herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Marek Matela Piotr Ciułek 2016-05-16 09:37:07
Jolanta Drabińska Piotr Ciułek 2016-05-16 09:36:53
Iwona Roguszewska Piotr Ciułek 2016-05-16 09:36:37
Zofia Wach Piotr Ciułek 2016-05-16 09:36:21
Paweł Skrzeczkowski Piotr Ciułek 2016-05-16 09:35:40
Ewa Furman Piotr Ciułek 2016-05-16 09:35:23
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych za 2015r. Piotr Ciułek 2016-05-16 09:35:03
Mirosław Nowak Piotr Ciułek 2016-05-16 09:32:27
Cezary Pluta Piotr Ciułek 2016-05-16 09:32:14
Wojciech Lisowski Piotr Ciułek 2016-05-16 09:31:55
Dariusz Pogorzelski Piotr Ciułek 2016-05-16 09:31:36
Zbyszek Ślusarski Piotr Ciułek 2016-05-16 09:31:18
Lucyna Witkowska Piotr Ciułek 2016-05-16 09:31:03
Marian Storman Piotr Ciułek 2016-05-16 09:30:47
Joanna Jastrzębowska Piotr Ciułek 2016-05-16 09:30:31
Anna Klucznik Piotr Ciułek 2016-05-16 09:30:14
Lech Zaskórski Piotr Ciułek 2016-05-16 09:29:57
Lech Mądry Piotr Ciułek 2016-05-16 09:29:42
Jolanta Olkowska Piotr Ciułek 2016-05-16 09:29:26
Beata Książkiewicz Piotr Ciułek 2016-05-16 09:29:12
Waldemar Trybuła Piotr Ciułek 2016-05-16 09:28:49
Rada Miejska za rok 2015r. Piotr Ciułek 2016-05-16 09:28:21
Zarządzenie Nr 25/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmiany skladu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czlopie. Piotr Ciułek 2016-05-13 11:22:20
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Joanna Paliwoda 2016-05-11 14:42:37
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia. - dokument usunięty Joanna Paliwoda 2016-05-11 14:40:46
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Joanna Paliwoda 2016-05-11 14:40:30
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia. - dokument usunięty Joanna Paliwoda 2016-05-11 14:40:30
Informacja dla klubów sportowych w gminie Mirosław Sokołowski 2016-05-10 09:54:58
Nabory do konkursów - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-05-10 09:53:21
Targi pracy w Wałczu - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-05-10 09:15:31
Spotkanie informacyjne - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-05-10 09:14:32
Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-05-10 09:12:58
Fundusze Europejskie - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-05-09 14:54:02
Zarządzenie Nr 24/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 05 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany składu Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo. Piotr Ciułek 2016-05-06 10:33:48
UCHWAŁA NR XLIV.172.Z.2016 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale w sprawie zmian w budżecie M i G Człopa na 2016 rok. Piotr Ciułek 2016-05-04 09:40:10
Zarządzenie Nr 23/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 Zofia Wach 2016-04-29 14:07:48
Zawiadomienie o wyborze oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Człopa. Monika Krakowiak 2016-04-28 07:32:27
Zawiadomienie o wyborze oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Człopa. Monika Krakowiak 2016-04-28 07:31:19
Zawiadomienie o wyborze oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Człopa. Monika Krakowiak 2016-04-28 07:30:42
Zawiadomienie o wyborze oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Człopa. Monika Krakowiak 2016-04-28 07:30:41