoda 2017-12-19 14:25:02
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Człopa do roku 2023 Joanna Paliwoda 2017-12-19 14:11:24
Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej w Człopie w okresie od 02.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. Monika Krakowiak 2017-12-19 14:04:54
Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej w Człopie w okresie od 02.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. Monika Krakowiak 2017-12-19 09:20:32
Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości ok. 60.000 litrów do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie Piotr Ciułek 2017-12-18 11:27:03
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. archiwizacji, kadr i oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa Paweł Skrzeczkowski 2017-12-15 10:39:49
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. archiwizacji, kadr i oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa Paweł Skrzeczkowski 2017-12-15 10:37:52
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. archiwizacji, kadr i oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa Paweł Skrzeczkowski 2017-12-15 10:36:22
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. archiwizacji, kadr i oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa Paweł Skrzeczkowski 2017-12-15 10:26:58
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Człopa i jednostek organizacyjnych Gminy Człopa w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. Monika Krakowiak 2017-12-15 08:34:02
Zarządzenie nr 56/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 27.11.2017 r. w sprawie nabycia przez Gminę Człopa nieruchomości gruntowej. Karolina Woźniak 2017-12-14 08:17:37
Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości ok. 60.000 litrów do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie Piotr Ciułek 2017-12-13 10:51:33
Zarządzenie Nr 59/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej. Piotr Ciułek 2017-12-12 12:09:54
Zarządzenie Nr 58/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. Rozpatrywania Wniosków o Stypendium Finansowe. Piotr Ciułek 2017-12-12 12:09:35